Fem viktige egenskaper for Chief People Officer – enten på dag én, 100 eller 1000 

Black businesswoman talking on cell phone

08 september 2022

Rollen til Chief People Officer har endret seg etter hvert som virksomheter transformeres for å møte utfordringene med en ny verden.

Administrerende personaldirektører står overfor et unikt øyeblikk i historien

Administrerende personaldirektører har en mulighet til å lede og samarbeide mer strategisk og effektivt med virksomheten. Dette er et unikt øyeblikk som er modent for å bli utnyttet etter hvert som selskaper transformeres for å møte utfordringene med en verden i rask endring. Mulighetene som Chief People Officer står overfor er brede og varierte siden de bestreber seg på å oppfylle behovene til både ansatte og virksomheten i en arbeidsverden i stadig endring.

Tidligere perspektiver, taktikker og løsninger må utvikle seg etter hvert som ansvarsområdene til Chief People Officer har endret seg og blitt dramatisk utvidet. 

Er du klar?

Enten du er en erfaren eller nyoppnevnt administrerende personaldirektør, må du tilpasse deg for å takle nye krav og navigere et uutforsket landskap som er i utvikling. Vellykkede Chief People Officer kjenner sine styrker, jobber med sine svakheter og omgir seg med ansatte med utfyllende ferdigheter.

Fem egenskaper som Chief People Officer tar i bruk

De fem viktigste egenskapene som Chief People Officer trenger for å oppnå suksess inkluderer:
 • Lytter

  Effektiv lytting fremmer innovasjon og organisatorisk læring, bygger tillit og psykologisk sikkerhet, og skaper og stimulerer en kollektiv forpliktelse til positiv endring.
 • Kultivator

  Det å omfavne, promotere og dyrke en ansvarlig posisjon for de mange ulike dimensjonene av inkludering og velvære gir positive resultater for mennesker, lokalsamfunn og bedrifter. Kultivatorer for inkludering reduserer ikke dette viktige arbeidet til en sjekkliste over programmer.
 • Historieforteller

  Masser av data er en uunngåelig del av de fleste HR-funksjoner. Men datasett betyr lite hvis de ikke utnyttes til å plotte en vei fremover. I stedet forvandler historiefortellere informasjon til nyttig innsikt, bruker data til å planlegge strategisk og jobber for å skape en fengslende fortelling som alle deler av en organisasjon kan være med på.
 • Aktivator

  HR-teknologi gjør at ulike team kan bruke mer tid på kreativ problemløsning. Aktivatorer kapitaliserer på dette for å hjelpe andre med å levere. De fremmer disiplin for gjennomføring, fremragende drift og økonomisk og digital dyktighet.
 • Transformator

  Du har to store utfordringer foran deg: å gi arbeidet en ny utforming slik at talenter kan få en sømløs kontakt med arbeidet, og å gi HR-funksjonen en ny utforming for å skape en fremtidsrettet arbeidsstyrke. Transformatorer utnytter disse store utfordringene for å hjelpe virksomheten med å nå sine strategiske mål.

Kortfattet sammendrag

Leder HR-funksjonen: Fem viktige egenskaper for Chief People Officer – enten på dag én, 100 eller 1000.
Relaterte løsninger
  Relevant innsikt