Mercer’de bizler, tüm çalışanların işte kendileri gibi olabilecekleri ve gelişebilecekleri bir aidiyet kültürü yaratıyoruz.

Çeşitliliğe sahip bir iş gücüne ve kapsayıcı bir kültüre sahip olmak, bir kuruluş olarak bizi daha güçlü kılar ve işimizin kalitesini artırır. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak için merak, özen ve dürüstlükle çalışarak başarılarını sağlamaya yardımcı oluruz.
Tüm çalışanlarımızın güçlü yönlerini anlamak ve bunlara değer vermek, Mercer’deki amacımızın temelidir. Çünkü çalışanlarımızın her gün yaptıkları işe getirdiği benzersiz yetenek ve deneyimlerin daha eksiksiz bir perspektife katkıda bulunduğunun farkındayız. Herkesin kendisi olabileceği ve aidiyet duygusu hissedebileceği bir kültürü beslemek daha zengin tartışmalara, daha yenilikçi fikirlere ve nihayetinde daha büyük etkiye yol açar. Aşağıda Mercer’in yaklaşımı, stratejisi, eylemleri ve taahhütleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik önceliklerimiz

Temsil:
İş gücümüzün çeşitliliği, yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukları yansıtır. Mercer’in iş gücü, kapsayıcılık ve çeşitliliğe olan bağlılığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ait Olmak:
Siyahi, Yerli ve renkli (BIPOC) çalışanlar için görünür müttefikler ve sponsorlar olmak üzere liderler, çalışan yöneticileri ve çalışanlar geliştiriyoruz.

Gelişim:
Tüm çalışanlarımıza eşit öğrenme, gelişim, terfi ve ödül sunuyoruz.

Çeşitliliğe sahip bir işgücünü ve kapsayıcı kültürü nasıl oluşturuyoruz?

Savunuculuk

Mercer, önyargıyı belirlemek ve azaltmak için uzun süredir devam eden bir ücret ve terfi kararlarını inceleme uygulamasına sahiptir. Bu odağı, diğer temel iş uygulamalarına ve politikalarına kadar genişletmeyi taahhüt ediyoruz.

Mercer, BIPOC (Black, Indigenous, and people of color [Beyaz Olmayanlar]) çalışanların kariyer sponsorluğu yoluyla geliştirmelerine yardımcı olmak için bölgesel ve yerel mentorluk programlarının bir bileşimini sunmaktadır.

Öğrenme

Kapsayıcı bir iş yerini sürdürmek için sürekli olarak kurumsal imkanlar oluştururuz.

Çalışanlardan öğrenme oturumlarına katılmalarını ve bilinçsiz ön yargı, müttefik olma ve iş yerinde saygı kavramlarını anladıklarını onaylamalarını isteriz. Çalışan yöneticileri, kapsayıcı bir kültür oluşturma ve sürdürmeyi tartışmak için başka forumlara da katılır.

Liderlik sorumluluğu

Büyük kuruluşların iş liderlerinin, BIPOC çalışanların kritik rollerde temsilini artırmak için çok yıllı hedefleri vardır. Mercer’de liderler BIPOC çalışanların bağlılığını sağlamak, onları elde tutmak ve geliştirmek için bir plan oluşturur.

Mercer, çeşitliliğe sahip yetenekleri çekmek ve işe almak için tasarlanmış uygulamalara sahiptir. İş ilanlarını ön yargılardan arındırıyor ve işe alım yöneticilerimizi ve mülakat ekiplerimizi çeşitlendiriyor ve eğitiyoruz.

Daha iyi dinleme

Eylemlerimizi daha iyi şekillendirmek ve yönlendirmek amacıyla bir dizi dinleme oturumu ve çalışan deneyimi anketi oluşturduk. Bu araçları, birçok çeşitlilik boyutundaki farklılıklara dair farkındalığı ve anlayışı artırmak için kullanıyoruz.

Yerel liderlerle eylemleri yönlendirmek için kurumsal ve yerel düzeylerde çeşitlilik danışma konseyleri oluşturduk.

İş kaynak grupları (İKG'ler)

İKG'lerimiz, Mercer'in bir aidiyet kültürü oluşturmada başarılı olabilmesinde ayrılmaz bir parçadır.

Mercer’in kendi çeşitlilik vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olmak için gönüllü olarak birlikte çalışan iş arkadaşlarından oluşan her bir İKG, firmamızın kültürünü ve ortamını iyileştirmede kritik bir rol oynar. Kuruluşumuz genelinde benzersiz bakış açıları sunan her İKG, en iyi yetenekleri işe alma, geliştirme ve elde tutma, giderek daha çeşitli hale gelen bir müşteri tabanı ile çalışma ve iş arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin yaşadığı ve çalıştığı giderek daha çeşitli hale gelen topluluklarla bağ kurma imkanlarımıza odaklanır. Şu anda Mercer genelinde aşağıdaki topluluklardan BRG'lerimiz bulunmaktadır: Irksal ve Etnik Çeşitlilik, Women@Mercer, Yükselen Profesyoneller Ağı, AccessABILITIES ve Onur.

Mercer’de Kadınlar (Women@Mercer) programı, küresel kadın ağları topluluğumuzla birlikte cinsiyet dengesini desteklemeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, şirketin kadın yetenekleri işe alma, geliştirme, elde tutma ve ilerletme olanağını en üst düzeye çıkarmak için Mercer’in şirket içi ve dışı cinsiyet çeşitliliği markasını tanıtmaya da kararlıyız.

Irksal ve Etnik Çeşitlilik İKG, Mercer'i en iyi ve en parlak, çeşitliliğe sahip yetenekler için tercih edilen işveren haline getirmeye çalışır. Grup, farklı geçmişlere, kültürlere ve etnik kökenlere sahip çalışanların profesyonel olarak gelişip başarılı olabileceği ve Mercer’in başarısına katkıda bulunabileceği kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik eder.

Mercer Pride İKG, Mercer’in stratejik zorunluluklarını desteklerken firmanın, lezbiyen, gey, biseksüel, kuir ve transgender+ çalışanlarının tam değerini anlamasına yardımcı olmaya adanmıştır.

Yükselen Profesyoneller İKG, profesyonel ve gelişimsel büyüme için ağ oluşturma ve programlama yoluyla kararlı, hırslı ve çeşitliliğe sahip iş arkadaşlarını birbirine bağlar, geliştirir ve güçlendirir.

Mercer’de Engelsiz Erişim, engelli çalışanlar ve bakıcılar için herkesin yeteneklerini ortaya çıkaracak şekilde empati, itibar, güven ve saygı üzerine kurulu bir iş yeri yaratarak kapsayıcılık kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Mercer Özen İKG, çalışanlarımızın gönüllülük yoluyla toplumlarımızda anlamlı bir fark yaratma tutkusundan yararlanmaktadır. Mercer çalışanları öğrencilere mentorluk yaparak, toplum sağlığını ve zindeliğini geliştirerek, gazi gruplarını destekleyerek ve çeşitli başka amaçları desteklemek için gönüllü olarak birlikte bir etki yaratma fırsatına sahiptir. Kâr amacı gütmeyen veya hayır amaçlı bir kuruluşta gönüllü hizmet için her takvim yılında bir iş günü izin vererek çalışanlarımızın gönüllü olmasını kolaylaştırıyoruz.

Mercer’de kapsayıcılık ve çeşitlilik

  Mercer’de kariyeri keşfedin

  Mercer, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin çalışma dünyasını yeniden tanımlamasına, emeklilik ve yatırım sonuçlarını yeniden şekillendirmesine ve çalışanları için gerçek sağlık ve refahı ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktadır.

  Müşterilerimizin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (ÇEK) geliştirmelerine yardımcı olma


   Ödüller ve takdir

   Önde gelen yayınlar, dernekler ve araştırmalar tarafından başarılarımızın takdir edilmesinden gurur duyuyoruz. Öne çıkan ödüller arasında şunlar bulunmaktadır:

    İlgili içgörüler


     Daha iyi yaşamaya, daha parlak çalışmaya hazır mısınız?

     Bizimle iletişime geçmek için formu doldurun.