İşin yeni şekli: İş yerinizde DEI’yi benimseyin 

Woman sharing coffee together

İşgücünüzde fırsat, deneyim ve maaş eşitliği sunun

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) arayışı, dünya çapındaki kuruluşlar için öne ve merkeze taşınmıştır. Bu, COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinden ve ırk adaletsizliğine karşı küresel olarak ortaya çıkan protesto nedeniyle ortaya çıkmıştır. Artık, kuruluşlar uzun vadeli, sürdürülebilir değişime ulaşmaya her zamankinden daha fazla odaklanmalıdır.

Gerçek değişim gerçek eylem gerektirir. Şirketler:

 • Veri odaklı içgörüler uygulamalıdır
 • Net, görünür hedefler geliştirmelidir
 • Liderlerin taahhüdünü ve sorumluluğu sağlamalıdır

Şirketlerin alenen ifade ettiği değerler ile bu sözlerin eşitliğin sağlanması üzerindeki etkisi arasında uzun süredir önemli ve cesaret kırıcı bir “söyle/yap” uçurumu vardır. Mercer'in 2020 Eşitlik Konusunda Ciddileşelim raporuna göre, dünya genelindeki kuruluşların %81'i çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirmeye odaklandıklarını söylüyor. Ancak, yalnızca %42'si belgelenmiş çok yıllık bir stratejiye sahip olduğunu ve sadece %50'si resmi nicel DEI hedefleri ve amaçlarını belirlediğini bildirmektedir.

Peki, kuruluşlar çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda nasıl daha iyi ilerleme sağlayabilir?

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (DEI) tanımlama

 • Çeşitlilik

  Temsilinizi geliştirin

  İş gücünüz, içinde çalıştığınız ve hizmet verdiğiniz toplulukları ne kadar iyi temsil ediyor? Yetersiz temsil edilen grupların varlığını artırmak için takip ettiğiniz beş ila 10 yıllık yol hangisi?

 • Eşitlik

  Erişimi sağlamak üzere tasarlayın

  Çalışanlarınızın çalışmaları için adil ödüller almasını ve ilerleme fırsatlarına adil erişim sağlamasını ne kadar iyi sağlıyorsunuz?

 • Kapsayıcılık

  Aidiyeti teşvik edin

  İşletmenizin sunduğu kültür, çevre ve deneyim, aidiyet, özgünlük ve güven duygusunu ne kadar iyi yansıtıyor?

Kuruluşların yalnızca %30'u DEI zorluklarını sistematik olarak ele almak için teknolojiyi kullanıyor. 
Global Talent Trends

Kanıta dayalı bir DEI stratejisi oluşturmaya başlamanın üç yolu

Kişiselleştirilmiş raporunuzu alın

Şirketinizin DEI'ye yaklaşımını değerlendirin ve sonuçlarınızı yetersiz olduğunuz alanları belirlemek ve sonraki adımlara odaklanmak için kullanın.

Testi cevaplayın

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık 

Adil kariyer, sağlık ve finansal refah sonuçlarını ilerletmek için sürdürülebilir eylemler gerçekleştirin.

DEI hakkında daha fazla bilgi edinin

DEI ile ilgili harekete geçin

Fırsat, deneyim ve maaş eşitliğini sağlayan kapsamlı bir strateji tasarlayın ve uygulayın.

Contact us

İlgili içerik

  Satın alınacak ilgili ürünler
   İlgili çözümler
    İlgili içgörüler