2023 Teması: Yeni Déjà – Geç kalınmış anlayıştan ileri görüşlü olmaya 

Pandeminin ardından toparlanma, bölgesel çatışmalar, tedarik zincirindeki zorluklar ve teknolojik gelişmelerin küresel pazarlarda önemli bir değişime neden olduğunu gördük. Bu olaylar ve bunların bir bütün olarak etkileri yakın geçmiş ile, özellikle de 1970’li yıllar ile ilginç şekilde benzerliklere sahiptir ve portföyleri mevcut koşullara uyarlamaya ve uzun vadeli yatırım hedeflerine ulaşmaya çalışırken bu deneyimlerden yararlanmamıza imkan tanırlar.

Bu yılın Küresel Yatırım Forumları, yakın geçmişten neler öğrenebileceğimizi ve pazarları ve yatırım uygulamalarını şekillendirmesi muhtemel kilit temaları araştırmaktadır. Yatırım sektörünü etkileyen güçlere içgörülü bir bakış için önemli paydaşlara, sektör danışmanlarına ve diğer etkili düşünürlere katılın.

Şu anda, sektördeki en iyi araştırma ve içgörülerden bazılarına ücretsiz erişim sunan dijital araştırma platformumuz MercerInsight® Community aracılığıyla halihazırda bağlantı kurabilirsiniz.

Yatırım dünyasını birbirine bağlayan küresel bir etkinlik serisi

Her etkinlik bir dizi ana oturum, tartışma oturumu ve açılış konuşmalarından oluşmaktadır. Etkinlikler, yatırım sektörünü etkileyen güçlere içgörülü bir bakış için önemli paydaşlar, sektör danışmanları ve diğer etkili düşünürlerle bağlantı kurma fırsatı sunuyor.

Rich Nuzum ve Jo Holden sizi Forumlara davet ediyor

Pazardaki süregelen belirsizlik ve zorlu yatırım ortamı, yatırım topluluğunu birbirlerinden öğrenmeleri, yeni fikirleri paylaşmaları ve yeni ortaklıklar kurmaları için bir araya getirmek üzere güçlü bir sebep oluşturur; fırsatlar sizi bekliyor. Yatırım dünyasından uzmanları ve çeşitli görüşleri bir araya getirmek için iddialı bir etkinlik planlıyoruz.
Jo Holden

Yatırım Araştırma ve Danışmanlık Global Başkanı, Mercer

Neden katılmalıyım?

Her forumda varlık sahipleri ve varlık yöneticileri için faydaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Varlık sahibi katılımcı profili1
  Yatırımcı katılımcıların toplam varlıkları (ABD Doları)

  Yatırımcı katılımcıların toplam varlıkları (ABD Doları) - daire grafik

  Bu grafik, 2018 ve 2020 yılları arasında Mercer’in Küresel Yatırım Forumlarına katılmış olan varlık sahibinin toplam varlıklarını göstermektedir.

  50 ilâ 99 milyon ABD Doları, %14

  100 ilâ 499 milyon ABD Doları, %27

  500 ilâ 999 milyon ABD Doları, %16

  1 milyar ABD Dolarından fazla, %43

  2018 ve 2020 yılları arasında Mercer’in Küresel Yatırım Forumlarına katılmış olan varlık sahibinin toplam varlıkları.

  Yatırımcı katılımcı türü

  Yatırımcı katılımcıların türü

  Bu grafik, 2018 ve 2020 yılları arasında Mercer’in Küresel Yatırım Forumlarına katılmış olan varlık sahibi türlerini göstermektedir.

  Bankalar ve sigorta şirketleri, %11

  Şirketler, %45

  Vakıflar ve kurumlar, %11

  Hükümet, yerel makamlar, kamu ve devlet, %18

  Diğer, %15

  2018 ve 2020 yılları arasında Mercer’in Küresel Yatırım Forumlarına katılmış olan varlık sahibi türleri.

  Küresel üyeler 2023’te daha fazlasını elde ediyor

  • Ücretlerde 15.000 ABD Doları tasarruf edin
  • Beş Forumun her birinde bir koltuk
  • Yılda iki sanal LSC oturumu (artık yalnızca küresel üyelere özel)
  • Etkinlik başına beş adet 1-2-1 toplantı (yılda 25)
  • Koltuklarınızı özelleştirme esnekliği (bir Forumu atlayın ve diğerini ikiye katlayın)
  • Belirli bir Forum için ilave biletlerde %10 indirim, firma başına üç adet ile sınırlıdır
  • İlave küresel üyeliklerde %20 indirim, firma başına üç adetle sınırlıdır
  • Üç Aylık Mercer Stratejik Araştırma brifingi
  • Özel bir merkeze veya Forum materyallerine erişim
  • Mercer’in Global Yönetici Arama Eğilimleri Yıl Sonu Raporu ve Mercer’in Global Varlık Yöneticileri Ücret Anketinin ücretsiz kopyası. Bu raporlar aksi takdirde yalnızca MercerInsight® aboneleri tarafından kullanılabilir.

  Forumlara katılmanın maliyeti

  • Varlık sahipleri2:
   Ücretsiz
  • Varlık yöneticisi3:
   Küresel üyelik paketi 50.000 ABD Doları

  Bireysel Forum maliyetleri için lütfen aşağıya bakın:

  2023 Avrupa ABD Asya Pasifik Kanada
  ABD Doları $13.000 $16.000 $12.000 $12.000 $12.000

   

  Bazı mesleki kuruluşların üyeleri, Mercer’in Küresel Yatırım Forumlarına katılım için sürekli mesleki gelişim kredileri talep edebilir.  Bizimle irtibata geçin


  Önemli Bildirimler

  1. Mercer’s Küresel Yatırımlar Forumları’na 2018-2020 yıllarındaki katılımına dayanmaktadır

  2. Forumun amaçları doğrultusunda, bir “varlık sahibi”, Mercer’in bir emeklilik planı, birikim yönetimi şirketi, sigortacı, kurum, vakıf, devlet kurumu veya benzer bir kuruluşun yöneticisi, yönetim kurulu üyesi veya başka bir kilit karar vericisi olan bir Mercer müşterisi ve irtibatıdır.

  3. Mercer’in bir Fon yöneticisinden gelir alması Mercer tarafından yöneticileri, bağlı kuruluşlarını, ürünlerini veya stratejilerini değerlendirirken veya tavsiye ederken herhangi bir ayrıcalıklı muamele ile sonuçlanmayacaktır.

  Mercer, konuşmacıların veya etkinlikteki diğer kişilerin görüş veya fikirlerinden sorumlu değildir.

  Mercer, önceden bildirimde bulunmaksızın gündemde veya konuşmacı görev listesinde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  Yöneticiler Forum başına en fazla üç kayıt ile sınırlıdır. Her kayıt sadece bir kişiyi kapsar.

  Mercer, rakiplerden ve diğer potansiyel temsilcilerden alınan ve hedef kitleye uymayan kayıtları reddetme hakkına sahiptir.

  Mercer Global Yatırım Forumuna kayıt yaptırarak, Mercer’e mali kurumunuzun adının çıkar çatışması açıklama amaçları için üçüncü taraflara açıklanması için onay verilir.

  İptaller Maria Reyes’e e-posta ile iletilmelidir. Forumdan iki ay önce gönderilen iptal talebinin tamamı iade edilecektir. Forumdan bir ay önce gönderilen iptal talebinin yarısı (%50) iade edilecektir. Yukarıda belirtilenler dışında veya Mücbir Sebep veya ihlal nedeniyle fesih durumunda, para iadesi yapılamaz.