Entegre yetenek stratejileri

İşin geleceği gündemi işverenlerin işveren-çalışan ilişkisini yeniden düşünmesini, yeni iş yeri ve iş gücü tasarımına öncülük etmesini ve farklılaştırılmış çalışan deneyimleri yaratmasını sağlar.

Yetenek stratejisindeki zorluklar

 • Şirketteki en kritik rollere yetenekleri çekmek, geliştirmek ve elde tutmak
 • Artan rekabet ve değişen yetenek beklentileri
 • Merkeze yetenek deneyimini koyarak işletme ve çalışan önceliklerini birleştirmek
 • Şu anda sahip olduğumuz çalışanları ve becerileri değerlendirmek ve anlamak, gelecekteki ihtiyaçlarımıza hazırlanmak
 • Önemli iş zorluklarını ele almak için iş gücü becerilerini geliştirme ve iş gücüne beceri kazandırma
 • Otomasyon, yapay zeka ve diğer dijital güçlerle ilgili olarak yeteneklerin nasıl öncelik sırasına konulacağını yeniden düşünmek
 • Farklı çalışan popülasyonlarının bizden neler beklediğini anlamak

Gelecek odaklı bir yetenek stratejisi oluşturun

Günümüz kuruluşları, rekabetçi kalmak için yeteneklere beceri kazandırma ve onları yeniden yerleştirme konusunda benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıyadır. Daha fazla çeşitliliğe sahip bir demografik profil, dijital çalışma yöntemleri ve değişen beklentiler işin geleceğini yeniden şekillendiriyor. Bu güçler, kuruluşların şimdi ve gelecekte ihtiyaç duyulacak en kritik rollere yetenek çekme, geliştirme ve elde tutmaya nasıl hazırlandıklarını yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Doğru yetenek, şirket içinde yenilikçi kültürler yaratır ve böylece en iyi yetenekleri daha fazla çekebilir.

Etkili bir yetenek yönetimi stratejisi şunlara yardımcı olur:

 • Geleneksel çok katmanlı bir kuruluştan uzaklaşarak kuruluşu ve iş tasarımını daha basit, daha çevik bir yapıya dönüştürme
 • İnsan merkezli zorlukları ele almak ve çözmek için gereken kaldıraçları belirleme
 • İş yerini dönüştürmek için yenilikçi teknoloji ve becerileri uyumlu hale getirme
 • Stratejik iş ve iş gücü stratejilerini operasyonel uygulama ile dengeleme

Hazır olma konusundaki açıkları kapatarak ve çalışan etkisini ele alarak kuruluşunuzu geleceğe hazır hale getirin

%85

oranında şirket, yeni çalışan deneyimlerini çalışanlarıyla birlikte yaratmaktadır.

%77

oranında çalışan, öğrenme ve beceri gelişimine yatırım yapma konusunda şirketlerine güvenmektedir.

Etkili bir yetenek stratejisi oluşturun

İşi yeniden tanımlamada yeni zorluklar ortaya koyan ve sürekli gelişen operasyon ortamı, esnek düzenlemeler ve pandemi sonrası dünya, kuruluşların yetenek önceliklerini yeni bir stratejiyle güncellemelerini artık her zamankinden daha fazla gerektiriyor.

Şu beş temel soru yetenek yönetimi stratejisinin yenilenmesi sırasında dikkatle değerlendirilmelidir:

 1. Kuruluşumuzun iş stratejisini insan sermayesi merceğiyle etkinleştirmek için en iyi çerçeve nedir?
 2. Kuruluşumuzda yetenek, kritik demografik özelliklere göre nasıl dağılıyor ve gelecek tahmini nedir?
 3. İş gücümüz üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde hangi dış yetenek güçlerinin dikkate alınması gerekir?
 4. İşin, giderek daha çevik hale gelen çerçeveler içinde sorumlulukları yerine getirmede nasıl yeniden tanımlanacağına ilişkin görüşümüz nedir?
 5. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın uçtan uca değer önermemize dahil edilmesini nasıl sağlarız?

Yetenek stratejileri geleceğin iş gücü ihtiyaçlarını önceliklendirir

COVID-19 pandemisi, iş otomasyonu ve esnekliği hakkında onlarca yıllık düşünceyi eyleme dönüştürerek işin geleceği hakkındaki tartışmaları hızlandırdı. Bu değişim, yetenek yönetimi stratejilerini yenilemek ve işletmenizi gelecekteki başarıya hazırlamak için bir fırsat sunuyor.
3’te 1

oranında yönetici, iyi çalışma standartlarına yatırım yapmanın en büyük yatırım getirisini sağlayacağına inanıyor.

3’te 1

oranında şirket, esnek ekonomiden yararlanarak ihtiyaç duyulan becerileri ödünç almanın beceri açığını kapatabileceğine inanıyor.

%64

oranında yönetici, esnek çalışanların önümüzdeki 1 ila 3 yıl içinde büyük ölçüde şirketlerindeki tam zamanlı çalışanların yerini alacağını söylüyor.

Yetenek stratejisi çerçevemiz

Mercer, çalışanlar ve teknoloji arasında sinerji oluşturarak yetenek segmentasyonu ve katılımı yoluyla değer sağlamak için benzersiz bir konuma sahiptir. Yeteneğin işle nasıl bağlantılandırılabileceğini yeniden düşünmenize yardımcı olalım. Yetenek stratejisi çerçevemiz, işletme ve çalışan etkilerini yetenek deneyimiyle dengeler.
 • İşletme etkisi

  bir kuruluşu, çalışanlarını ve yetkinlik ihtiyaçlarını şekillendiren iç ve dış faktörleri içerir. Mükemmel yetenek yönetimi, iş hedeflerini ve stratejilerini somut bir şekilde destekler.
 • Çalışan etkisi

  kullanıcı/hedef grup ihtiyaçları ve tercihleri ile ilgilidir. Mükemmel yetenek yönetimi, çalışan beklentilerini karşılar ve bu da katılım ve performans yoluyla ölçülebilir.
 • Yetenek deneyimi

  bir kuruluştaki herkesin deneyimlerini bir araya getirir. Hem işletmenin hem de çalışanların çıkarlarına hitap eden bir yetenek çerçevesi içinde yetenek yönetimi temas noktaları ve süreçleri ile ilgilidir.

Yetenek yönetimi çerçevesini hayata geçirmek

Bir yetenek yönetimi stratejisini hayata geçirmek, strateji ve amacı, kuruluşu ve rolleri, hizmetleri ve süreçleri, kültürü ve liderliği ele almak için çok boyutlu bir uygulama yaklaşımı gerektirir. Yetenek stratejisinin merkezinde ve her adımında yetenek deneyimi yer alır.

Hem işletme hem de çalışanları üzerinde etkisi olan dört yetenek deneyimi alanı

Yetenek deneyiminin hem iş hem de insan üzerinde etkisi olan bağlantılı alanlarını gösteren dairesel resim. Dört alan Strateji ve amaç, Hizmetler ve süreçler, Kültür ve liderlik, Kuruluş ve rollerdir.

Strateji ve amaç

 • İşletme için somut değer
 • Bütüncül iş gücü planlaması ve öncelik ve önlemlerin türetilmesi
 • Kritik hedef gruplara odaklanma
 • Geleceğe yönelik kararlar

Hizmetler ve süreçler

 • Hedef grup teklifleri ve hizmetlerine bir temel olarak yetenek stratejisi
 • İlgi çekici platformlar ve biçimler
 • Çalışan yaşam döngüsü boyunca bağlantılı yetenek hizmetleri
 • Akıllı teknoloji entegrasyonu

Kuruluş ve roller

 • İşletme ve çalışan ihtiyaçlarına göre yetenek yönetimi rolleri
 • Sorumlulukların ve görevlerin açık ve amaca yönelik dağıtımı
 • Duyarlı etkileşim ve bağlantılar
 • İşletmenin aktif katılımı

Kültür ve liderlik

 • Kapsayıcı iletişim, diyalog ve fırsat sunma
 • Fırsatlar ve beklentiler hakkında şeffaf iletişim
 • Uyumlu liderlik düşünce yapısı
 • Çalışanların yetkilendirilmesi


İlgili çözümler


  İlgili içgörüler


   Yetenek stratejiniz konusunda size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçin.