Sett nye rammer rundt konkurransedyktige ansattopplevelser

Tilpass ansattopplevelsen til den nye arbeidsformen og de ansattes raskt utviklende forventninger. 

Det er på tide å sette nye rammer rundt ansattopplevelsen

Ansattopplevelser var allerede et populært tema før pandemien.

Pandemien fikk derimot folk til å revurdere sine prioriteringer, og har ført organisasjoner og mennesker nærmere hverandre. De tre overordnede aspektene av ansattopplevelsen – de ansattes forventninger, miljøet og øyeblikkene som oppstår på en ansatts reise – har ikke endret seg, men pandemien har satt nye spørsmål i fokus:

 • Hvordan få fleksibel jobbing til å fungere
 • Hvordan ansette, opplære og administrere/veilede ansatte med en spredt eller virtuell arbeidsplass
 • Hvordan jobbe, samarbeide og kommunisere i distribuerte eller virtuelle nettverk
 • Hvordan gå fra å tilby velværepolicyer til å aktivt samarbeide med ansatte om deres helse og velvære
 • Hvordan skape et friksjonsfritt og digitalt arbeidsmiljø for å sikre at ny teknologi støtter arbeidet i stedet for å hindre det – og at folk liker å samhandle med teknologien
Administrering av ansattopplevelsen ble nettopp mer nyansert. I et stadig mer ansattorientert marked og en verden som tilbyr personlig tilpassede opplevelser, ønsker stadig flere å tilpasse sitt eget arbeid og sette opp timeplaner som fungerer for dem.

Folk ønsker ikke lenger å jobbe for et selskap, de ønsker å jobbe med dem. Dette signaliserer et presserende behov for å differensiere ansattopplevelsen for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene – 85 % av bedriftene samarbeider om å skape ansattopplevelser med sine ansatte (GTT 2022).

Samskaping er et viktig aspekt ettersom de ansattes arbeidsrelaterte behov og ønsker varierer basert på deres:

 • Kjønn
 • Generasjon
 • Jobbnivå
 • Omsorgsstatus

Deres behov og erfaringer er heller ikke konstante, men forandrer seg etter hvert som den ansattes liv endrer seg – arbeid, privatliv, økonomi, helse og velvære. Det krever en strategisk, men likevel nyansert tilnærming å ta hensyn til hele personen og dynamisk tilpasse seg den ansattes behov. Det krever også å få gjennomførbar innsikt på en kontinuerlig basis, til riktig tid. Dette er bare én viktig dimensjon for å bygge en sterkere arbeidsstyrke og en menneskesentrert, teknologirettet og individuell ansattopplevelse.

Ansattopplevelsen ligger mellom miljøfaktorer som kultur, mennesker og ledere, programmer og prosesser, arbeid og teknologi OG hendelser som livshendelser, karrierehendelser og hendelser i organisasjonen.

Hvordan kan du skape en personlig ansattopplevelse som folk higer etter?

Høytytende ansatte ønsker at deres medarbeideropplevelse skal være:

 • Berikende
 • Effektiv
 • Omfavnende
 • Empatisk

Men én enkel tilnærming vil ikke fungere. Det å ha en robust strategi, et rammeverk for styring, evnen til å lytte til ansatte, innsikt i data, evner og kommunikasjon samt digitale verktøy på plass for å støtte en personlig ansattopplevelse, vil være nøkkelen. Å gjøre dette kan skape et konkurransefortrinn. Forskningen vår viser at fleksible selskaper har dobbelt så stor sannsynlighet for å si at de har gjort stor fremgang når det gjelder å skape, og fortsette å eksperimentere med, en positiv ansattopplevelse (Global Talent Trends 2022) – en opplevelse som er tilpasset medarbeiderløftet og ambisjoner om digital omstilling.

Mercer kan hjelpe deg med å skape en personlig, teknologiaktivert og forbrukerbasert ansattopplevelse med:

 • Lytte til ansatt
 • Strategi for ansattes verdiforslag 
 • Total belønningsvurdering og utforming (inkludert belønninger, fordeler og velvære)
 • Kommunikasjon med ansatte
 • Fleksible arbeidsstrategier
 • Designtenkende workshops
 • Implementering av teknologi
 • Rollefigurer og reisekartlegging
 • Vurderinger av organisasjonskultur

Hvor langt har du kommet i å forme en overbevisende og personlig ansattopplevelse? Mercer kan støtte deg i å forstå dine ansattes behov og fremme positive forretningsresultater ved å:

Vi jobber sammen med deg for å bygge overbevisende medarbeiderløfter og strategiske programmer for lytting til ansatte som kombinerer dyp kunnskap, ekspertise og effektive metoder med data og fleksibel teknologi.

Vi gir deg mer enn bare data, instrumentbord og rapporter – vi leverer integrative analyser og innsikt for handling og tilpasser dem til personalstrategien din.

Våre dynamiske, designtenkende strategier styrker ledere, sjefer og personalavdelinger (HR) til å drive frem positiv endring.

Vi samarbeider med deg for å utvikle et veikart som integrerer eksisterende og nye verdiskapende initiativer.

Hvorfor bruke Mercers løsninger for ansattopplevelser?

Ekspertene våre har verktøyene, den dype kunnskapen og erfaringen som trengs for å utvikle din strategi for ansattopplevelser, støtteengasjementet, medarbeiderløftet, totale belønninger og kommunikasjonsprogrammer. Ved å kombinere Mercers grundige forskning med den nyeste innsikten fra vitenskapen bak engasjement og kommunikasjon med ansatte, hjelper ekspertene våre med å utarbeide og levere strategiske programmer og veikart som forbedrer ansattopplevelsen og fremmer bedre prestasjoner.

Vi tilbyr rådgivningsevner og teknologier som dekker alle aspekter av ansattopplevelsen. Vår globale rekkevidde omfatter 130 land, 80 språk og et bredt nettverk av lokale konsulenter.

 • Utforming av ansattopplevelser

  Vi bruker metoder for designtenkning kombinert med innsikt hentet fra kvantitative og kvalitative data for å definere og forme løsninger for å bedre oppfylle dine ansattes behov og bringe frem det beste i dem. 
 • Lytting til ansatte

  Vi fanger opp personalinnsikt med tilpassede løsninger, fra våre årlige sensus- og pulsundersøkelser til kontinuerlig lytting, digitale fokusgrupper og preferanseundersøkelser.
 • Medarbeiderløfte

  Vi støtter kundenes ulike utforminger av medarbeiderløfter for å tiltrekke seg og beholde talenter.
 • Fleksibelt arbeid

  Mercer har dokumentert erfaring med å hjelpe organisasjoner med å skape fleksible arbeidsstrategier for overgangen fra faste til hybride strukturer.
 • Løsning for mangfold, likhet og inkludering

  Mercer samarbeider med kundene for å håndtere problemer innen rettferdighet, fra rettferdig lønn til måten talenter administreres. 
 • Talentstrategi

  Mercers talentstrategiløsninger hjelper bedrifter med å ta beslutninger som er best i klassen for å tiltrekke seg, beholde og utvikle talenter. 
En fundamental endring i folks verdier underbygger en strukturell endring i arbeidsmarkedet. Organisasjoner har nå en stor mulighet til å finne frem empativerktøyene som ble finpusset under pandemien – og utvikle en ny måte å samarbeide på som er mer gjenkjennelig og til syvende og sist mer bærekraftig.
Kate Bravery

Global leder for rådgivningsløsninger og innsikt, Mercer

Vi introduserer vårt team for ansattopplevelser


Ta kontakt med vårt team for ansattopplevelser