Hvordan digitalisere raskere ved å fokusere på kjernen 

Programmerere og utviklerteam koder og utvikler programvare.

Fremskynd digitaliseringen og forbered deg på fremtiden med en digital kjerne som er moderne og fleksibel.

Dagens finansdirektører fokuserer stadig mer på et paradigmeskifte, og går bort fra retrospektiv rapportering i stedet for datadrevet prospektiv analyse for å legge til rette for rask beslutningstaking.  For å muliggjøre denne overgangen ønsker organisasjoner å modernisere sine finansstyringsprosesser ved  å identifisere nye metoder for kostnadskontroll ved å prioritere implementeringen av en moderne og fleksibel digital kjerne. Å feste ny teknologi på gårsdagens infrastruktur vil ikke skape den fleksibiliteten som trengs for å lykkes i fremtidens stadig skiftende og svært konkurransepregede marked. Reell transformasjon kreves.

Finansdirektører må endre sine holdninger til digital teknologi. Dette betyr å ikke lenger se på det som et kostnadssenter som støtter andre inntektsgivende aktiviteter, og i stedet anerkjenne det som en viktig investering i fremtiden som driver konkurransefortrinn og organisasjonsmessig vekst. Bedrifter står overfor økende press for å redusere driftskostnader uten at det går på bekostning av kundeservice, samtidig som de identifiserer nye inntektsstrømmer. Ved å skape fleksibel, integrert teknologi i form av en digital kjerne kan finansdirektører utnytte data og analyser for rask beslutningstaking.

Har du startet prosessen med å overhale teknologiinfrastrukturen din? Her er tre viktige tiltak for å hjelpe bedriften din med å bevege seg mot den fleksible og moderne digitale kjernen du trenger.

Start i midten og jobb deg utover

Ekte digital transformasjon vil bare komme ved å overhale den gamle infrastrukturen og implementere en moderne skybasert plattform. For å muliggjøre kontinuerlig endring og fleksibilitet, må du utvikle og implementere verktøy og plattformer som fremmer en veksttankegang. Fortsatt utvikling vil føre til kontinuerlig utplassering. Viktigst av alt bør alle de forretningsmessige verktøyene integreres i et rammeverk for den enkelte sannhetskilden (single-source-of-truth, SSOT) for å optimalisere datastyrt beslutningstaking og forretningsløsninger. Hvis de indre lagene i den digitale infrastrukturen ikke overhales, vil ikke teknologien som gir forretningsaktivering – programmer som gir innsikt, engasjement og arkivering – være riktig posisjonert for fremtidig suksess.

Eldre systemer for bedriftsressursplanlegging (enterprise resource planning, ERP) ble utformet for å fange opp data i stedet for å legge til rette for rask og enkel beslutningstaking. Som et resultat av dette har selskaper måttet legge til rapporteringsløsninger eller implementere datatorg for å gjøre data handlingskraftig og meningsfull. Dette øker kostnadene, kompleksiteten og potensialet for datafeil.

En moderne, skybasert plattform som Workday gjør det enkelt for organisasjoner å gjøre begge deler i ett system. Dette skaper en mer fleksibel organisasjon med nøyaktige og gjennomførbare resultater.

Samarbeid for forenkling og digital muliggjøring

Å utforme samarbeidende teknologi er en annen måte finansdirektører kan være mer proaktive på. Organisasjoner som involverer de ansatte i prosessen for arbeidsutforming fra utviklingsstadiet, kan høste inn betydelige fordeler. Å samle inn flere synspunkter – fra ledelsen, som er avhengig av resultater og innsikt for å ta beslutninger, til brukere av dine finansielle verktøy og prosesser – er avgjørende for å sikre effektivitet og en ny, virkningsfull utforming.

Automatiser for å frigjøre ressurser

Hva er den mest betydelige kostnaden i resultatregnskapet ditt? Arbeid. Folk koster mye penger – lønn, fordeler, forsikring osv. Når et selskap effektivt kan overføre rutineprosesser fra ansatte til en robotprosess, frigjør dette arbeidskostnader på en måte som både er selvforsynt og har en positiv innvirkning på bunnlinjen din. Som en bonus er du og dine ansatte nå ledige til å analysere dataene mer innsiktsfullt og drive frem effektiv beslutningstaking.

Vellykket transformasjon av finansprosesser handler om å tilby sofistikerte verktøy for beslutningsstøtte for å muliggjøre innovasjon og vekst. Med en gjennomtenkt plan kan du aggressivt skape en digital kjerne som er kontinuerlig moderne og fleksibel, slik at organisasjonen kan trives både nå og i fremtiden. 

La Workday og Mercer være dine pålitelige partnere for ekte, konkurransedyktig transformasjon og digitalisering.

Forfatter
Julie Humphries
Relaterte produkter som kan kjøpes
    Relaterte løsninger