Medarbejderrisici 2022 

Find ud af, hvordan styring af medarbejderrisici på tværs af fem nøglesøjler kan opbygge forretningsmæssig og menneskelig modstandsdygtighed.

Vores research i medarbejderrisici så på de enkelte medarbejderrisici med størst evne til at forstyrre forretningen, for at identificere de 25 største medarbejderrisici på tværs af fem søjler af styring af medarbejderrisici.

Afgørende for at afbøde disse risici er at anerkende, at mens medarbejdere er en organisations vigtigste styrke, kan de også medføre væsentlig risiko.

I stedet for at reagere på begivenheder, der udfolder sig, skal HR og Risiko nu samarbejde om at afbøde medarbejderrisici i forbindelse med sundhed og sikkerhed, ESG og fremtidens arbejde. Dette kræver, at der etableres et ordentligt fundament for risikostyring, herunder proaktive foranstaltninger til beskyttelse af medarbejdere.

Se nedenfor for højdepunkter fra vores research i medarbejderrisici, og download hele rapporten for detaljerede indsigter i styring af medarbejderrisici.

De fem søjler for medarbejderrisici i en organisation

Vores globale undersøgelse af over 2.300 HR- og risikostyringsmedarbejdere identificerede fem søjler for medarbejderrisici. Fremhæver i hvilket omfang virksomheders risikostyring udvikler sig til at omfatte medarbejdere, formål og overskud.
 • Sundhed og sikkerhed

  Langt størstedelen (87 %) af organisationer siger, at sundheds- og sikkerhedsrisici for medarbejderne udgør den største trussel mod deres forretning. På grund af den løbende risiko for smitsomme sygdomme, herunder pandemier, og behov for at afbøde stigende tilfælde af hjertesygdomme, kræft og mentale sundhedsproblemer. Samt udmattelse af arbejdsstyrken, med stigende arbejdsbyrder, konstant forandring og dårlig balance mellem arbejdsliv og privatliv, der øger risikoen for udbrændthed.

  Konsekvens: Investér i ydelser, der styrer sundhedsrisici for at øge menneskelig robusthed og forretningsrobusthed.

 • Ledelse og økonomisk

  Administration af løn, medarbejderydelser og pensionsordninger ses som den næststørste trussel mod forretningen. Medarbejderisikofaktorer omfatter retfærdig og ansvarlig administration af ordninger, samt de stigende omkostninger ved sundhed, risikobeskyttelse og trivselsydelser. Samt risikoen for at fejljustere ydelses- og andre HR-ordninger i forhold til forskriftsmæssige krav, skat, arbejdskraft, menneskerettigheder og arbejdsret.

  Konsekvens: Overvåg alle typer af lønpakker for at undgå dyre fejl og skade på omdømme. 

 • Accelereret digitalisering

  Accelereret digitalisering giver anledning til nogle af de medarbejderrelaterede risici i organisationer, som virksomheder er mest bekymrede for. Disse spænder fra cybersikkerhed og databeskyttelse til indvirkningen af automatisering og AI på medarbejdere. 85 millioner arbejdspladser bliver forældede inden 2025. Hvilket giver anledning til forældelse af færdigheder og dårlig tilpasning af HR og forretningsstrategi, hvis arbejdsstyrkeplanlægning og omskoling ikke holder trit.

  Konsekvens: Overvej digitaliseringens indvirkning på medarbejdere for at forhindre fremtidige problemer.

 • Talentpraksisser

  HR-risikostyring i forbindelse med talentpraksisser omfatter styrkelse af forslag til medarbejderværdi for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Samt risici og uligheder i forbindelse med arbejdets skiftende karakter. Lige fra medarbejdere, der arbejder mere virtuelt og på tværs af forskellige tidszoner til kontrakter uden fast timetal. Successionsplanlægning, adfærd og kultur og talentmobilitet er også medarbejderrisikofaktorer for denne søjle.

  Fokusér på, hvad medarbejdere værdsætter mest for at øge din evne til at sikre fremtidige talenter.

 • Miljø og socialt

  Organisationer føler pres fra kunder, investorer, medarbejdere og tilsynsmyndigheder for at sikre, at overskud ikke opnås på bekostning af samfundet eller planeten. Relaterede medarbejderrisikofaktorer omfatter fremskridt inden for miljømål, forbedring af arbejdsforholdene og fremme af diversitet, lighed og inklusion. At støtte medarbejdere med katastrofale personlige livsbegivenheder anses nu også for at være vigtigt for at styre medarbejderrisici.

  Anvend et ESG-objektiv på investeringer, arbejdsforhold og medarbejderfordele.

Rapport om medarbejderrisici 2022

Download Medarbejderrisici for at få mere at vide om nulstilling af prioriteter for at styre risici for arbejdsstyrke- og forretningsrobusthed. For indsigter i de største medarbejderrisici, som organisationer står over for i dag, og hvordan man afbøder disse for at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Hindringer for styring af medarbejderrisici

Vores research i medarbejderrisici undersøgte også hindringerne for at håndtere medarbejderrelaterede risici i en organisation på tværs af hver af de fem søjler. De største forhindringer var følgende:

Mere end to femtedele (43 %) af virksomheder sagde, at problemer med at ændre personlig adfærd er den største hindring for at håndtere sundheds- og sikkerhedsrisici. Et tilsvarende antal (39 %) ser ændring af personlig adfærd som den største hindring for at afbøde talentrisici, såsom tilpasning til fremtidens arbejde. En ud af tre (36 %) sagde, at personlig adfærd også forhindrer håndtering af sociale og miljømæssige risici.

Organisatorisk kompleksitet er en stor hindring for hver søjle, når det kommer til medarbejderrelaterede risici i en organisation. Det er også den største hindring, der forhindrer fremskridt med hensyn til håndtering af ledelsesmæssige og finansielle risici. Efterhånden som virksomheder fortsætter med at vokse, er risici stadig mere tilstedeværende på tværs af traditionelt isolerede arbejdsområder og kan resultere i uregelmæssig adfærd. Mange kæmper for at definere, hvem der er ansvarlig for både risici- og afbødningsindsatsen, hvilket fører til mangler i at løse disse.

En ud af tre virksomheder ser mangel på kyndige ressourcer til at håndtere risici som en stor hindring i forbindelse med accelereret digitalisering og miljømæssige og sociale risici. Den fremhæver, i hvilket omfang enkeltpersoner med cybersikkerheds- og ESG-erfaring er efterspurgte på tværs af alle brancher, og mange virksomheder er kun lige begyndt at tackle disse nye risici.

Styring af medarbejderrisici for medarbejderydelser

Administration af medarbejderydelser, pensioner og løn er den næststørste individuelle medarbejderrisiko efter cybersikkerhed og databeskyttelse. Hvilket også er forbundet med medarbejderydelser på grund af den enorme mængde personoplysninger, der er involveret i administration af medarbejderydelser.

Uden omhyggelig forvaltning og en bevidst strategi er det usandsynligt, at medarbejderydelsesordninger vil lykkes med at understøtte forretningsrobusthed. Alligevel har tre femtedele af virksomheder (59 %) ikke effektiv forvaltning af forsikring og ydelser. Mens kun to ud af fem (42 %) har indført en strategi for inddæmning af ydelsesomkostninger. Falder til mindre end en ud af tre (31 %) arbejdsgivere i Storbritannien.

I stedet, nu hvor medarbejderes sundhedsydelser stiger med to og en halv gange inflationen, er intelligent design af medarbejderydelser afgørende. Dette bør ikke kun se på at optimere udgifterne ved at reducere sundhedsrisici, men også på at sikre de bedste tilbud fra forsikringsselskaber.

En klar forvaltningstilgang til design af ydelses- og forsikringsordninger, levering og økonomiske beslutninger vil også reducere omkostninger og risici. Overvej at etablere en formel forvaltningsproces, herunder at definere roller og ansvarsområder for at træffe beslutninger om ydelsesdesign, administration, kommunikation, HR-teknologi og forsikring.

Idéer til styring af medarbejderrisici for at komme i gang

Identificér risici for at øge forretningsrobusthed

Gennemgå arbejdsplads- og jobrisici og brancherisikofaktorer for at forstå, hvor de største medarbejderrisici er. Se på dine medarbejderdataanalyser for at identificere risici eller blinde vinkler, og gennemgå berettigelse til ydelser for at se, om nogen grupper bliver udelukket eller udsat for risiko. 

Opret flerårige strategier til styring af medarbejderrisici

I stedet for blot at reagere på umiddelbare trusler, skal du se fremad mod fremtidige risici. Uanset om i forbindelse med AI, fremtidens arbejde eller miljømæssige risici. Opret klare flerårige strategier og ansæt medarbejdere for færdigheder og ikke kun job, for at sikre de færdigheder, der er nødvendige for at imødegå fremtidige risici.

Tag en forebyggende tilgang til styring af medarbejderrisici

I stedet for at betale for at løse problemer, når de opstår, afbød risici og omkostninger med forebyggende strategier. Se på de underliggende årsager til medarbejderrisici, såsom cyberrisici, tab af talenter og fravær, og tag skridt til at afbøde disse.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter
   Relaterede hændelser