Esnek çalışma geleceğine hazırlanmak 

Esnek çalışma modelleri kalıcı olacak. İş gücünüze uygun olmalarını sağlamanın zamanı geldi.

Tüm işler esnek olabilir. Bu da kuruluşların esnek çalışmaya karşı daha geniş bir bakış açısı benimseyebileceği ve yalnızca uzaktan çalışanlara değil herkese fayda sağlayan esnek bir çalışma stratejisi sunabileceği anlamına gelir. Bu alandaki mevcut fırsatlara rağmen, son Global Talent Trends araştırmamız farklı fikirler olduğunu ortaya koydu. Yöneticiler uzaktan çalışma konusunda endişeli, ancak çalışanlar durumu farklı görüyor:
%72

oranında yönetici, uzaktan çalışmanın kurum kültürü üzerindeki etkisi hakkında endişe duyduklarını söylüyor. 

%54

oranında çalışan, zamanlarının %100’ünde uzaktan çalışmaktan keyif aldıklarını söylüyor.

%72

oranında yönetici, uzaktan çalışanların ilerleme veya terfi etmede zorlanacağından endişeleniyor.

%74

oranında çalışan, kuruluşlarının uzaktan/hibrit çalışanlarla daha başarılı olacağına inanıyor.

İK, bu farklı bakış açıları arasındaki boşluğu doldurmada önemli bir aracı olacaktır.

Ölçek ve etkiyle mücadele

Çoğu kuruluş artık sürdürülebilir esnek çalışma modelleri oluşturmak için çalışıyor. Ancak birçoğu ölçek ve etki elde etmede zorlanıyor. Araştırmamızda, liderlerin %18’i, esnek çalışma da dahil olmak üzere yeni çalışma tasarımlarının benimsenmesinde ivme kazanma ve destek almada zorlandıklarını bildiriyor.

Yeteneği çekme ve elde tutma

Birçok kuruluş daha insancıl olmaya çalışıyor. Bunu paydaşları dikkatle dinleyerek, davranış kalıplarını ortaya çıkarması ve harekete rehberlik etmesi için verileri kullanarak ve önemi olan konularda seslerini yükselterek yapıyorlar. Çoğu durumda bu, onları çalışmaya karşı daha esnek bir yaklaşım benimsemeye motive ediyor. Genel olarak bu, onları daha açık ve ilgi kurabilir hale getiriyor. Nerede çalışmak istediklerini seçebilecek konumda olan çalışanlar bu tür kuruluşlara çekileceklerdir. Bu nedenle, daha insani ve daha esnek bir çalışma ortamı yaratmak, büyük yetenekleri çekmek ve elde tutmak isteyen şirketler için zorunlu hale geliyor.

Esneklik çalışanlar için bir önceliktir

Çalışanlara “Esnekliğin geleceği hakkında düşündüğünüzde, pandemi geçtikten sonra bu sizin için ne kadar önemli olacak?” sorusunu sorduk.
%56

“Bana bir seçenek olarak sunulmasaydı işveren değiştirmeyi düşünürdüm.”

%38

“İş memnuniyetimi artırırdı, ancak farklı bir işveren aramazdım.”

%6

“Bu benim için bir öncelik değil.”

Başlarken

Herkes için esnek çalışma seçeneklerinin en iyi nasıl sunulacağını değerlendirin. Esnek çalışma düzenlemelerine genel erişimi genişletmek için konum tabanlı esnekliğin ötesine geçin. Zamana dayalı esneklik, yarı zamanlı çalışma veya sözleşmeye dayalı çalışmanın kuruluşunuzun farklılaştırılmasında nasıl kullanılabileceğini düşünün: yetenekleri çekip size katılmaları ve sizde kalmaları için olumlu taraflar.

Global Talent Trends: İlinti kurabilen kuruluşun yükselişi

Sağlam bir fırsat anı geldi. Şirketler artık pandemi döneminde öğrenilen ve geliştirilen empati araçlarını alıp bunları daha ilintili, sürdürülebilir ve yeni çalışma biçimine uygun yeni bir ortaklık yolu oluşturmak için kullanabilir. Esnek çalışma modelleri geleceğin yoludur.
Esnek bir çalışma kültürünün geliştirilmesi en önemli İK önceliğidir.
Mercer Global Talent Trends Anketi
İlgili çözümler
    İlgili içgörüler