Den nye arbeidsformen: Bli en relatabel organisasjon 

Team of young casual business people collaborating on an online project using a digital touchpad tablet computer in a bright modern office space. Serie with light flares

Levere på folks bærekraftagenda

Bærekraft er ikke lenger en frynseaktivitet. Mange organisasjoner forplikter seg nå til miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) mål. Lederne på dette feltet forvandler seg til å bli bærekraftige på kjernenivå.  

Selv om miljøaspektet ved dette arbeidet er sentralt, innser selskapene at de må være mer oppmerksomme på den sosiale dimensjonen til ESG-agendaen og sikre «folks bærekraft». 

Etter hvert som organisasjoner redesigner måten arbeidet deres utføres på, er det viktig at de hever baren og adresserer de udekkede behovene til folket. Dette arbeidet må være inkluderende og omfatte alle fra ansatte til entreprenører, sammen med arbeidere i det bredere forsyningskjedeøkosystemet.  

Organisasjoner må ta utfordringen med å bygge en sunn, motstandsdyktig og rettferdig arbeidsfremtid ved å vedta dristige forpliktelser til nye arbeidsstandarder. Dette begynner å skje. For eksempel beveger ett av fire selskaper seg mot AI-drevne nudges som ber ansatte om å fremme sin helse, rikdom og karrieremuligheter. Mens 88 % av HR-fagfolk gjør «gode arbeidsstandarder» til en prioritet. 

Relatable organisasjoner kan skille seg ut som arbeidsgivere ved å utmerke seg i hvordan de adresserer "S" i ESG og ved å sikre at de implementerer de høyeste standarder. Dette arbeidet inkluderer å gi rettferdige belønninger, anstendig levelønn og pensjoner, og fleksibilitet og mobilitet. Det innebærer fokus på total trivsel, utvikling og omskolering. Det krever et inspirerende formål og et sterkt mangfold, likestilling og inkluderingskultur. Arbeidsgivere som differensierer seg på denne måten, blir kjent som "relatable" organisasjoner. De bærer dette merket med stolthet.

Metodikk for ansattopplevelser

For å opprettholde bærekraft og robusthet må alle arbeidsgivere se på følgende områder:

 • Ansettelsesgrunnlag – design for fleksibilitet og sikkerhet
 • Helse og rikdom – gir total velvære
 • Utvikling - fremme sysselsetting og en læringskultur

På tvers av alle disse problemene må du ha lederskap som er forpliktet til å pleie et menneskesentrert arbeidsmiljø. Du trenger også et tverrfaglig fokus på mangfold, likestilling og inkludering - dette vil hjelpe deg med å dyrke mangfold, rettferdighet og formål i organisasjonen.

95 % av lederne har prioritert offentlig fastsetting av standarder og mål knyttet til bærekraftig arbeidspraksis.
Globale talenttrender

Forbedre bærekraften gjennom dine ansatte

Er HR-programmene dine tilpasset bærekraftsmålene dine, og/eller bærekraften bredere?

Ta vurderingen

Likeverdige belønninger 

Gjennomgå og løse lønnsforskjeller, redusere risiko, øke mangfoldet og drive organisatorisk suksess.

Finn ut mer

Adressere S i ESG

Ta opp den sosiale dimensjonen av bærekraft ved å ta vare på ansattes totale trivsel, støtte deres behov for et anstendig liv og verdsette dem for deres bidrag.   

Kontakt oss 

Relatert innhold

  Relaterte løsninger
   Relatert innsikt
    Relaterte kasusstudier
     Kuratert