Çok uluslu İK ekipleri küresel yan hak yönetiminden nasıl yararlanabilir?

Mevcut durumda her yıl yan haklara ne kadar harcadığınızı biliyor musunuz?

Birden fazla ülkede binlerce çalışanı olan bir kurumsal İK yönetimi son derece karmaşıktır.

Programınızın yatırım getirisini göstermek için doğru verilere ve içgörülere sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Bunun doğru yapılması daha iyi yönetişim, risk yönetimi, maliyet sınırlama ve çalışan bağlılığı sağlar.

Küresel yan hak yönetimi, çok uluslu kuruluşlara dünya genelinde sigortalı çalışan yan haklarını yönetmek için etkili bir yol sunar. Küresel veya bölgesel düzenlemeler, yerel ülke ihtiyaçlarına dayalı çözümler önerirken izlenebilirlik, kontrol, maliyet tasarrufu sunar ve yönetişimde tutarlılık sağlar.

Önemli yetenekleri çekmek ve elde tutmak için doğru yan haklara sahip misiniz?

Kuruluşunuz için doğru küresel yan hak yönetimi programı, sizin etrafınızda şekillenen bir programdır. Sizin sektörünüz, yapınız, lokasyonlarınız, çalışanlarınız etrafında.

İşverenler operasyonlarını küresel olarak genişlettikçe, giderek daha fazla çeşitlilik gösteren ve hareketli iş gücü için sağladıkları yan hakların kapsamına ve düzeyine bakmaları gerekiyor. Bu, her bir konumda mevcut olan sağlık ve refah risklerinin çeşitliliğini ve bunların çalışan üretkenliği ve katılımı üzerindeki etkilerini anlamayı içerir.

Yerel olarak rekabet etmenize yardımcı olacak küresel çalışan yan hakları

Çok uluslu işletmeler üzerindeki maliyet baskıları artıyor. Birçoğu için yan haklar, toplam bordro maliyetlerinin yaklaşık %20’sini oluşturan büyük bir harcamadır. Bu durum, yükselen medikal trend oranları nedeniyle önemli ölçüde artabilir.

Buna ek olarak, dünya genelinde sigortalı yan hakların izlenmesi, yenilenmesi, ihale edilmesi ve karşılaştırılması için önemli bir kaynak harcanmaktadır.

Birçok kuruluş, yan hak aracılığı için parçalı, çok uluslu bir yaklaşımın bedelini ödüyor. Gerçek şu ki MMB’nin Yan Haklar Teknoloji Eğilimleri raporuna göre, çok uluslu yan hak liderlerinin %81’i “küresel tutarlılığın” bir numaralı öncelikleri olduğunu söylüyor.

Firmaların, yan hakları toplu olarak uyumlu hale getirip yöneterek acilen verimliliğe ulaşmaları gerekiyor. Bu, basit ve çevik yerel uygulama ve çalışan bağlılığı için yan hakları özelleştirme yeteneğine sahip güçlü bir küresel yapı geliştirmek anlamına geliyor.

Küresel Yan Hak Yönetimi (GBM [Global Benefits Management]) yaklaşımı, yönetimi kolaylaştırarak, yapılan ödemenin değerini artırarak ve programların ölçülebilir yatırım getirisi sağladığından emin olarak bu süreci basitleştirir.

 1. İş kararları vermek için içgörülü verilere ve analitiğe erişme ve bunları kullanma 
 2. Maliyetleri azaltma ve yönetme
 3. Süreçleri kolaylaştırma ve otomatikleştirme
 4. Çalışanlara sunulan yan hakları iyileştirme ve bağlılıklarını artırma
 5. Uyumu sağlama alma ve yönetişimi iyileştirme
Küresel yan hak yönetimi programına giden yolculuğun neresinde olursanız olun, sizin için, çalışanlarınız için, lokasyonlarınız için ve sektörünüz için doğru olanı tasarlamak ve oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yardımı size sunabiliriz. Ve geleceğiniz için doğru olanı.

Mercer Marsh Benefits, risklerinizi, finansmanınızı, hasar talep oranlarınızı ve istisnalarınızı analiz etmek için verilerinizi araştırmanıza yardımcı olabilir. Ve birlikte, ilgili ve özgün bir küresel programa giden yolculuğunuzu planlıyoruz.

Bu, çalışanlarınızın gelişmesini ve dayanıklılığını destekleyen ve nerede olurlarsa olsunlar çalışan deneyimlerini zenginleştiren bir plan.

Entegre araç paketimiz, tüm programınız ve maliyetleri hakkında net bir görüş sağlar: her bir yan hak planı; her bir tedarikçi; her ülke. Planlar, yenilemeler ve finansal bilgiler parmaklarınızın ucunda. Gerçek gözetim ve yönetişimi yalnızca mümkün değil, aynı zamanda kolay hale getiren veri ve analitikle.

Ödüllü Darwin teknolojimiz en iyi çalışanları çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olacak ikna edici yan haklar deneyimi sunar. Çalışanlarınızın yan haklarına bağlılıklarını teşvik etmenizi ve izlemenizi sağlarken, aynı zamanda otomasyon yoluyla riski azaltır ve üretkenliği artırır.

Veriye ve kanıta dayalı küresel bir görünümle programınızın yatırım getirisini ve yan hakların kuruluşunuz için yarattığı değeri gösterebilirsiniz.

Bütüncül ve ileriye dönük bir yan hak stratejisi oluşturarak kuruluşunuzun her köşesindeki çalışanları daha üretken ve bağlı olmaları için güçlendireceksiniz.
Matt Duffy, Küresel Ticari Direktör

Başarılı bir küresel yan hak yönetimi yolculuğuna nasıl başlanır

Riski yönetin

Göremediğiniz şeyleri yönetemezsiniz. Riskleriniz ve bunları yönetmenin yolları hakkında size net bir bakış açısı sunuyoruz. Yan haklarınızı karşılamak, yerel mevzuata uymak, giderek daha karmaşık hale gelen risklere ve planların risk limitlerine yön vermek, otomasyon yoluyla riski azaltmak ve çalışan üretkenliğini artırmak için. Ve yan hakları kullanarak risklerin en büyüğü olan, en iyi ve en parlak çalışanları işletmenize çekmeme riskini yönetmek için.

Maliyetleri kontrol edin

Küresel olarak, tıbbi enflasyon ve iddialar artmaktadır ve 2023 için öngörülen tıbbi eğilim oranı %12,6'dır. Maliyetlerinizi izleyemiyorsanız artışlarını durduramazsınız. Maliyetlerinizi haritalandırmanıza ve analiz etmenize yardımcı oluyoruz: verimlilikleri bulmak, harcamayı optimize etmek, sıkı pazarlık için programınızdaki verileri kullanmak. Harcamalarınızı görebildiğinizde, daha iyi anlaşmalar yapmak için büyüklüğünüzü kullanabilir ve ağlarımızdan ve deneyimimizden yararlanabilirsiniz. Çok uluslu şirketlere küresel ve bölgesel yan haklar primlerinde %10-15 tasarruf sağlıyoruz*.

* Kaynak: MMB Global Benefits Management Analytics - Pandemi olmayan bir yılda yeni bir küresel yan hak yönetimi programının uygulamaya konulmasının ardından üç yıllık bir süre boyunca primlerden ortalama %10-15’i tasarruf edildiği gösterildi.

En iyi finansman seçenekleri

Küresel yan haklar harcamanızı izleyebilmenizi sağlar, bütçe belirlemenize ve onu finanse etmenize yardımcı olur, boyut ve ölçek ekonomilerinizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlarız. Sigortadan kendi kendine sigortaya veya bağlı yapılara kadar, programınızı, bulunduğunuz durum ve yan haklar yolculuğunuzda nerede olduğunuza göre doğru şekilde finanse etmenize yardımcı olacağız.

Refahı iyileştirin

Çalışanlarınız dünyanın her yerindeyken, refahları hakkında fikir edinmek zor olabilir. Çalışanların daha sağlıklı, daha bağlı olmasını sağlarken aynı zamanda daha düşük primler getiren stratejiler ve programlar oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Halihazırda neye sahip olduğunuzu anlamanıza yardımcı oluyoruz; çalışanları dinlemenize ve gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu anlamanıza yardımcı oluyoruz, bu ihtiyaçları karşılayan bir strateji belirlemenize yardımcı oluyoruz ve bunu her yerde yapıyoruz.

Mercer Marsh Benefits nasıl yardımcı olabilir

En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için küresel veya bölgesel programınızı tasarlamanıza, oluşturmanıza, finanse etmenize, otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olabiliriz.

Yolculuğunuzda bulunduğunuz yerde sizinle tanışıyoruz ve dikey sektör uzmanlığı ve kıyaslama, 140’tan fazla ülkeden yerel içgörüler, yeni fikirler ve yeni çalışma yöntemleri sunuyoruz.

Şu anda içinde bulunduğunuz durum için ve içinde olmak istediğiniz durum için doğru bir program oluşturmak üzere sizinle birlikte çalışıyoruz. Sadece yan haklar programları değil ilişkiler de kuruyoruz. Stratejik ve uzun vadeli. Küresel ve yerel ekipleriniz arasındaki bağları güçlendirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. 

 • Küresel danışmanlık ve uyum

  İK modelinize uygun ve yerel pazarlarda çalışan deneyimini iyileştiren bir yönetişim çerçevesi oluşturun.

  Yan hakların her pazarda uyumlu olduğundan emin olun.

 • Küresel finansman

  Yerel, bölgesel veya uluslararası düzeyde küresel çalışan yan hak programları için finansman stratejinizi optimize eden tek bir yan hak aracısı, risk ve finans ekiplerinizle iş birliğini iyileştirmenize yardımcı olur.
 • Yerel hizmet verme

  Yerel politika yerleştirme, hasar talep yönetimi ve çalışan desteği, çalışan deneyimini iyileştirebileceğiniz, yerel sorunları ele alabileceğiniz ve verimlilik kazanabileceğiniz anlamına gelir.
 • Uzman teknoloji

  Küresel yan hakları ve ücretlendirme bilgilerini yönetmek için pazar lideri yan haklar yazılımımızdan. Yan haklarına erişen çalışanlar için kullanıcı dostu uygulama benzeri bir deneyim dahil. 
 • Dijitalleştirilmiş yan hak yönetimi

  Yan hakları merkezi olarak yönetmenin avantajlarını deneyimleyin: Ofislerinizdeki çalışanlar için yönetişimi, idareyi ve onlara iletişimi kolaylaştırır.
 • Maliyet yönetimi

  Tüm programınız ve maliyetleri, her bir yan hak planı, her bir satıcı, her bir ülke hakkında net bir görüş ve kontrol elde edin.

İlgili içgörüler


  Küresel ve bölgesel yan hakları merkezi olarak yönetmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

  Bugün ekibimizden biriyle konuşun