Stratejik ödül ve takdir programları çalışan bağlılığı sağlar ve onları motive eder

İş gücü ödülleri, iş hedeflerinizi destekleyen yetenek stratejisi çerçevesinin bir parçasıdır. Ancak “ödül”, farklı çalışanlar için farklı anlamlar ifade eder ve dengeleyici bir kurumsal bakış açısına sahip olmak da eşit derecede önemlidir. Bu nedenle, çalışan ödül programınızı çalışanlarınıza özel tasarlamanız çok önemlidir.

Standart çalışan ödül ve takdir programları etkisizdir

Çalışanlarınızı kültürünüzün değerlerine uygun performans göstermeleri ve katılmaları için gerçekten motive etmek için doğru çalışan ödül programlarına sahip olmakkritik önem taşır. Ancak bireyin öne çıktığı çağımızda, “ödül”, farklı insanlar için hayatlarının farklı zamanlarında farklı anlamlar ifade eder.

Bir çalışan bağlılığı ve yetenek çekme aracı olarak ödüllerin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için, kuruluşların artık geleneksel sözleşmeden doğan ücret ödüllerinin ve geniş kapsamlı yan hakların ve geçici bileşenlerin ötesine geçmesi gerekiyor.

Şirketler değer tekliflerini özelleştirmek için, hedef popülasyonları en çok neyin ilgilendirdiğini belirlemek ve farklı gruplar için çalışan ödül programlarını operasyonel hale getirmek için “kişilikleri” kullanmaya başladı.

Yenilikçi ödül programları, bireyin tercihlerini etkili bir şekilde ele alarak hem kişisel hem de profesyonel anlamda sağlıklı, desteklenmiş ve enerjik hissetmelerini sağlarken öte yandan da organizasyonel ve finansal gerçeklere sadık kalır. Doğru ödül ve takdir stratejisi ile bir denge sağlanabilir.

Etkili iş gücü ödül stratejisi tasarımı artık şunları gerektiriyor: 

 • Çeşitliliğe sahip, birden fazla neslin bir arada bulunduğu bir iş gücünün farklılaşmış ihtiyaçlarını kucaklamak ve her biri için ilgili çalışan bağlılığı mekanizmalarını kullanmak
 • Bireysel çalışan deneyimlerini anlamak ve bu deneyimleri kişiliklere göre kategorize etmek
 • Bireylerin tercihlerini dile getirmelerini sağlamak için mekanizmalara sahip olmak 
 • Daha incelikli ve esnek bir yaklaşımla çalışanların ihtiyaçlarını bütünsel olarak ele almak
 • Tüm bakış açılarını göz önünde bulundurmak: kişilikler, kurumsal ihtiyaçlar, sektör standartları, yasal ortam, rakip teklifleri, maliyet ve toplumsal değerler
 • Diğer çalışan değer teklifi (EVP) tekliflerinizle uyumlu bir ödül programı oluşturmak ve 
 • Çalışan bir sistem oluşturabilmeniz için en son ücret verilerini, çalışan araştırmalarını ve iş yeri içgörülerini özümsemek.
Daha incelikli ve kişiselleştirilmiş olan bu yeni dünya düzeni, karşılanmamış ihtiyaçları belirlemek ve ele almak için dinleme, öğrenme ve uyum sağlama gibi yeni kurumsal beceriler gerektirir.
Ilya Bonic

Başkan, Strateji ve Kariyer Lideri, Mercer


Ödül ve takdir programları oluşturmanıza yardımcı olacak veri, teknoloji ve danışmanlık çözümleri

 • Ücretlendirme verileri, içgörüleri ve araştırmaları

  Mercer dünyanın en geniş ve en kapsamlı iş gücü ödül verileri, içgörüleri ve araştırmalarına sahiptir. Böylece doğru ücretlendirme kararlarını verdiğinizden her zaman emin olabilirsiniz.
 • EVP ve toplam ödüller

  Çalışanların işle ilgili temel beklentileri değişiyor. Artık birçoğu, iş-yaşam dengesi ve kariyer yolları sağlarken zihinsel ve fiziksel sağlıklarına öncelik veren ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapan özenli bir kurumsal kültür arıyor.

  Yeteneği çekmek ve elde tutmak için EVP’nizin değişen dünyamızı yansıtmasını sağlamak kritik önem taşır.

 • Ücret eşitliği

  Ücret şeffaflığı ve eşitliği, modern işletmelerde “normal” hale geliyor.

  Şeffaflık kültürü, daha iyi iş gücü sonuçları sağlıyor.

  Ücret şeffaflığının bir yasal uyum meselesi haline geldiği iş yerlerinin sayısı giderek artıyor.

 • Talent All Access Portalı

  Daha iyi İK kararlarını daha hızlı almanıza yardımcı olacak tescilli veri, teknoloji ve içgörü paketi.
 • Çalışan ödülleri

  Motive eden ve tükenmişliği önleme açısından faydalı çalışan ödülleri oluşturmanıza yardımcı olan içgörüler ve çözümler.
Neredeyse tüm yöneticiler (%96) çalışan merkezli bir iş gücü pazarında olduğumuzu söylüyor ve İK profesyonellerinin %70’i bu yıl normalden daha yüksek çalışan devir hızı bekliyor.
Mercer Global Talent Trends 2022

İlgili içgörüler


  İletişime geçin