Transformer HR for å levere en eksepsjonell hybridopplevelse 

Person som gir en presentasjon på et lite teammøte

Fleksibilitet- og motstandsdyktighetsparadokset

Før covid-19-pandemien tilbakestilte forventningene og relasjonene til HR, hadde Mercers forskning identifisert at 83 % av lederne var ute etter å transformere den typisk administrative funksjonen til en som har en genuin strategisk innvirkning på organisasjonen. Før pandemien var 58 % av selskapene allerede i ferd med å transformere organisasjonen sin til å bli mer menneskefokusert og digital. Til sammenligning trodde derimot bare 4 % av HR-teamene at de leverte en eksemplarisk ansattopplevelse. Med denne forståelsen utviklet Mercer sin HR Accelerator, en ansattsentrert og flerdimensjonal tilnærming for å hjelpe bedrifter med å skape en mer smidig, effektiv og strategisk HR-funksjon. 

Etter hvert som vi kom inn i 2020 og pandemiens realiteter ble tydelige, ble selskaper tvunget til å raskt ta i bruk test-og-lær-strategier for å finne nye måter å jobbe på, samarbeide og samhandle. Denne perioden resulterte i betydelig læring – for arbeidsgivere og ansatte – og ytterligere forsterket Mercers tilnærming til å bygge HR rundt ansattopplevelser og forretningsprioriteringer.

To år senere, mer enn noensinne, finner bedrifter nye måter de kan konkurrere bedre på i dette unikt komplekse og stadig skiftende miljøet. HR har en ekstraordinær mulighet til å ta føringen i overgangen fra tradisjonelle styringspraksiser til fleksibelt lederskap og etablere nye arbeidsmetoder for å skape motstandsdyktighet for organisasjonen og fleksibilitet for den ansatte.

Last ned hele artikkelen for å avdekke hvordan organisasjonen kan utvikle et vellykket hybridarbeidsmiljø.

93 % av organisasjonene planlegger eller implementerer endringer i HR-funksjonen i år for å øke dens innvirkning.
Mercer Global Talent Trends
Fleksibilitet- og motstandsdyktighetsparadokset
Podkast-serie

New shape of work

Bli med oss mens vi tar tak i utfordringene og usikkerhetene som covid-19 har skapt og fokuser på å gå over til en mer fleksibel arbeidsstyrke for fremtiden.
Relaterte løsninger
    Relevant innsikt