Sahip olduğunuz ve ihtiyacınız olan yeteneğin farkına varın

Yeni çalışma biçimi için yetenek stratejilerinizi geliştirin. Geleceğin iş gücünü oluştururken kapatmanız gereken açıkları anlamak için kuruluşunuzun yetenek ve liderlik ekiplerinin mevcut becerilerini değerlendirerek başlayın.

Olumlu bir çalışan deneyimini desteklerken benzersiz zorluklarınızı ele almak için kanıta dayalı bir yaklaşım kullanın. 

Yetenek değerlendirme konusundaki zorluklar

 • Bugün sahip olduğumuz yeteneğin beceri setini nasıl anlarız?
 • Gelecekte hangi rollere ihtiyacımız var ve bu roller için hangi beceriler gerekiyor?
 • Açıklar nerede ve bunları nasıl doldururuz?
 • Yetenek stratejimizin sürdürülebilir ve geleceğe hazır olmasını nasıl sağlarız?
 • Yetenek oluşturmanın, satın almanın veya ödünç almanın en etkili yolu nedir?
 • Yüksek potansiyelli yetenekleri nasıl belirler ve elimizde tutarız?
 • Yeteneklerimizin kariyer gelişimlerinde desteklendiklerini hissetmelerine nasıl yardımcı oluruz?
 • Yetenek havuzumuza karar vermek için verileri nasıl kullanırız?
 • Yöneticilerimizin kapsayıcı bir liderlik tarzına sahip olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
 • Performans yönetimini desteklemek için nasıl bir geri bildirim kültürü oluştururuz?

Yetenekleri dinamik iş ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirme 

Yetenek kıt olduğunda çalışan gelişimi, beceri geliştirme ve beceri kazandırma, kurumsal rekabet ve sürdürülebilirliğin anahtarı haline gelir. Beceri geliştirme, beceri kazandırma ve becerileri esnek bir şekilde yerleştirme, ancak işler becerilere göre parçalara ayrılırsa mümkündür. Beceri, yeni iş para birimidir. Beceri esnekliği, iş dayanıklılığı ve çevikliği sağlar.

Mercer’in yetenek değerlendirme çözümleri, şirket içi iş gücü pazarınızın mevcut durumunu değerlendirir ve işletmeyi geleceğe hazırlamak için gereken yetenek açıklarını ölçer. Haritalama ve analiz, kuruluşunuzdaki yetenek arzı ve talebinin potansiyeli hakkındaki temel soruları yanıtlamak için kritik popülasyonlara odaklanmanıza yardımcı olabilir. Böylece gelecek tahminleri, belirli girişimlerin hedeflerinizi nasıl destekleyebileceğini modelleyebilir.

Bir kuruluşun, beceri kazandırma stratejilerini ve yatırımlarını, öğrenme ve gelişim, performans yönetimi ve beceri karşılığı ödeme ve gelişim için ödeme yenilikleri ile toplam ödül uygulamaları dahil olmak üzere, daha kapsamlı yetenek yönetimi stratejisine yansıtarak gerçekleştirmesine yardımcı olabiliriz.

Kuruluşlar iş gücü dönüşümünü sürdürürken, dönüşüm sırasında ihtiyaç duyacakları becerileri öngörür ve planlar, bir yandan da sürekli olarak talep ettikleri becerilerdeki hızlı değişikliklere uyum sağlayabilen yetenekler arar. 

Köklü değişiklikler iş ortamını farklılaştırıyor

Değişim burada. Yapay zeka ve otomasyon, küreselleşme, esnek ekonomi ve birden fazla kuşağın birlikte çalışması ve bunların kuruluşunuz üzerindeki etkisini düşünün. Değişime nasıl uyum sağlayacaksınız?

%98

oranında şirketin önemli ölçüde beceri eksiği var, oysa geçen yıl çalışanların %91’i yeni bir beceri öğrendiğini bildirdi.

3’te 1

oranında yönetici pandeminin, iş gücünde hangi becerilere sahip olduklarını bilmenin çevikliklerini artırdığını fark etmelerine yardımcı olduğunu söylüyor. 

%92

oranında İK lideri, yetenek satın alma/inşa etme/ödünç alma stratejilerini daha iyi şekillendirmek için iş gücü planlamasını iyileştirmeye öncelik veriyor


Yetenek değerlendirme çözümlerimiz

Tüm performans değerlendirme veya potansiyel değerlendirme çözümleri ihtiyacınız olan karmaşıklığa sahip değildir veya aynı sağlayıcıdan temin edilemez. Sonuçları sentezlemek için daha fazla manuel çaba gerekli olabilir ve bu da verilerde kör noktaların yanı sıra ek risk oluşturabilir. Mercer’in performans yönetimi ve yetenek değerlendirme çözümleri şunları sağlar:
 • Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre doğru yeteneği bulmak için araçlar
 • İş gücünüzü önemli beceriler anlamında doğru ve tutarlı bir şekilde izleyen araçlar
 • Anlamlı bir uzun vadeli çalışan stratejisini desteklemek için danışmanlık
 • Yüksek potansiyeli belirleme ve yedekleme planlaması girişimleri için liderliğin hazır olma durumunu değerlendirme araçları
 • Büyük ölçekli yetenek geliştirme girişimlerini şekillendirme ve yatırım hedefleme araçları
 • Yöneticilerinizin ve liderlerinizin kapsayıcılığını anlama araçları
 • Yetenek öz farkındalığını desteklemek ve gelişimi yönlendirmek için bireysel gelişim planları oluşturmaya yönelik araçlar
 • Katılımcıların öz farkındalığını artırmak ve gelişimlerine rehberlik etmek için danışmanlarla açık tartışmalar 
 • Farkındalığı artırmak ve farklı bakış açılarını entegre etmek için geri bildirim kültürünü teşvik etme araçları

Mercer | Mettl: Hepsi bir arada yetenek değerlendirme çözümü

Mercer | Mettl, işe alım ve beceri geliştirme için tescilli bulut tabanlı yetenek değerlendirme platformumuzdur. Bu güçlü performans platformu kuruluşunuza göre özelleştirilebilir ve sıkı bilgi güvenliğinin yanı sıra psikometrik (kişilik, davranış, bilişsel ve yetenek) ve teknik (BT ve BT dışı beceriler ve dijital hazırlık) değerlendirmelere dayalı bütünsel değerlendirmeler içerir. Mercer | Mettl aynı zamanda çoklu değerlendirici veya 360° geri bildirim sürecini destekleyen güvenilir bir platformdur. Bu platform, çok çeşitli deneyim seviyelerinin ve işe alım yöntemlerinin ihtiyaçlarına cevap verir:

 • Size özel bir değerlendirme portföyü oluşturun.
 • Çeşitli soru formatları ve kodlama simülatörleri arasından seçim yapın.
 • Ölçeklenebilir çözümler için bir milyondan fazla sorudan yararlanın.
 • İhtiyacınız olan verileri elde etmek için özel rapor şablonlarını kullanın.
 • Beceri açıkları analizi, yüksek potansiyeli belirleme, yedekleme planlaması, liderlik gelişimi ve eğitim etkililiği için çok çeşitli özel çözümleri keşfedin.

Mercer | Mettl, 27’den fazla dilde desteklenen yüksek kapasiteli bir platformdur ve ISO27001 ve ISO9001 sertifikalıdır.

Platformumuz, kuruluşların iş gücünü daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve şunları içerir:

3K+

beceri testi

1M+

soru

200+

iş rolü

25+

sektör

4K+

küresel müşteri

Yetenek değerlendirme yaklaşımımız

Mercer, stratejik ve entegre bir değerlendirme yaklaşımı önerir. Bu, yetenek yönetimi stratejisinin farklı aşamalarını göz önünde bulundurmak ve insanları iş ihtiyaçları ve kurumsal stratejiler ile ilgili olarak merkeze yerleştiren sürekli bir yineleme sürecine entegre etmek anlamına gelir. Bu süreç, mevcut ve gelecekteki kritik beceriler ve roller için havuzu besler ve kaynakları hedeflenen büyümeye doğru yönlendirir, böylece şirketinizi başarıya götürmenize olanak tanır.

Bireysel ve kurumsal başarıyı ölçmek için veri ve analitikten yararlanırız. Stratejik ve entegre yaklaşımımız dört ana adımdan oluşur:

İşe girişin Keşfedin Şekillendirin Yön verin
Aşama: Becerilerle ilgili gelecek vizyonunu zihninizde canlandırın ve ifade edin Aşama: Araştırma içgörüleri ve kıstaslar yoluyla mevcut durumu anlayın  Aşama: Gelecekteki duruma ilişkin beceri vizyonuna yönelik ölçülebilir sonuçlarla cesur çözümler oluşturun Aşama: Sürdürülebilir sonuçlar elde edin ve beceri dönüşümünü kuruluşun dokusuna yedirin
Odak: İşveren ve çalışan bakış açısından, bu değişimle çözmeye çalıştığımız gerçek iş zorluğu nedir? Odak: Üretkenlik ve çalışan deneyimi açısından iş nerede doğru ve nerede yanlış gidiyor? Odak: Hangi iş değişiklikleri üretkenliği ve çalışan iş deneyimini aynı anda iyileştirecektir? Odak: Üretken, ikna edici ve sürdürülebilir bir çalışma şeklini nasıl yaratırız?

Destekleyici ve ilgili yetenek değerlendirme çözümleri

 • Yetenek pazarı

  Çalışanların şu anda neler yapabileceklerini ve hedeflenen gelişimle gelecekte neler yapabileceklerini anlayarak becerileri ortaya çıkarın ve geleceğin kapasitesini oluşturun. Bir yetenek pazarı platformu, bunları büyük ölçekte ve hızlı bir şekilde iş ihtiyaçlarıyla eşleştirecektir.
 • Beceriye dayalı yetenek stratejileri

  Mercer Skills-Edge Paketi, şirketiniz genelinde beceriye dayalı yetenekleri ve ödeme uygulamalarını geliştirmek için size içgörü sağlamak üzere danışmanlık, teknoloji ve veri sunar.
 • İK eğitimi (Mercer Öğrenme)

  Çalışanlarınızı geleceğe hükmetmelerine yardımcı olacak e-öğrenme kursları ve sanal atölye çalışmaları ile donatın. Veya yetenek ihtiyaçlarınıza yönelik özel bir dizi oluşturun.
 • Mercer | Mettl değerlendirme platformu

  Kendi kendine yönetim platformundan, doğru şekilde özelleştirilmiş veya kullanıma hazır psikometrik ve beceri değerlendirme aracını seçin. Platform BT, Satış, İK vb. gibi tüm fonksiyon alanlarında teknik ve sosyal becerileri değerlendirmenize olanak tanır.

   

İlgili içgörüler  Yetenek değerlendirmelerinize nasıl yardımcı olabiliriz?

  Uzmanlarımızla bugün iletişime geçin.