Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa yönelik stratejik bir yaklaşım, insanların ve toplumların gelişmesine yardımcı olabilir 

Basamaklarda oturup sunuma bakan bir grup iş arkadaşı

Kurumsal sağlık, işletme genelinde ÇEK önlemlerinin yerleştirilmesine giderek daha fazla bağımlı hale gelmektedir.

Irk adaleti ve eşitliğine yönelik küresel çağrıların hızlandırdığı kurumsal çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa (ÇEK) odaklanma, “olsa iyi olur”dan iş zorunluluğuna dönüştü. Tüketiciler, yatırımcılar, topluluklar ve yetenekler şimdi sosyal sürdürülebilirlik önlemleri konusunda ilerleme kaydeden şirketleri arıyor -özünde ÇEK’nin yer aldığı ESG’nin “S”si (sosyal) ile ilgili kayda değer bir şey yapmayı amaçlıyorlar. 

Liderler eşitliği ilerletmek için proaktif olarak çalıştıklarında, kâr-zarar hanelerinde iyileştirmeler görme eğilimindedirler. Çalışan deneyimi daha çekici hale gelir: kuruluşlar en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için daha donanımlı olur ve çalışanlar üretkenliği ve performansı artırmak için daha fazla katılım gösterir ve motive olur. İş gücü, çeşitli deneyimlerden doğan fikirleri sunmada kendilerini yetkilendirilmiş hisseden farklı geçmişlere sahip çalışanları içerdiğinde, yenilik gelişir.

İşte bu nedenle daha fazla kuruluş ÇEK ölçümlerini stratejilerine entegre ediyor ve bunun etrafında ölçülebilir iş hedefleri oluşturuyor. Bu, ÇEK değerlendirmelerinin aşağıdakilere entegre edilmesi anlamına gelir: 

  • Bağlılık, hesap verebilirlik ve liderlik
  • Kurum tasarımı ve yönetişim
  • Ücret eşitliği taahhütleri ve analizi
  • Yetenek uygulamaları ve kariyer gelişimi
  • Finansal refah, sağlık ve özen gösterme
  • Kurumsal esneklik
  • Politikalar ve programlar
Önde gelen kuruluşlar bir etki yaratmaya çalışırken, değişimi içeriden dışarıya doğru genişletme ve daha açık ve kapsayıcı bir topluma katkıda bulunma gücüne de sahiptirler.
Kuruluşlar, paydaş kapitalizminin farklı boyutlarını temsil eden ölçümler olan, finansal performansın ötesindeki kriterlere göre ne kadar iyi performans gösterdikleri konusunda giderek daha fazla değerlendirilmektedir.
Sosyal Adalete Giden Yollar: İş Gücünde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık için Yeniden Canlandırılmış Bir Vizyon

Sosyal adalete giden yollar: İş gücünde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık için yeniden canlandırılmış bir vizyon 

Küresel salgının, ırksal ve sosyal huzursuzluğun ve paydaş kapitalizminin yükselişinin ortasında, liderlerin daha fazla çeşitliliğe sahip, eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum oluşturmak için harekete geçmeleri bir iş zorunluluğudur.

Raporu okuyun ve ÇEK için nasıl yeniden canlandırılmış bir vizyon oluşturacağınızı öğrenin 

Eşit ücret ve ücret şeffaflığı konusunda Avrupa Birliği (AB) direktifi

Şirketlerin dengeli cinsiyet temsilini desteklemek için önceliklendirmesi gereken bir şey varsa, araştırmamız bunun ücret eşitliğini sağladığını göstermektedir.

Ücret eşitliğine ulaşma hakkında daha fazla bilgi edinin

Eşitlik için adım atmak: How employers can close the career, health and wealth gaps faced by Black American workers 

İş yerinde ırk eşitliği hakkındaki veriler ve içgörüler, Siyahi çalışanların gelişmesine yardımcı olan eylemler için kuruluşlara rehberlik edebilir.

Okuyun: Eşitlik İçin Adım Atmak

İlgili çözümler
    İlgili içgörüler