Ücret eşitliğini etkili bir şekilde ele alın

Ücret eşitsizliğini inceleyin ve çözün, riski azaltın, çeşitliliği artırın ve ücret eşitliği çözümleri için kapsamlı, objektif ve uzman liderliğindeki küresel metodolojimizle kurumsal başarıyı teşvik edin.

Ücret eşitliği küresel olarak kritik bir öncelik haline geldi

Bu, birçok önde gelen kuruluşun kendi iş gücünde eşitliği sağlamak için daha aktif ve stratejik bir rol oynamasına neden olmuştur. 

Kuruluşların ücret eşitliğini etkin bir şekilde ele alırken karşılaşabilecekleri fırsatlar, zorluklar ve engeller şunları içerir:

 • Hükümetlerin, aktivist yatırımcıların ve çalışanların eşit ücret sunma konusundaki yoğun baskılarına yanıt vermek
 • Adil kariyer fırsatları ve ücret eşitliği sağlayarak çeşitliliğe sahip yüksek nitelikli yetenekleri çekmek ve elde tutmak
 • Farklı coğrafyalarda ücret eşitsizliğini sürekli olarak değerlendirmek ve ele almak

Bu sorunları ele almak için kuruluşlar, yıllık ücret incelemelerinin ve ÇEK süreçlerinin temel bir bileşeni olarak ücret eşitliği analizini kullanmalıdır. Ayrıca, proaktif olarak ücret ve ödül açıklamaları hazırlamalı ve iş gücü çeşitliliğini yükseltmeye çalışmalıdırlar.

Yerel ve küresel olarak Mercer, kuruluşların ücret eşitliğini etkili bir şekilde ele almalarına ve ödüllerinde adilliği sağlamalarına yardımcı olur. İstatistiksel yöntemlere (bunlar en yüksek standartlara uygundur) dayalı yaklaşımımız, önemli ve sürdürülebilir bir etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Dünyanın önde gelen şirketleri ile uzun yıllardır süren iş birliği tarafından şekillendirilmiştir. 

%74

oranında kuruluş, ücret stratejilerinin bir parçası olarak ücret eşitliğini ele aldıklarını söylüyor. 

%44

oranında kuruluş, ücret eşitsizliklerini düzeltmek için resmi bir sürece sahip.

Nasıl yardımcı oluyoruz

Cinsiyet ve ırk bağlamında ücret eşitliği, üst yönetim ve insan kaynakları (İK) liderleri için kritik bir öncelik haline gelmiştir. Kuruluşların ücret eşitliğini etkili bir şekilde ele almalarına ve ödüllerinde adilliği sağlamalarına yardımcı oluruz. Basitçe uyuma odaklanmaktan, kapsamlı bir beyana ve dönüştürücü odaklanmaya kadar yaklaşımımız şunları içerir: 
 • Yerel uyum desteği garantisi

  Yargı bölgesine göre karmaşık mevcut ve yeni ortaya çıkan yerel uyum gerekliliklerini karşılamak zorunludur. Mercer, yasal beyanları ve diğer gerekli faaliyetleri desteklemek için yerel uzmanlık sunar.
 • Eşit ücret analizi yürütme

  Cinsiyetler arasında ortalama ücret farklılıkları olan rolleri inceler ve öne çıkan rollerde daha fazla inceleme denetimi sağlarız.
 • Ücret eşitliği analizi gerçekleştirme

  Açıklanamayan ücret farklılıklarını vurgular, ölçer ve bunları kapatmak için stratejiler geliştiririz. Hedeflenen ücret ayarlamaları ve müdahaleleri konusunda temel nedenlere odaklanan tavsiyede bulunuruz. Bu çalışma hem gerekli hem de isteğe bağlı ESG beyanlarını şekillendirir.

Mercer ücret eşitliği hesaplayıcı

Bu güçlü ve benzersiz web tabanlı araç, operasyonlarınızı değerlendirmemizin ardından sunulmaktadır. Sonuçlarınız önceden yüklenmiş olarak sunulur ve ekibinizin inceleme sürecini ileri taşımasını sağlar.

Temel özellikler:

 • Ücret farklılıklarını araştırma
  Cinsiyete ve ırka/etnik kökene göre ücret farklılıklarını inceleme ve ücret dağılımlarını gruba göre araştırma.
 • İyileştirme seçeneklerini değerlendirme
  Farklı ayarlama stratejilerini deneme ve belirli gruplar için özelleştirilmiş stratejiler oluşturma.
 • Etkiyi değerlendirme
  Eylemlerin ücret farklılıkları ve bütçeler üzerindeki etkisini değerlendirme, bireysel düzeydeki aykırı değerleri gözden geçirme ve özel durumları belgeleme.
TAAP+

Talent All Access Portal

Çeşitli seçeneklerde sunulan bu ürün, kuruluşunuzu başarıya doğru yönlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz verilere, araçlara ve içgörülere kolayca erişin.
Satın alınacak ilgili ürünler
  İlgili çözümler
   İlgili içgörüler