Investeringsstrategier for mangfold, likhet og inkludering (DEI) 

Vi har omfattende erfaring med forskning og rådgivning om investeringer innen mangfold, likhet og inkludering (DEI). Vi kan samarbeide med deg for å definere hva mangfold betyr for organisasjonen din, og integrere det i porteføljen og investeringsbeslutningsprosessen din. Vi kan hjelpe deg med å oppnå positive endringer samtidig som vi hjelper deg med å nå dine forretningsmål.

DEI-investeringer er høyt oppe på investorenes agendaer 

Som en del av en bredere strategi for å investere bærekraftig, vil integrering av en DEI-linse i beslutningsprosessen din gjøre det mulig for deg å tilpasse porteføljene dine til organisasjonens misjon og verdier. Det posisjonerer deg også til å oppnå langsiktig bærekraftig avkastning og bidra til å fremme endring som til syvende og sist kan være til nytte for oss alle.

Forskning viser at organisasjoner som utviser sterke DEI-akkreditiver yter bedre. Det er klart at et mer mangfoldig, rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø fremmer innovasjon.

DEI er et viktig hensyn i enhver bærekraftig investeringsstrategi, men viktige utfordringer gjenstår. Det krever betydelige ressurser å utføre alle aspekter av investeringsprosessen. Det tar spesielt tid å identifisere og få tilgang til de beste DEI-forvalterne. Det er her vi kan hjelpe.

Vår proprietære forskning og omfattende analyse av DEI-problemer ble lansert i 2007. I dag er vår tilnærming på dette området utformet for å avdekke de mest overbevisende mulighetene som best passer dine mål, samtidig som vi fremmer positiv endring. Uansett hvor du er på din investeringsreise i DEI, kan vi hjelpe deg med å definere hva mangfold betyr for organisasjonen din. Vi kan også vise deg hvordan du integrerer det i din portefølje og investeringsbeslutningsprosess.

Drivere bak økningen i DEI-investeringer*

29 %

Mer enn 29 % av kvinneeide aktive eierfondsselskaper er toppkvartile utøvere.

34 %

Mer enn 34 % av minoritetseide aktive eierfondsselskaper er toppkvartile utøvere.

19 %

Selskaper med mer enn gjennomsnittlig mangfold oppnådde 19 % høyere innovasjonsinntekter.

35 %

Bedrifter i toppkvartilen for rasemessig/etnisk mangfold har 35 % større sannsynlighet for å overgå sine peers.

15 %

Bedrifter i toppkvartilen for kjønnsmangfold har 15 % større sannsynlighet for å overgå sine peers.

Vanlige utfordringer knyttet til DEI-investering 

Dette innebærer å finne og investere med forvaltere som har potensial til å levere kvalitetsresultater samtidig som de oppfyller meningsfulle DEI-mål. Vårt forskerteams globale skala gjør det mulig å jobbe med kunder for å skaffe og få kontakt med ledere som er i tråd med dine overordnede DEI- og økonomiske mål.

Markedet beveger seg mot økt mangfold i porteføljer. Institusjonelle investorer har derfor muligheten til å omfavne dette skiftet og fange opp mulighetene det tilbyr. Vi tilbyr forskning, råd og løsninger som kan hjelpe deg med å oppnå dine unike styringsmodellmål og investeringsmål.

Vi mener at å bygge en balansert portefølje som inkluderer sterke, mangfoldige forvaltere på alle stadier av utviklingen (inkludert kommende forvaltere og mer etablerte forvaltere) har potensiale til å generere attraktiv risikojustert avkastning.

Valg av forvalter er en kritisk komponent når man bygger en portefølje, men med hundrevis av mangfoldige forvaltere på markedet i dag kan det være overveldende å ta et valg. Vår robuste innkjøps-, forvalterforsknings- og due diligence-prosess kan hjelpe deg med å identifisere de forvalterne som vi tror vil konsekvent og kontinuerlig utkonkurrere sine peers.

Tre trinn for å integrere DEI i investeringsporteføljen din

Uansett hvor du er på din DEI-reise, kan vi hjelpe deg med å lage en plan for å oppnå målene dine.
 1. Definer hva mangfold betyr for deg
  Mangfold betyr forskjellige ting for ulike investorer, så det første trinnet er å definere hva det betyr for deg. Vi kan hjelpe deg med å forstå de potensielle fordelene og utfordringene knyttet til ulike DEI-kvalifiserere. Dette vil sikre at dine retningslinjer støtter retningen du vil gå i uten å være for tungvinte eller begrensende for porteføljen din. Noen kunder fokuserer for eksempel utelukkende på sammensetningen av en bedrifts eierskap, mens andre inkluderer sammensetningen av viktige beslutningstakere.
 2. Bygg en prosess og plan 
  Trinn to er å definere klare DEI-investeringsmål, og prosessene og prosedyrene som trengs for å støtte disse målene. Dette krever ofte endringer i erklæringer om investeringsretningslinjer. Noen klienter bruker for eksempel et faktisk prosentmål for kapital forpliktet til DEI-forvaltere, mens andre bruker bredere veiledning. Det er også viktig å etablere målemekanismer for å evaluere og forstå fremgangen din mot DEI-målene dine.
 3. Implementer planen din
  Det er hundrevis av mangfoldsdrevne fond på markedet i dag. Vi utfører kontinuerlig forskning for å hjelpe deg med å raskt forstå markedet, og vi hjelper deg med å opprette tilpassede søk for å identifisere muligheter som passer til dine spesifikke DEI-kriterier. De dedikerte DEI-forskerne våre gir kurert forvalterekspertise for å sikre at du kan gjennomføre investeringsplanene dine.
Relaterte løsninger
  Relatert innsikt