Styringsløsninger for institusjonelle investorer

Bedre investeringsstyring understøtter alt vi gjør, og vi vet at det også er viktig for organisasjonen din. I løpet av de siste to tiårene har vi bygget robust operasjonell kapasitet og porteføljeforvaltningssystemer for å oppfylle dine behov. Ved å hjelpe deg med å planlegge og bygge et robust rammeverk for driftsmessige beslutninger, vil vi hjelpe deg til en mer tidseffektiv, kostnadseffektiv og robust tilnærming til styring.

Sterk investeringsstyring er grunnlaget for en vellykket portefølje

Markedsvolatilitet er uunngåelig, men det rette rammeverket for porteføljeforvaltning kan hjelpe deg å komme gjennom stormen. Styring er et kritisk aspekt av porteføljeforvaltning. Når volatilitet oppstår, vil det å ha klare implementerings- og robuste oversiktssystemer på plass som gjør det mulig for deg å agere, i stedet for å reagere.

Bedre investeringsstyring hjelper deg med å holde fokus på målene dine, samtidig som du jobber mot investeringsresultater. Vi har mer enn 15 års erfaring med å hjelpe kunder med å integrere styring i sine prosesser for investeringsbeslutninger. I vårt robuste rammeverk for styring blir oppgavene tildelt erfarne, dedikerte team som er posisjonert for å jobbe opp mot muligheter på en kostnadseffektiv måte. Dette kan bidra til å effektivisere beslutningstaking og føre til bedre investeringsresultater.

Et sterkt rammeverk for styring bør være utgangspunktet der alle investorer begynner å sette sine mål, investeringsstrategier og porteføljedesign. Investeringer kan enkelt og raskt spore av uten et solid styringsgrunnlag. Deretter krever det tid og viktige ressurser for å sette dem tilbake på sporet. Bedre styring handler om å gi deg selv kontrollen.

Ta for deg viktige problemer med robust styring

Markedsbevegelser vil alltid forekomme, men de blir stadig hyppigere og mer ekstreme globalt. Dette legger økende press på porteføljer og institusjonelle investorer. Et effektivisert rammeverk for styring kan bidra til effektive beslutninger og hjelpe deg med å opprettholde kontrollen.

Etablering av et klart rammeverk for styring kan hjelpe deg med å redusere et bredt spekter av investeringsrisikoer og reguleringer i endring. Hvis de ikke håndteres på riktig måte, kan disse risikoene kompromittere investeringsresultatene.

Et sterkt rammeverk for styring kan gi deg informasjonen og den større åpenheten du trenger for å overvåke, forstå og styre det brede spekteret av kostnader som påløper når du driver en sofistikert investeringsportefølje.

Tre trinn for å definere styringsstrategien din

Når det gjelder definering av ditt rammeverk for styring, foreslår vi at du vurderer å ta i bruk en trestegsprosess. Ved å analysere dine strategiske prioriteringer og aktiviteter, kan du bestemme hvor tiden din best vil bli brukt og hvordan dine investeringsforpliktelser mest effektivt kan gjennomføres.

Når du har definert dine viktigste prioriteringer, kan du vurdere om du må bygge et større internt team for å gjøre alle nødvendige oppgaver. Det kan være fornuftig å vurdere å søke ekstern støtte som en forlengelse av teamet ditt for å hjelpe deg med å oppfylle forpliktelsene dine.

Vi kan hjelpe deg med å gjennomgå din nåværende situasjon, etablere statusen for dine styringsrammer og evaluere hvor du vil at de skal være. Dette stadiet dekker implementering av design av investeringsstrategi og aktivaallokering.

Vi kan bidra til å sikre at porteføljen din responderer på endringer i markedet ved å fokusere  på utfordringer som for eksempel aktivaallokering, forvalterevaluering, valg av forvaltere og porteføljeimplementering for å søke optimale resultater for deg og kundene dine.

Måling, analysering og evaluering av relevante endringer kan forberede porteføljen din for å sikre at den oppnår investeringsmålene dine. Vi kan samarbeide med deg for å sikre at dine rapporterings- og forskriftsmessige krav alltid oppfylles.

Tolv vurderinger for bedre investeringsstyring

Vi fremhever tolv vurderinger som kan hjelpe deg med å bygge et sterkt grunnlag og forbedre din overordnede styring.

Samarbeid med en investeringspartner for å hjelpe deg med å bygge et effektivt rammeverk for styring

Vi jobber med institusjonelle investorer over hele verden og på tvers av alle bransjer, og hjelper dem med å oppfylle sine samlede investeringsmål og forpliktelser. Vi kan hjelpe deg med å etablere mer diversifiserte strategier og driftsstrukturer, slik at du er forberedt på å agere når markedets volatilitet slår til. Du vil også kunne fange opp potensielle muligheter mens andre håndterer ettervirkningene.

Vi kan bruke systemer slik at du vet at du har de rette personene til å gjøre de rette tingene til rett tid. Dette bør gjøre det mulig for deg å forbedre oversikten og forvaltningen av porteføljen din, og la oss hjelpe deg med å forberede deg på den neste utfordringen. Vi kan også hjelpe deg med noen eller alle dine ansvarsområder for styring.

Å ha klare beslutningsprosesser og ansvarsområder (etablert gjennom en ekstern styringspartner) betyr at rutinemessige driftsoppgaver er tilordnet de personene som er best plassert for å utføre dem.

Et effektivt rammeverk for styring kan også jevne ut svingninger på et aktivaklasse- eller forvalternivå. Dette kan hjelpe deg med å styre kostnader mer effektivt på tvers av porteføljen din. Det kan også gjøre det mulig for porteføljen din å utnytte nye investeringsstrategier etter hvert som de identifiseres av våre bransjeledende analyser.

Hvordan vi hjelper kunder med å håndtere styring 

  • Vi vurderer porteføljer for effektivitet, diversifisering, innovasjon og potensielle områder for forbedring.
  • Vi skaper systemer som hjelper deg med å agere raskt når det er nødvendig. 
  • Vi analyserer dine beholdninger og risikoeksponeringer kontinuerlig for å redusere din tilsynsbyrde. 
  • Vi hjelper deg med å føle deg trygg på at porteføljen din er klar for å gjøre kriser om til muligheter.

Å bruke en investeringsløsning for å oppnå en styringsfordel

En styringsfordel gjør det mulig for kundene våre å få tilgang til tidsriktig informasjon, svare raskere og ta effektive beslutninger. Dette hjelper dem med å håndtere risiko og fange opp kommende muligheter. God styring understøtter alt vi gjør som en investeringspartner.
Michael Dempsey

President, Investments & Retirement

Relaterte løsninger
    Relatert innsikt
      Relaterte podkaster