Sådan fremmer du digitaliseringen ved at fokusere på din kerne 

Teams af programmører og udviklere koder og udvikler software.

Frem digitaliseringen, og forbered dig på fremtiden med en digital kerne, der er moderne og fleksibel.

Dagens økonomidirektør (CFO) har et øget fokus på et paradigmeskift, der bevæger sig væk fra retrospektiv rapportering og hen mod datadrevet, prospektiv analyse, der fremmer fleksibel beslutningstagning.  For at muliggøre dette skift forsøger organisationerne at modernisere deres økonomiske styringsprocesser ved at identificere nye måder at holde omkostningerne nede på gennem prioritering af implementeringen af en moderne og fleksibel digital kerne. Men at anvende ny teknologi sammen med gårsdagens infrastruktur vil ikke skabe den fleksibilitet, der er nødvendig for at skabe vækst på det konstant skiftende og meget konkurrenceprægede fremtidige marked. Reel transformation er påkrævet.

Økonomidirektører (CFO’er) skal ændre deres syn på digital teknologi Det betyder, at man ikke længere må anse denne afdeling for at være et omkostningscenter, der understøtter andre indtægtsskabende aktiviteter, men i stedet skal anerkende den som en vigtig investering i fremtiden, der skaber konkurrencefordele og organisatorisk vækst. Virksomhederne står over for stigende pres i forhold til at reducere driftsomkostningerne uden at gå på kompromis med kundeservicerne, og samtidig skal de finde nye indtægtsstrømme. At skabe fleksibel, integreret teknologi i form af en digital kerne gør det muligt for økonomidirektører (CFO’er) at udnytte data og analyser til fleksibel beslutningstagning.

Er du gået i gang med at revidere din teknologiske infrastruktur? Her er tre vigtige handlinger, der kan hjælpe din virksomhed med at bevæge sig hen mod den fleksible og moderne digitale kerne, som du har brug for.

Start i midten, og arbejd dig udad

Ægte, digital transformation kan kun ske ved at revidere den gamle infrastruktur og implementere en moderne, cloud-baseret platform. For at muliggøre løbende forandring og fleksibilitet skal du udvikle og implementere værktøjer og platforme, der fremmer en væksttankegang. Fortsat udvikling vil føre til kontinuerlig implementering. Men det vigtigste er, at alle værktøjer til implementering af forretningsprocesserne skal integreres i en ramme indeholdende den såkaldte ”eneste kilde til sandheden” (single-source-of-truth-ramme, SSOT) for at optimere datadrevet beslutningstagning og datadrevne forretningsløsninger Uden at revidere de indre lag af den digitale infrastruktur vil den forretningsaktiverende teknologi – applikationer, der skaber indsigt, engagement og registrering – ikke være korrekt positioneret til at kunne skabe fremtidig succes.

Velkendte systemer til enterprise resource planning (ERP) blev designet til at indsamle data men ikke til at facilitere hurtig og nem beslutningstagning. Som følge heraf har virksomhederne været nødt til at tilføje rapporteringsløsninger eller implementere datamarts for at gøre dataene handlingsrettede og meningsfulde. Dette tilføjer omkostninger, kompleksitet og potentiale for datafejl.

En moderne, cloud-baseret platform, såsom Workday, giver organisationerne mulighed for at håndtere begge opgaver nemt i ét system. Dette skaber en mere fleksibel organisation med nøjagtige og handlingsrettede resultater.

Samarbejd for at forenkle og aktivere digitalt

Samarbejdende teknologidesign er en anden måde at gøre økonomidirektører (CFO’er) mere proaktive på. Organisationer, der involverer medarbejderne i arbejdsdesignprocessen lige fra udviklingsstadiet, kan høste betydelige fordele. Indsamling af flere synspunkter – lige fra ledelse, som er afhængig af output og indsigter til at træffe beslutninger, til brugerne af dine finansielle værktøjer og processer – er afgørende for at sikre effektivitet og et effektivt redesign.

Automatiser for at frigøre ressourcer

Hvad er den største udgift i din resultatopgørelse? Arbejdstid. Den menneskelige ressource koster mange penge, herunder løn, personalegoder, forsikring osv. Hvis en virksomhed effektivt kan overføre rutineprocesser fra medarbejdere til en robotproces, frigør dette lønomkostninger på en måde, der både er selvbærende og har en positiv indvirkning på din bundlinje. Som en bonus har du og dine medarbejdere nu tid til at analysere disse data mere indsigtsfuldt og fremme effektiv beslutningstagning.

Succesfuld transformation af finansielle processer handler om at levere sofistikerede beslutningsværktøjer for at muliggøre innovation og vækst. Med en gennemtænkt plan kan du aggressivt skabe en digital kerne, der konstant er moderne og fleksibel, så din organisation kan udvikle sig både nu og i fremtiden. 

Lad Workday og Mercer være dine betroede partnere for ægte, konkurrencedygtig transformation og digitalisering.

Forfatter
Julie Humphries
Relaterede produkter til køb
    Relaterede løsninger