İş gücünün çeşitli segmentlerinin özel çözümler gerektireceği göz önünde bulundurularak, şirketlerin genel yan hak stratejilerinin sağlık ve refahı kritik unsurlar olarak içermesi zorunludur.


Kuruluşlar nasıl etkili çalışan sağlığı programları oluşturabilir

İş gücünüzün sağlığı ve refahı, işletmenin başarısı için kritik öneme sahiptir. Dahası, çalışanların çok çeşitli yan haklara erişimi olduğunda daha sağlıklı, daha üretken ve daha sadık olma eğilimindedirler.

Health on Demand 2023 raporumuz, 10 veya daha fazla yan haka erişimi olan çalışanların % 72’sinin işverenlerinde kalma olasılığının daha yüksek olduğunu ve %88’inin işverenlerinin sağlık ve refahlarına önem verdiğini hissettiğini, %82’sinin ise mevcut rollerinde başarılı olduklarını söylediğini ortaya koymuştur.

Peki, çalışan refah programınızın, iş gücünüzün ihtiyaçlarını karşılamasını nasıl sağlayabilirsiniz?

Sağlığın dört ana alanını ele almak önemlidir:

  Çalışanlarınızın sağlık ve yan haklar deneyimini dönüştürün

  Çalışmanın geleceği sağlıklı, odaklanmış çalışanlara bağlıdır. Tıbbi maliyetler artmaya devam ederken şimdi maksimum değer sunmak ve sağlık hizmeti masraflarına dair endişeleri empati ve çalışan bağlılığı ile dengelemek için yeni ve cesur önlemleri düşünme zamanıdır.

  Kuruluşlar bir yandan maliyetleri minimumda tutar ve kâr-zarar hanesini korurken öte yandan değişen düzenlemelere uymalı, karmaşık risk tutarlarını yönetmeli ve gittikçe daha fazla baskı hisseden İK ekipleri için program yönetimini basitleştirmelidir.

  Kuruluşlar aynı zamanda çalışanlarına yatırım yapmak da ister: En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak ve çalışanlarına, kendileri ve sevdikleri için gerçekten fayda sağlayan yan haklar sunmak.

  Her ikisini de dengelemenin önemini anlıyoruz. Çoğu zaman bu dengeleme işi “ya o ya öbürü” olarak görülür. Ama biz buna farklı bakıyoruz. Denklemin her iki tarafı da uyumlu olduğunda, birinin diğerini güçlendirdiği -ve çalışanlarınızla işletmenin bundan güçlenerek çıktığı- bir yarar silsilesi oluşturursunuz.

  İş yeri refah programları, çalışanınızın üretkenliğini, sağlığını ve zindeliğini iyileştirmede etkili araçlardır. Temel bileşenler arasında yüksek kaliteli, erişilebilir ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişim, çalışanların daha kişisel, sosyal ve rahat bir şekilde katılımını sağlamak için dijital sağlık kullanımı ve psikososyal risklerin yönetilmesine yardımcı olmak için çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi yer alır.

  Çalışanların neye ihtiyaç duyduğuna dair kararları yönlendirmek için verileri kullanan, çalışan merkezli bir tasarım yöntemini benimseyen iş liderleri, iş gücü bağlılığını geliştiren, kuruluş genelinde kültürü ve morali artıran ve yaralanma veya hasar riskini azaltan bir program oluşturacaktır.

  Sağlam bir çalışan refahı programı, çalışanları dinlemek ve sağlığın işi nasıl etkilediği konusuna işletmeyi dahil etmekle başlar. Kanıtlanmış metodolojileri ve analitik araçları kullanarak, dönüştürücü çözümlerle bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olabiliriz. 

  Bir iş yeri kültürü ne kadar sağlıklı ve sağlamsa, politikaların o kadar az kuralcı olmak zorunda kaldığını birçok kez gördük. Bu nedenle, çalışanların yenilikçi olması, iş birliği yapması ve performans göstermesi için bir platform sağlayan sağlıklı ve güvenli bir kültüre sahip olmak çok önemlidir. Artan üretkenlik, iş yerinde daha mutlu ve daha tatmin edici deneyimlerle birlikte memnuniyetle karşılanan bir sonuçtur.
  Hervé Balzano

  Mercer’de Sağlık ve Mercer Marsh Benefits Başkanı

  Başlarken

  Aşağıdakilere faydalı olabilecek bir program geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz:

   Mercer Marsh Benefits nasıl yardımcı olabilir

   Dünyanın her yerinden ve her sektörden şirketlerin kazan-kazan sonucunu elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Benzeri olmayan, sahadaki varlığımız, küresel ölçekte köklü yerel ilinti düzeyi sunduğumuz anlamına gelir. Sağlık yan hakları programlarında sektör lideriyiz, ancak çalışanlarınıza en iyi çözümleri sunmak için zorlayıcı bir şekilde düşünüyor ve hareket ediyoruz.

   Pazar lideri teknolojimizle, çalışanlarınızın kendileri ve sevdikleri için doğru olan daha hızlı, daha akıllı seçimler yapmalarını sağlayan yan hak deneyimleri oluşturabiliyoruz. Ancak yaklaşımımız sadece çalışanlarınıza değil, size de fayda sağlıyor. Programlarınız hakkında size daha iyi içgörü ve kontrol sağlayacağız.

   Son olarak, yerel uzmanlarımız siz ve çalışanlarınızın yanında.

   Hedefi asla gözden kaybetmeden süreçleri basitleştirir, yönetimi en aza indirir ve uzun vadeli verimlilik sağlarız: gerçekten fayda sağlayan yan haklar.

   Size şu konularda yardımcı olabiliriz:

   • Çalışanlarınızın profilini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlama.
   • İş gücünüz tarafından en çok değer verilen sağlık ve refah yan haklarını belirleme.
   • Önleyici sağlık hizmetlerini ve genel refahı içeren planlar oluşturma.
   • Bütüncül bir stratejiyle zihinsel, fiziksel, sosyal ve finansal refahın üstesinden gelme.
   • Refah yan hakları yatırımınızın geri dönüşünü gösterme.
   • Zihinsel sağlık desteği

    Zihinsel sağlık teşhis, strateji ve uygulama desteğimiz, çalışan risklerini stratejik olarak yönetmek için bir sağlık kültürü oluşturmanıza ve tam bir zihinsel sağlık desteği yelpazesi sunmanıza yardımcı olur.
   • Tıbbi plan tasarımı

    Yüksek kaliteli bakımı teşvik eden tasarım taktikleriyle yan haklar planınızdan elde ettiğiniz değeri en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı oluyoruz. Programları daha kapsayıcı hale getiren ve zihinsel sağlık gibi yaygın açıkları ele alan özellikleri dahil etmek için pazar uygulamalarının ötesine geçiyoruz.
   • Dijital sağlık ve refah

    Geleneksel refah programlarını desteklemek ve ESG hedeflerini ilerletmek için sınıfının en iyisi dijital sağlık programlarını ve “front-door” dijital çözümlerimizi kullanın.
   • Kapsayıcı yan haklar 

    Kapsayıcı yan haklar çözümlerimiz, yan hak programlarınızın tüm iş gücünü desteklediğinden emin olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık yolculuğunuzu hızlandırmanıza yardımcı olur.
   • Engellilik yönetimi

    Çalışanların, hastalık veya yaralanmalardan sonra mümkün olan en kısa sürede işe geri dönmesini sağlamak ve bireylerin yeteneklerine odaklanan iş yerleri oluşturmak için rehabilitasyon ve işe dönüş programlarınızı ve uygulamalarınızı değerlendirmeye yardımcı oluruz.
   • Maliyet yönetimi

    Çalışan yan hak paketlerinde maliyet ve empatiyi dengelemek, mali durumunuzu iyileştirmenize, riski azaltmanıza ve çalışan memnuniyetini ve elde tutma oranını artırmanıza yardımcı olabilir.

   İlgili içgörüler


    Bugün ekibimizden biriyle konuşun

    Çalışan refah programlarınızda size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.