Investering i hedgefonde 

A young Asian woman joining in a video call on her laptop computer.
10. maj 2023

Investering i hedgefonde kan give en vigtig kilde til diversificering fra både et risiko- og afkastperspektiv. 

Hedgefonde er aktivt forvaltede investeringspuljer, hvor kapitalforvaltere bruger en bred vifte af strategier, der giver diversificering i forhold til både aktie- og renterisiko med minimalt afkald til gengæld. Hedgefonde er ikke en aktivklasse i sig selv. De er fonde, der investerer i børsnoterede aktier, børsnoterede obligationer, private markeder og råvarer, hvilket betyder, at det er uhensigtsmæssigt at gruppere dem sammen, når du forsøger at integrere dem i din portefølje.

Vi henviser til hedgefonde som ‘diversificerende alternativer’, en betegnelse, som vi mener, indkapsler, at disse former for fonde er designet til at tilføje et vigtigt element af diversificering til din portefølje gennem en række forskellige strategier. I bund og grund giver disse strategier dig en risikokontrolleret eksponering for ikke-traditionelle afkastkilder. Vi mener, at en optimal allokering af alternative investeringer bør omfatte en langsigtet strategisk allokering til uindskrænkede hedgefonde, der matcher din organisations behov og mål.

Potentielle fordele ved investering i hedgefonde 

I betragtning af, at forskellige hedgefonde kan investere i en række investeringskategorier på forskellige måder, er der en række potentielle fordele for din portefølje ved at etablere en eksponering på tværs af de forskellige klasser.
 • Diversificering
  Hedgefonde kan give din portefølje alternative kilder til afkast og forskellige risikoeksponeringer ved at få adgang til investeringskategorier på utraditionelle måder, såsom shorting, og større brug af derivater og gearing. 
 • Asymmetri eller konveksitet
  Nogle hedgefond-strategier er designet til at opnå positive afkast i alle markedsmiljøer. Du har måske hørt disse strategier kaldet “absolut afkast”.
 • En afkastprofil af høj kvalitet
  Hedgefond-strategier kan medføre høje risici, men de er normalt designet til at målrette et afkast, der kompenserer for dette på så effektiv en måde som muligt.

Managing a hedge fund allocation: What is the recipe for success?

Nøglen til opbygning af en hedgefond-portefølje er ikke ulig nøglen til en vellykket portefølje bestående af aktier, obligationer eller multiaktiver – en disciplineret tilgang og effektiv diversificering.

Hedgefond-strategier og -tilgange 

Hedgefonde kan give dig adgang til alternative risikoeksponeringer sammen med dine mere traditionelle allokeringer til aktier, fast ejendom og obligationer. Hedgefonde tager alternative tilgange til disse og andre investeringskategorier for at finde nye kilder til afkast, der søger en præmie i forhold til andre investeringskategorier ved at tage forskellige typer af risici.

Kapitalforvaltere af disse strategier kan bruge en bred vifte af investeringstilgange til at generere disse differentierede afkast, samt minimere indvirkningen af bredere kapitalmarkeder. Det betyder, at hedgefond-forvaltere kan bruge værktøjer og metoder, der normalt ikke anvendes af mere traditionelle kapitalforvaltere:

 • Shorting
  Dette gør det muligt for kapitalforvaltere at søge fortjeneste fra et aktiv eller et værdipapir, der falder i pris ved at sælge en aktie og senere købe den tilbage til en lavere pris. Kapitalforvaltere parrer ofte værdipapirer i et forsøg på at drage fordel af, at én stiger og den anden falder.
 • Gearing
  Kapitalforvaltere kan låne penge fra banker for at udvide størrelsen af deres portefølje og potentielt forbedre deres afkast. Denne tilgang kan også forstørre eventuelle tab.
 • Derivater
  Finansielle instrumenter som aktiefutures eller kautionerede låneforpligtelser giver kapitalforvaltere adgang til differentierede kilder til risiko og afkast.
 • Private investeringer
  Kapitalforvaltere har ofte mulighed for at få adgang til ikke-børsnoterede aktiver, hvilket i væsentlig grad udvider deres potentielle investeringsunivers.
 • Øget koncentration
  Porteføljer består ofte af så få som 10-15 investeringer, hvilket forstørrer hver enkelts indvirkning på præstationen af den overordnede strategi.
Nogle specialiserede kapitalforvaltere kan også opsøge specifikke typer af situationer, hvor de kan investere, såsom fusioner og opkøb eller kriseramte virksomheder.
Critical thinking, critical issues

Hedgefonde: Et comeback?

Hør Deborah Wardle, Dave McMillan og Dr. Sushil Wadhwani (ledende investeringsansvarlig for PGIM Wadhwani) diskutere nogle af de vigtigste spørgsmål omkring hedgefond-investeringslandskabet.
Bidragyder
John Jackson
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter