Mangfoldighed giver værdi for medarbejdere og bundlinje

Mangfoldighed (Diversity, Equity & Inclusion eller DEI) har gennem de senere år opnået øget opmærksomhed og øget annerkendelse af værdien for virksomheder og organsationer.

Involvering og ejerskab af topledelsen er afgørende for success

Flere studier inkl. Mercers egne undersøgelser viser, at graden af involvering og ejerskab af en given virksomheds topledelse er en afgørende faktor, i forhold til om en indsats for øget mangfoldighed og ligestilling bliver en succes eller ej.

Desuden skal rammerne for at implementere politiker og udvikle en inkluderende kultur være til stede. Der findes mange værktøjer i skuffen - nogle mere effektive end andre, men grundliggende handler det om, at få skabt et 'system' der fordrer og værdsætter inkluderende adfærd, så det bliver en del af virksomhedens kultur.

Der er mange holdninger og meninger om mangfoldighed, men i Mercer arbejder vi med en databaseret tilgang. Vi tager udgangspunkt i analyse af medarbejdersammensætningen i din virksomhed, og forholder os kritisk til mulige tiltag, baseret på viden om hvad der bidrager med størst effekt.

 • Samarbejde: vores konsulenter vejleder virksomheden ud fra jeres situation i forhold til kompetence, erfaring og data.
 • Flere vinkler: vi vurderer ud fra aktionærers, bestyrelsesmedlemmers, virksomheders, og ansattes perspektiver.
 • Markedsdata: vi anvender markedsdata fra relevante kilder for at imødekomme jeres behov.

Kom hurtigt i gang med vores DEI diagnoseværktøj

Et godt sted at starte er med vores hurtige DEI diagnoseværktøj. Det hjælper dig med at få indblik i, hvor din virksomhed befinder sig i arbejdet med diversitet, ligestilling og inklusion, og hjælper dig med at afdække, hvor du kan/skal sætte ind.
I ligelønsdebatten møder vi ofte argumenter, der peger på, at kvinder selv vælger at arbejde i brancher med traditionelt lavere lønninger, og at ligelønsproblematikken vil løse sig selv naturligt ved at tiltrække flere kvinder til mandsdominerede fag og omvendt. Desværre viser vores løndata, at det ikke er så simpelt, og at der i mange tilfælde er væsentlige forskelle på grundlønninger imellem mænd og kvinder, der sidder i sammenlignelige jobs.
Katrine Toftgaard

Diversity, Equity and Inclusion Consulting Lead, Mercer Danmark.

Kom et spadestik dybere med en Internal Labour Market analyse

Hvis du vil gå videre i diagnoseprocessen, anbefaler vi, at du får afdækket din virksomheds eller organisations nuværende status på baggrund af din virksomheds data. Et af de værktøjer, vi bruger, er an Internal Labour Market analyse (ILM), som kortlægger muligheder i forbindelse med dine medarbejders bevægelsesmønstre i forbindelse med ansættelse, forfremmelse og afgang. Analysen kan blandt andet bruges til at simulere effekten af tiltag for forskellige medarbejdergrupper (køn, alder, nationalitet mm.).

 • Hvordan kommer nye medarbejdere ind i organisationen?
 • Hvordan bevæger medarbejdere gennem organisationen via forfremmelser?
 • Hvordan finder afgang sted på tværs af karriereniveauer?

Mercer tilbyder en lang række øvrige produkter og services

Arbejdsmarkedet er i konstant udvikling, og Mercer er med helt i front, når det drejer sig om de seneste tendenser, og hvordan du kan arbejde med dem i forhold til din virksomhed.
Relaterede tilgængelige produkter
  Relaterede løsninger
   Relaterede indsigter
    Relaterede podcasts
     Relaterede begivenheder