2022 Global not-for-profit investment survey 

A group of people is sitting at a table during a business meeting in a bright, modern office. The team is talking business while pie charts can be seen hanging on the wall. Big bright windows are seen in the background.
1. juli 2022

Hvad mener investorer i almennyttige organisationer om, hvad der kunne være et af de mest udfordrende markedsmiljøer i mange år?

Det er præcis, hvad vores globale undersøgelse af almennyttige organisationers investeringer satte sig for at bestemme, og du kan nu analysere resultaterne i rapporten. Vi opsøgte meninger og intentioner fra investorer i almennyttige organisationer fra hele verden om en række emner, herunder deres tro på at opnå deres investeringsmål, investering i private markets, bæredygtighed og behovet for at udlicitere nogle af deres ansvarsområder til eksterne eksperter. Ud over at rapportere om resultaterne opstillede vi en række mulige handlingspunkter for almennyttige organisationer, der søger at maksimere deres chancer for at nå deres forskellige mål.

Hvad investorer i almennyttige organisationer fortæller os

59 %

af undersøgelsesdeltagere siger, at lave forventede fremtidige afkast er deres største udfordring i løbet af de næste tre år

65 %

af respondenter ser diversificering væk fra traditionelle aktivklasser som deres største mulighed i løbet af de næste tre år.

55 %

af undersøgelsesdeltagere siger, at de bruger ekstern ekspertise til at hjælpe med at navigere i denne kompleksitet 

39 %

af undersøgelsesdeltagere mener, at opfyldelse af deres ESG-investeringsmål betyder, at de går på kompromis med afkastet.

Handlinger, som investorer i almennyttige organisationer kan foretage

Lavt forventet fremtidigt afkast (59 %) og inflation (50 %) identificeret som de to største investeringsudfordringer for almennyttige organisationer i løbet af de næste 3 år.

Handlingspunkter

 • Gennemgå, hvordan aktiverne i din portefølje sandsynligvis vil klare sig i en periode med vedvarende høj inflation
 • Hvilke aktivklasser tilbyder beskyttelse mod inflation
 • Overvej aktiver, der sandsynligvis vil klare sig godt i et miljø med stigende satser, idet centralbankerne handler for at modvirke inflation

65 % af respondenter ser diversificering væk fra traditionelle aktivklasser som deres største mulighed i løbet af de næste tre år.

Handlingspunkter

 • Beslut, hvad du forsøger at opnå, og hvad du har brug for, at din allokering til private markets gør for din portefølje
 • Brug eksperter til at identificere aktivklasser, udvikl en klar forpligtelsesplan og sørg for passende størrelser 

44 % af respondenter siger, at deres porteføljer er mere komplekse i dag, end de var for tre år siden.

Handlingspunkter

 • Overvej yderligere forvaltningsmodeller (udlicitering, udvidelse af personale, osv.) for at sikre effektivt indkøb, vurdering og udførelse, som supplerer interne færdigheder
 • Gennemgå regelmæssigt din udbyder for at sikre, at de er bedst positioneret til at opfylde dine skiftende behov

72 % af respondenter angiver en hensigt om at øge eller væsentligt øge deres eksponering for ESG-fokuserede investeringer i løbet af de næste 12 måneder. Men 39 % mener, at de er nødt til at gå på kompromis med deres investeringsmål, og i denne gruppe mener 57 %, at de bliver nødt til at gå på kompromis med det absolutte afkast. 

Handlingspunkter

 • Udvikl en klar politik for alle din organisations interessenter, der dækker ansvarlig investering og emner som missionstilpasning, mangfoldighed, lighed og inklusion, og klimarisiko
 • Hvis du vil have en positiv indvirkning, skal du bevæge dig ud over udelukkelser mod tematiske eller impact-strategier med målbare forvaltnings- og engagementsresultater
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter