Rekabetçi çalışan deneyimini yeni bir çerçeveye oturtma

Çalışan deneyimini yeni çalışma biçimine ve hızla değişen çalışan beklentilerine uyarlayın. 

Çalışan deneyimini yeni bir çerçeveye oturtmanın zamanı geldi

Çalışan deneyimi, pandemiden önce de üzerinde çok konuşulan bir konuydu.

Ancak pandemi, insanların önceliklerini yeniden düşünmelerine neden oldu ve kuruluşlarla çalışanları birbirine yaklaştırdı. Çalışan deneyiminin üç kapsamlı yönü -çalışan beklentileri, ortam ve bir çalışanın yolculuğunda ortaya çıkan anlar- değişmedi, ancak pandemi yeni sorulara dikkat çekti:

 • Esnek çalışmadan nasıl faydalanılabilir?
 • Dağınık veya sanal çalışma ortamlarındaki çalışanlar nasıl işe alınır, işe alıştırılır ve yönetilir/koçluk yapılır?
 • Dağıtılmış veya sanal ağlarda nasıl çalışılır, iş birliği ve iletişim kurulur?
 • Çalışanlara sağlık politikaları sunmaktan, sağlık ve refah konusunda onlarla aktif ortaklık kurmaya nasıl geçilir?
 • Yeni teknolojinin işi engellemek yerine desteklemesini ve insanların teknolojiyle etkileşim kurmaktan keyif almasını sağlamak için sorunsuz bir dijital çalışma ortamı nasıl oluşturulur?
Çalışan deneyimini yönetmek artık daha incelikli hale geldi. Giderek daha fazla çalışan merkezli hale gelen bir pazarda ve son derece kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir dünyada, daha fazla insan kendi iş ve meslek programlarını kendilerine uygun hale getirmek istiyor.

İnsanlar artık bir şirket için değil, şirketle birlikte çalışmak istiyor. Bu, en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için çalışan deneyimini farklılaştırmaya yönelik acil bir ihtiyaca işaret etmektedir: Şirketlerin %85’i çalışan deneyimlerini çalışanlarıyla birlikte yaratmaktadır (GTT 2022).

Çalışanların işle ilgili ihtiyaçları ve istekleri aşağıdakilere bağlı olarak değiştiğinden, birlikte yaratmak önemli bir husustur:

 • Cinsiyet
 • Nesil
 • İş seviyesi
 • Bakmakla yükümlü olduğu kişiler

Çalışanların ihtiyaçları ve deneyimleri sabit değildir; hayatlarının farklı kısımları -iş, kişisel, finansal ve sağlık ve refah- değişirken bunlar da değişim gösterir. Bunların tamamını göz önünde bulundurmak ve çalışan ihtiyaçlarına dinamik şekilde uyum sağlamak, stratejik ve aynı zamanda incelikli bir yaklaşım gerektirir. Ayrıca, doğru zamanda sürekli olarak işlemeye uygun içgörüler elde etmeyi gerektirir. Bu, daha güçlü bir iş gücü ve insan merkezli, teknoloji destekli, tüketici sınıfı bir çalışan deneyimi oluşturmanın önemli boyutlarından yalnızca biridir.

Çalışan deneyimi; kültür, çalışanlar ve liderler, programlar ve süreçler, iş ve teknoloji gibi çevresel faktörler İLE yaşamda karşılaşılan olaylar, kariyer süresince karşılaşılan olaylar ve kuruluşta karşılaşılan olaylar gibi olaylar arasında yer alır.

İnsanların arzuladığı, kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimini nasıl yaratabilirsiniz?

Yüksek performans gösteren çalışanlar, çalışan deneyimlerinin şu şekilde olmasını ister:

 • Zenginleştiren
 • Verimli
 • Kucaklayan
 • Empatik

Ancak herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimini desteklemek için sağlam bir strateji ve yönetişim çerçevesine, çalışan dinleme ve veri içgörülerine, olanaklara ve iletişime ve dijital araçlara sahip olmak önemli olacaktır. Bunu yapmak bir rekabet avantajı yaratabilir. Araştırmalarımız, çevik şirketlerin, çalışan değer önermesi ve dijital dönüşüm amaçları ile uyumlu olan olumlu bir çalışan deneyimi yaratma ve bu deneyimi yaşamaya devam etme konusunda muhteşem ilerlemeler kaydettiklerini söylemelerinin iki kat daha olası olduğunu göstermektedir (Global Talent Trends 2022).

Mercer, aşağıdakilerle kişiselleştirilmiş, teknoloji etkin ve tüketici sınıfı bir çalışan deneyimi oluşturmanıza yardımcı olabilir:

 • Çalışanı dinleme
 • Çalışan değer önerme stratejisi 
 • toplam ödül değerlendirmesi ve tasarımı (ödüller, yan haklar ve sağlık dahil)
 • Çalışan iletişimi
 • Esnek çalışma stratejileri
 • Tasarım odaklı düşünme atölye çalışmaları
 • Teknoloji uygulaması
 • Kişilik ve yolculuk haritalama
 • Kurumsal kültür değerlendirmeleri

İkna edici ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimini şekillendirmede ne kadar ilerlediniz? Mercer, çalışanlarınızın ihtiyaçlarını anlamanızda size destek olabilir ve aşağıdakileri yaparak olumlu iş sonuçları elde etmenizi sağlayabilir:

Köklü bilgi, uzmanlık ve etkili metodolojileri veri ve çevik teknolojiyle birleştiren ikna edici çalışan değer teklifleri ve stratejik çalışan dinleme programları oluşturmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Veri, pano ve raporlardan daha fazlası: Harekete geçmek için bütünsel analizler ve içgörüler sunar ve bunları çalışan stratejinizle uyumlu hale getiririz.

Dinamik, tasarım odaklı düşünme stratejilerimiz liderleri, yöneticileri ve insan kaynaklarını (İK) olumlu değişimi yönlendirmeleri için güçlendirir.

Mevcut ve yeni katma değerli girişimleri entegre eden bir yol haritası geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Neden Mercer çalışan deneyimi çözümleri?

Uzmanlarımız, çalışan deneyimi stratejinizi ve destekleyici bağlılığı, çalışan değer önermenizi, toplam ödüllerinizi ve iletişim programlarınızı geliştirmek için gerekli araçlara, köklü bilgiye ve deneyime sahiptir. Mercer’in derin araştırmalarını, çalışan bağlılığı ve iletişimi biliminden elde edilen en yeni içgörüler ile birleştiren uzmanlarımız, çalışan deneyimini geliştiren ve daha yüksek performans sağlayan stratejik programlar ve yol haritaları oluşturmaya ve sunmaya yardımcı olur.

Çalışan deneyiminin tüm yönlerini kapsayan danışmanlık olanakları ve teknolojileri sunuyoruz. Küresel erişimimiz 130 ülke, 80 dil ve geniş bir yerel danışman ağı içermektedir.

 • Çalışan deneyimi tasarımı

  Çalışanlarınızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak ve en iyi yönlerini ortaya çıkaracak çözümleri tanımlamak ve şekillendirmek amacıyla nicel ve nitel verilerden elde edilen içgörülerle birlikte tasarım odaklı düşünme yöntemlerini kullanıyoruz. 
 • Çalışan dinleme

  Çalışanların içgörülerini öğrenmek için yıllık sayım veya nabız anketlerimizden sürekli dinlemeye, dijital odak gruplarına ve tercih araştırmalarına kadar uzanan çeşitli kişiselleştirilmiş çözümler kullanıyoruz.
 • Çalışan iletişimi

  Mercer’in çalışan iletişimi çözümleri, şirketlerin, çalışanları nerede veya hangi cihazı kullanıyor olursa olsun kariyerleri, yan hakları ve refahları hakkında çalışanlarla anlamlı bağlantılar kurmalarına yardımcı olur.
 • Çalışan değer önermesi

  Müşterilerimizin, yetenekleri çekmek ve elde tutmak için farklılaştırılmış çalışan değeri önermeleri tasarlamalarına destek oluyoruz.
 • Esnek çalışma

  Mercer, kuruluşların sabit yapılardan hibrit yapılara geçişte esnek çalışma stratejileri oluşturmalarına yardımcı olma konusunda kanıtlanmış deneyime sahiptir.
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık çözümü

  Mercer, adil olma konusunda adil ücretten yeteneğin yönetilme şekline kadar tüm sorunları ele almada müşterilerle birlikte çalışır. 
 • Yetenek stratejisi

  Mercer’in yetenek stratejisi çözümleri şirketlerin yetenekleri çekmek, elde tutmak ve geliştirmek için en iyi kararları vermelerine yardımcı olur. 
İnsanların değerlerindeki köklü bir değişiklik, iş gücü piyasasındaki yapısal bir değişikliğin temelini oluşturuyor. Kuruluşlar artık pandemi sırasında geliştirilen empati araçlarından faydalanmak ve daha ilişkilendirilebilir ve nihayetinde daha sürdürülebilir yeni bir ortaklık yolu oluşturmak için çok büyük bir fırsata sahip.
Kate Bravery

Danışmanlık Çözümleri ve İçgörüler Küresel Lideri, Mercer

Çalışan deneyimi ekibimizle tanışın


Çalışan deneyimi ekibimizle iletişime geçin