Opnåelse af energineutralitet 

Solar and wind farm at sunrise
Before sunrise solar power plants
22. april 2023

Aktivejere skal fokusere på at opnå dekarbonisering i den virkelige verden i stedet for blot at fokusere på tal og mål, der måske kun overfladisk dekarboniserer porteføljer.

Mange aktivejere rundt om i verden sætter langsigtede energineutrale mål og forsøger støt at dekarbonisere deres porteføljer i løbet af de næste par årtier, og de virksomheder, de investerer i, følger trop.

Men velmenende ejere af aktiver bør undgå at fokusere for meget på blot at ramme kvantitative mål, da der er fare for, at de forsømmer det komplekse klimanet af overvejelser, som intet sæt målinger kan hævde at indfange. I stedet bør de bruge disse videnskabsbaserede mål til at guide en mere holistisk vurdering af deres porteføljes klimaomstillingsmuligheder og -vej med henblik på at bidrage til en meningsfuld dekarbonisering i realøkonomien.

I en diversificeret portefølje med flere aktiver varierer forskellige investeringskategoriers evne til at bidrage til dekarbonisering, og hver har et forskelligt udgangspunkt, så opgaven er ikke nem.

Når vi taler om energineutralitet og dets implementering ud fra et porteføljeperspektiv, er det vores hensigt at holde fokus på at opnå ægte dekarbonisering i realøkonomien og afstemning med Parisaftalen. Vores forpligtelse til energineutralitet ligger på det samlede porteføljeniveau og er ikke begrænset til nogen specifikke investeringskategorier. Vi ser på, hvordan alle de forskellige sektorer og investeringskategorier kollektivt svarer til energineutralitet gennem kvantitative og kvalitative overvejelser, der også forventes at udvikle sig yderligere.

Ud over dekarbonisering af porteføljen

Mens investorer kan opnå dekarbonisering af porteføljen ved at afhænde eller screene aktiver med høje emissioner, kan dette alene ikke bidrage meningsfuldt til ægte dekarbonisering i realøkonomien. Desuden er det muligt at optimere porteføljer for reduceret CO2-eksponering – 20 % til 45 % mindre CO2-intensivt end benchmark – samtidig med at risiko-/afkastegenskaberne bevares som en gevinst for at være på rette spor i henhold til mål.

Det er i høj grad emissionsbaserede nye vægtninger, der straffer virksomheder med høje emissionsprofiler, og effektivt kan bidrage til dekarbonisering af porteføljen. Løsning med henblik på ægte dekarbonisering i realøkonomien og en passende omstilling gennem forvaltede diversificerede porteføljer kræver imidlertid en omhyggeligt designet tilgang, der er i stand til at se ud over blot at reducere emissionerne kvantitativt for at nå energineutralitet.

Vi arbejder tæt sammen med vores investeringsforvaltere for konstruktivt at udfordre og udforske klimarisikostyringsstrategier og nye muligheder. Vi er åbne over for at se nærmere på eksempler, hvor virksomheder med høje emissioner i dag også kan have et stærkt argument for investeringer, når der ses ud i fremtiden gennem en klimalinse ved kvalitativ gennemgang af deres omstillingsparathed.

Fossile brændstoffer sammenlignes ofte med tobak, indtil vi forstår, at mange fossile brændstof-intensive virksomheder faktisk er i stand til at skabe ægte dekarbonisering i realøkonomien samt portefølje-dekarbonisering. Ejere af aktiver spiller en privilegeret rolle i investeringsværdikæden ved at have en meningsfuld indvirkning på dekarbonisering i realøkonomien gennem værktøjer som fortalervirksomhed, engagement og afstemning.

Vi bruger meget tid på at tale med ledelser for at forstå sådanne aktivspecifikke dekarboniseringsmuligheder. Komplicerede CO2-beregninger er kun mulige gennem engagement med ledere og virksomhedsbestyrelser. Vi bruger disse oplysninger til at hjælpe vores kunder med deres investeringsbeslutninger.

Erfaringer fra fortiden

Ikke alle klimamærker er bæredygtige, de skal gennemgå den samme miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (environment, sustainability and governance, ESG) due diligence. For eksempel er vindmølleparker gode for dekarbonisering, men der skal også udvises forsigtighed for ikke at påvirke trækfugles trækruter, der er kritiske for det omgivende økosystem. Vi skal undgå at skabe et andet problem, mens vi løser det første. Klimaanalyse bør udvikle sig til systematisk at omfatte biodiversitetsfaktorer samt de sociale indvirkninger af fysiske risici og omstillingsrisici.

Vi bør også lære af tidligere økologiske katastrofer. For eksempel bruddet på Fundao-affaldsdæmningen (jernmalm-mineaffald) i 2015 i en by i Brasilien, hvilket resulterede i frygtelige tab af menneskeliv, forurenede floder og skadet landbrug. Kulstofbinding og -opbevaring er nye klimaløsninger, som vi skal sørge for, er beskyttede mod lækage, før der opstår nye katastrofer.

Hvis vi opnår afstemning med Parisaftalen, har vi en bedre chance for at beskytte porteføljer og bidrage til at opnå bedre risikovægtede afkast. Aktivejere kan føre an i at stille de rigtige spørgsmål langs deres investeringsværdikæde, hvilket vil fremme dekarbonisering i realøkonomien. I stedet for blot at fokusere på tal og mål omkring energineutralitet, er det tid til at handle, hvis investorerne ønsker at drive ægte forandring.

Bidragsyder(e)
Komal Jalan
Relaterede løsninger
    Relaterede indsigter