Der findes 5 nøgleegenskaber hos HR-direktører – uanset om det er dag 1, 100 eller 1.000 

Black businesswoman talking on cell phone

08 september 2022

HR-direktør-rollen har ændret sig i takt med, at virksomhederne transformeres for at imødekomme udfordringerne i en ny verden.

HR-direktører står nu i en enestående situation

HR-direktører har mulighed for at lede og samarbejde mere strategisk og effektivt med virksomheden. Dette er en enestående situation, som er moden til at blive udnyttet, da virksomheder transformeres for at imødekomme udfordringerne i en verden i hurtig forandring. De muligheder, som HR-direktører står overfor, er brede og varierede i deres bestræbelser på at imødekomme både medarbejderes og virksomhedens behov i en arbejdsverden i konstant forandring.

Tidligere perspektiver, taktikker og løsninger skal udvikles, da HR-direktør-ansvaret har ændret sig og er blevet udvidet dramatisk. 

Er du klar?

Uanset om du er en erfaren eller nyudnævnt HR-direktør, skal du tilpasse dig for at tackle nye krav og navigere i et ukendt, udviklende landskab. Succesfulde HR-direktører kender deres styrker, opkvalificerer deres svagheder og omgiver sig med medarbejdere med komplementære færdigheder.

Fem egenskaber, som HR-direktører anvender

De fem vigtigste egenskaber, som HR-direktører har brug for, hvis de vil opnå succes, omfatter:
 • Lytter

  Effektiv lytning sætter gang i innovation og organisatorisk læring, opbygger tillid og psykologisk sikkerhed, og skaber og styrker et kollektivt engagement i positiv forandring.
 • Kultivator

  At favne, fremme og dyrke en ansvarlig position på de mange forskellige dimensioner af inklusivitet og velvære skaber positive resultater for mennesker, samfund og virksomheder. At fremme inklusivitet reducerer ikke dette vigtige arbejde til en tjekliste over programmer.
 • Storyteller

  Masser af data er en uundgåelig del af de fleste HR-funktioner. Men datasæt betyder meget lidt, hvis de ikke bliver udnyttet til at planlægge vejen fremad. Dygtige storytellers tryller information om til handlingsorienterede indsigter, bruger data til at planlægge strategisk og arbejder på at skabe en overbevisende fortælling, som alle dele af en organisation gerne tilslutter sig.
 • Aktivator

  HR-teknologi sørger for, at teams har mere tid til kreativ problemløsning. Aktivatorer udnytter dette til at hjælpe andre med at levere. De fremmer udførelsesdisciplin, driftsmæssig ekspertise, og finansiel og digital skarpsindighed.
 • Transformer

  Du står overfor to vigtige udfordringer: Du skal redesigne arbejdet, så talenter nemt kan relatere til det, og du skal redesigne HR-funktionen for at skabe en fremtidstilpasset arbejdsstyrke. Transformerer udnytter disse centrale udfordringer til at hjælpe deres virksomheder med at nå deres strategiske mål.

Resumé

Ledelser af HR-funktionen: Der findes 5 nøgleegenskaber hos HR-direktører – uanset om det er dag 1, 100 eller 1.000.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter