Yetenek stratejisindeki zorluklar
 • İşletme ve insan kaynakları (İK) stratejileri uyumlu değildir.
 • Yetenek stratejisi bileşenleri, geleceğin çalışma biçimine uygun donatılmamıştır.
 • Yetenek uygulamaları iş öncelikleriyle uyumlu değildir.
 • İş gücü stratejileri, iş modeli değişikliklerine ayak uyduramıyor.

Mercer’in araştırması, önümüzdeki yılın en önemli 10 İK önceliğini belirlemiştir:
 1. Satın alma/inşa etme/ödünç alma stratejilerini daha iyi şekillendirmek için iş gücü planlamasını iyileştirmek
 2. Yetenek süreçlerini beceriler etrafında tasarlamak 
 3. Toplam ödül paketlerini geliştirmek
 4. Ücret, cinsiyet ve diğer eşitlik açıklarını ele almak
 5. Ücret planlarını yeniden düşünmek
 6. İş gücü için beceri geliştirme/beceri kazandırmaya yatırım yapmak
 7. Toplam refah stratejilerini gerçekleştirmek
 8. Esnek çalışma kültürünü geliştirmek
 9. İK operasyonlarını yeniden tasarlamak
 10. ESG (Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim)/sürdürülebilirliği dönüşüm gündemimizin merkezine koymak
İşletmenizin başarısı, gelecekteki yeteneklerinize bağlıdır
Etkili bir yetenek yönetimi stratejisi, bugün, yarın ve gelecekte iş gücü ve iş ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olabilir. Mercer, aşağıdakileri içeren etkili ve yüksek performanslı bir yetenek çerçevesi ve stratejisi oluşturmanıza yardımcı olabilir:
 • Çalışan ödülleri
  Dünyanın en büyük ve en kapsamlı ücretlendirme verilerini, içgörülerini ve araştırmalarını kullanın, böylece çalışan ücretlendirmede doğru kararları verdiğinizden emin olabilirsiniz.
 • İş ve kariyer mimarisi
  Bu, çalışan merkezli bir ortamdır. Optimum şirket içi eşitlik ve dış rekabet gücü elde etmek için, tutarlı iş analizi ve iş değerlendirme metodolojisine sahip sağlam bir kariyer mimarisi çerçevesi oluşturmak çok önemlidir.
 • Beceriye dayalı yetenek stratejisi
  Beceriye dayalı yetenek yönetimi ile iş gücünüzü dönüştürün. Yeteneklerinizi yeniden keşfedin ve becerilerle ilgili ödül programları oluşturun.
 • Yetenek değerlendirmesi
  Yeni çalışma biçimi için yetenek stratejilerinizi geliştirin. Geleceğin iş gücünü oluşturmada doldurmanız gereken boşlukları anlamak için kuruluşunuzun mevcut becerilerini değerlendirerek işe başlayın.
 • Yetenek hareketliliği
  Küresel yetenek hareketliliği eğilimleri ve uygulamaları hızla değişiyor. Dünya COVID ile yaşamayı öğrenirken şirketler, yetenek hareketliliği stratejilerini yeniden düşünmek zorunda kalıyor.
 • Yetenek stratejisi
  Çalışmanın geleceği gündeminizi güncelleyin ve işveren-çalışan ilişkisini yenileyin, iş yeri ve iş gücü tasarımına öncülük edin ve farklılaştırılmış bir çalışan deneyimi oluşturun.
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (ÇEK)
  İş yerinde ÇEK’yi en büyük öncelik haline getiren şirketler kendilerini başarıya doğru konumlandıracaktır. Herkes için daha iyi bir dünya yaratarak daha iyi bir gelecek inşa etmek için kendilerini ve çalışanlarını güçlendirip amaçlarından sapmadan gelişeceklerdir.
 • Çalışan deneyimi
  Nitelikli yetenekleri çekmek ve elde tutmak için olumlu, net ve ikna edici bir çalışan deneyimi stratejisi oluşturun.

İlgili içgörüler  Ekibimizle iletişime geçin

  Bize ihtiyaçlarınızı söyleyin, uzmanlarımız sizi doğru şekilde yönlendirsin.