Dönüşüm yoluyla gelecekteki büyümenin önünü açın

Dönüşüme yönelik insan merkezli, kanıta dayalı yaklaşımımız, şirketlerin nasıl çalıştıklarını ve çalışanlarının işi nasıl deneyimlediklerini yeniden tasarlamalarına yardımcı olarak gelecekteki büyümenin önünü açar.

İşi ve insan deneyimlerini yeniden şekillendirme

Dönüşüm tek seferlik bir olay değildir. Cesur, sistemik bir değişime ulaşmak, finansal, operasyonel ve insani olmak üzere birçok boyutta geri dönüş sağlayan uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için çalışanlarınıza yatırım yapmayı gerektirir. 

Kuruluşların yolculuklarında karşılaşabilecekleri bir dizi zorluk vardır:

 • İnsan ve otomasyonun optimum kombinasyonunu elde etmek için çalışmayı yeniden tasarlama
 • İşe değer katan en iyi stratejik iş gücü planlaması uygulamasını uygulamak
 • İş gücü kapasitesi ve gelecekteki becerilerdeki eksikliklerin üstesinden gelmek
 • Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması — işletme ve birey için esnekliğin desteklenmesi

Şirketlerin nasıl çalıştıklarını ve çalışanlarının işi nasıl deneyimlediklerini yeniden tasarlamalarına yardımcı olarak gelecekteki büyümenin önünü açmalarını sağlıyoruz. Stratejik iş gücü planlamasına yaklaşımımız insan merkezli ve kanıta dayalıdır. Birinci sınıf düşünce liderliğine ve pratik deneyime dayanarak, değer katan, sürtüşmeleri ortadan kaldıran ve iş gücünüzü meşgul eden çözümler oluşturmanıza yardımcı olacağız.

Kanıtlanmış değişim yönetimi desteğimizle devam eden dönüşümünüzü destekleyeceğiz. Bu, yöneticilerinizin ve çalışanlarınızın değişen ihtiyaçlarını anlamanıza, kabul etmenize ve bunlara yanıt vermenize olanak sağlayacaktır. Bu da daha fazla bağlılık ve benimseme sağlayacaktır.


İş gücü ve kuruluş dönüşümü çözümlerimiz

Sağlam iş gücü ve kuruluş dönüşümü çözümlerimiz aşağıdaki konuları kapsar (ve aşağıdaki faydaları sağlamak için tasarlanmıştır):
 • Kültür

  Daha kapsayıcı, çeşitli ve eşitlikçi bir ortam oluşturmak ve katılımı, üretkenliği ve elde tutmayı teşvik etmek için dönüşüm çabalarını stratejik amaç ile uyumlu hale getirin.
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

  Fırsat, deneyim ve ödül eşitliği sağlayan kapsamlı bir strateji tasarlayın ve uygulayın.
 • Esnek çalışma

  Esnek çalışma stratejilerini kolaylaştıran iş ve iş gücü modelleri aracılığıyla etkili iş birliğini teşvik edin — yaşamlarının hangi aşamasında olurlarsa olsunlar tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
 • Yetenek pazarı

  Yeteneği, beceri arzını ve talebini en iyi şekilde karşılayacak şekilde konuşlandırarak geleceğe hazır bir iş gücünü ve çevik bir kuruluşu büyütün. 
 • Kuruluş tasarımı

  Geleneksel, çok katmanlı bir yapıdan yenilikçi, çevik ve dağıtılmış bir kuruluşa geçiş.
 • Ücret eşitliği

  Ücret eşitsizliklerini ve nedenlerini değerlendirip ortadan kaldırın ve böylece riski azaltın. Ücret eşitliğini, daha geniş çeşitlilik, kapsayıcılık ve sosyal adalet girişimlerini destekleyen bir dayanak olarak belirleyin.
 • Çalışan stratejisi

  İş hedeflerinize bağlayarak entegre, etkili ve yatırım yapılabilir bir çalışan stratejisi oluşturun. Kritik yetenek segmentlerine atıfta bulunarak stratejik önceliklerinizi farklılaştırın.
 • İş tasarımı

  İnsan ve otomasyon kombinasyonunu optimize ederek işin dijitalleşmesinden ve demokratikleşmesinden yararlanın. Yetenekleri çeşitli dijital ve diğer yollarla işe bağlama fırsatından yararlanın.
 • İş gücü stratejisi ve analiz

  İş hedeflerinize en iyi şekilde hizmet eden iş gücü niteliklerini ve uygulamalarını belirleyin. Gelecekteki iş gücü taleplerini karşılamak için strateji belirleyin. Etkiyi optimize edin ve değişimi hızlandırın.

Değişimi benimseyin: zira hiç bir yere gittiği yok

Olağanüstü değişim zamanlarında, kuruluşların yeni zorluklara ve çalışma yöntemlerine ayak uydurması gerekir. Değişiklik yönetiminin, rahatsız edici olanı daha rutin ve doğal hissettiren bir şeye dönüştürmeye nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

İlgili İçgörüler


  Bir uzmanla konuşun

  İş yerinizi dönüştürmeye hazır mısınız? Haydi irtibat kuralım.