Çalışmanın geleceğine hazırlanma 

Multi ethnic group of young people attending business event, young man using laptop, networking, self improvement, learning

Kuruluşların işi, çalışmayı ve iş yerini yeniden tasarlama fırsatını nasıl değerlendirdiğini anlayın.

Tartışmayı iş-yaşam dengesine ve yeteneklerin kendi yeniden beceri kazanma yolculuklarına sahip olma ihtiyacına odaklamak, gerçekleşmesi gereken daha geniş dönüşümü kaçırıyor.
Ravin Jesuthasan

Küresel Dönüşüm Hizmetleri Lideri, Mercer

Risklerin ve fırsatların beklenmedik şekillerde kesiştiği yüksek risk ortamında yaşamak yeni gerçekliğe denk düşmektedir. Çalışanların değerlerindeki önemli değişiklik, iş gücü pazarındaki yapısal değişimin temelini oluşturuyor.

Devam eden türbülans amaçları etkiliyor

Son iki yıldır tedarik zincirlerinde var olan gerginlik ve jeopolitik çatışma devam ediyor. Eşitsizlik, sosyal adaletteki yavaş ilerleme ve şu anda düzensiz bir şekilde net sıfıra geçişin planlandığı karbonsuzlaştırma gündemi konusundaki endişeler de öyle. Cesur adımlar atılıp atılmayacağı ve riskin nasıl azaltılacağı konusundaki görüşler farklılaştıkça piyasa iniş çıkışları ve enflasyon endişeleri de devam ediyor.

Hepimiz pandemiden dersler aldık; bunların parmak izleri yöneticilerin iş dayanıklılığı ve toparlanma planlarında açıkça görülüyor. Başka bir ekonomik gerileme durumunda üst yönetim, pandeminin ilk ortaya çıktığı anda yaptıkları gibi sadece maliyetleri düşürmek yerine stratejik yatırımlar yapmayı planlıyor. Mercer’in 2022 Global Talent Trends Çalışması, yöneticilerin yaklaşan bir gerileme üzerine düşünmek zorunda kaldığı son döneme ilişkin ilginç bir karşılaştırmayı ortaya koyuyor:

 • Değişken personel modellerinden faydalanmayı planlayanlar daha az (2019’da %39’dan bugün %29’a indi).
 • Çalışan sayısını azaltmayı planlayanlar daha az (%30’dan bugün %26’ya indi).

Bu bir pandemi dönemi dersi -şirketlerin, kültürü bilen ve zaten yolculuğa kendini adamış insanları elde tutarak zor zamanlarda daha çevik olabileceği- ve sıcak iş gücü pazarıyla birlikte sıkı bir ekonomik ortamın benzersiz zorlukları olduğunu teslim ediyor.

Daha sürdürülebilir, tüketici sınıfı dijital çalışan deneyimi

Çalışmanın geleceğine hazırlanan çoğu kuruluş, dijital dönüşüm yolculuklarına zaten başladı. Bu dijital yolculuk, pandeminin süreçleri çevrimiçine ve buluta hızla itmesiyle katlanarak hızlandı. Buna karşılık, önde gelen işverenler, iş yerinde bağlantı kurmak ve iş birliği yapmaktan yan haklara ve dijital sağlık çözümlerine erişmeye kadar her şey için yeni dijital platformlar katıyor. 

Beklentiler yüksek. Kuruluşlar stratejik olmalı ve iş ve çalışan stratejileriyle tam olarak uyumlu, sürdürülebilir, tüketici sınıfı seçimler yapmalıdır. Dijital anlamda ileriye dönük bir çalışan değer önermesiyle liderlik yapmak, sadece şirketlerin çevik kalmasına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda genel olarak daha kaliteli bir çalışan deneyimi sunarak yetenekleri çekmeye ve elde tutmaya yarar. Birçok çalışan dijital ortama hazır olsa da diğer çalışanların bu yeni teknolojilere uyum sağlama konusunda desteğe ihtiyacı olacaktır.

Yeni bir çalışma işletim sistemine uyum sağlama

Teknolojideki hızlanmanın, çalışmanın geleceği üzerindeki etkisi büyük oldu. Aynı zamanda, iş fırsatlarının demokratikleştirilmesini de deneyimledik. Hızla gelişen çalışma dünyasında yol bulmak için politika yapıcılar, liderler, yöneticiler ve çalışanlar, çalışanları ve iş gücü imkanlarını geleneksel iş sınırlarından kurtaran bir “yeni çalışma işletim sistemine” ihtiyaç duyuyor.
Kuruluşların refahı ve öğrenmeyi iş akışına yedirerek tasarlaması gerekiyor.
Ravin Jesuthasan

Küresel Dönüşüm Hizmetleri Lideri, Mercer

Toplam refaha yatırım yapmak

Çalışmanın geleceğini tarif etmesi istenen her üç çalışandan biri bunun eşitlik ile ilgili olduğunu söylüyor. İşverenlerin, yalnızca yan haklar sunmaktan çalışanların sağlık ve servet sonuçlarında aktif ortak yer almaya geçmelerini bekliyorlar; yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine (özellikle gelişmekte olan pazarlarda hâlâ açıkların olduğu durumlarda) erişim sağlamak, finansal krizde olanlar için beklenmedik durum fonuna sahip olmak veya emeklilik açıklarını kapatmaya yardımcı olmak gibi.

Sonuçlara odaklanma, tartışmayı sağlığın sosyal belirleyicilerini içerecek şekilde genişletiyor. Bu tür tıbbi olmayan faktörler genellikle karşılanmamış ihtiyaçlara, bir bireyin yaşam ve çalışma ortamının strese veya sağlığın bozulmasına neden olan yönlerine -örneğin borç, tasarruf eksikleri, güvenli sağlık hizmetine erişim veya sınırlı çocuk veya yaşlı bakımı ve barınma, gıda, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar- bağlıdır. Kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak, iş gücünü oluşturan çeşitli popülasyonlarda sağlık sonuçlarını yönlendirmek için çok önemlidir ve bu, şirketin gerçekten özene sahip olduğunu gösterir.

Sağlık ve toplam refahın, çalışmanın geleceği hakkındaki tartışmanın gittikçe daha fazla merkezi haline geldiği açıktır.
Till Leopold

Dünya Ekonomik Forumu

İlgili içerik

  Podcast serisi

  Yeni çalışma biçimi

  COVID-19’un yarattığı zorlukları ve belirsizlikleri ele alırken ve gelecek için daha çevik bir iş gücüne geçişe odaklanırken bize katılın.
  İlgili çözümler
   İlgili içgörüler