HR-Target Interaction Model 

31 august 2022

En HR-driftsmodell med fokus på mennesker kan transformere organisasjonen og engasjere arbeidsstyrken. 

Globale trender har økt viktigheten av å tilfredsstille arbeidsstyrken. Pandemien akselererte innføringen av nye teknologier og fleksible arbeidsmåter. Mangel på talenter skaper et kappløp om å omskolere. Ansatte forventer at støtten er fysisk og mentalt sunn, med en god balanse mellom arbeid og fritid. En ny premie har blitt lagt til grunn for sosial bærekraft, inkludert oppfordringer om økte resultater innen mangfold, likestilling og inkludering. 

Alt dette krever en dristig HR-transformasjon som sentrerer funksjonen rundt ansattopplevelsen og skaper en Target Interaction Model som fungerer som en plantegning. 

Et nytt forretningsmiljø krever en ny HR-modell

HR har en betydelig innvirkning på ansattopplevelsen, så å forbedre funksjonen for å bedre håndtere folks behov er fornuftig. 

I mange tiår har HR modellert seg rundt forretningseffektivitet og kostnadsbesparelser, og utnyttet en treenighet av HR-forretningspartnere, kompetansesentre og delte tjenester. Dette effektiviserte og utkontrakterte HR-tjenestene, men oppnådde ikke den tiltenkte kostnadsfordelen og påvirket ansatte på en negativ måte. Den tradisjonelle standardmodellen for måldrift håndterte ikke behov gjennom den ansattes livssyklus på en tilstrekkelig måte, og klarte ikke å identifisere gap eller hindringer i prosesser. Den var ikke effektiv da, og den er nå mer foreldet enn noensinne. 

Det å plassere ansatte og deres behov i hjertet av personalavdelingen krever at HR-transformasjonen veiledes av en Target Interaction Model (TIM) før man utformer måldriftsmodellen. I TIM transformerer HR seg basert på mennesker, med fokus på relevante tjenester, og tilbyr eksepsjonelle samhandlinger som gir målbar tilfredshet blant de ansatte. 

Selv om TIM er basert på en grunnleggende filosofi og vanlige arketyper for utforming, er den tilpasset enhver organisasjon basert på deres behov, kultur og avhengighet av ansatte. Det er viktig å forstå ansattgruppen og dens preferanser: For eksempel kan en gitt arbeidsstyrke sette mer pris på personlig kontakt enn en annen, mens andre setter full automatisering over alt. 

Uansett er digitalisering en viktig komponent i enhver TIM-dreven HR-transformasjon, en noen ganger undervurdert, men avgjørende måte å støtte virksomheten på og forbedre ansattopplevelsen. Folk forventer enkle, brukervennlige digitale opplevelser på jobb, akkurat som de gjør i privatlivet. 

Det å investere i topp teknologi og utforme en TIM med fokus på å først og fremst skape en eksepsjonell ansattopplevelse, forbedrer forretningsresultatene. Når selskaper blir menneskeorienterte, blir de belønnet med økt tiltrekning, retensjon og engasjement, en bedre opplevelse for kundene, større tillit til organisasjonen og høyere produktivitet.

Eksempel på Target Interaction Model

Et eksempel på en Target Interaction Model er én som fokuserer på interaksjoner

I den første kolonnen har du HR-kunder, inkludert kandidater, den eksterne arbeidsstyrken, ansatte, personalledere og toppledelsen. Den andre kolonnen er mulighetene til å bruke folks driftsplattformer (som et selvbetjeningsverktøy). I den tredje kolonnen har du områder der folk trenger personlig støtte. Disse inkluderer folk operasjoner, rådgivning og administrasjon, ledelse partnere, og folk strategi rådgivere. HR kan deretter organisere seg med et smidig HR-basseng for å dekke områder med funksjonell ekspertise som nevnt i den siste kolonnen. Det er to hovedkategorier: HR-kunderettede samfunn for talentanskaffelse og talentutvikling, og bedriftstjenende samfunn, inkludert prosjektporteføljestyring, kompensasjon og goder, mangfold, egenkapital og inkludering og HR-analyse. Denne Target Interaction Model støttes av en HRIS-plattform.

Kundesuksesshistorie: Menneskesentrert HR-transformasjon i PVH

PVH, en detaljhandelsorganisasjon (mote) med 9,7 milliarder USD i omsetning og 30 000 ansatte – svært mangfoldig i virksomheten, lokasjonene og arbeidsstyrken.

PVH nærmet seg Workday-implementering og ønsket å skape en fleksibel HR-modell for den svært mangfoldige virksomheten, regionene og arbeidsstyrken. Organisasjonen hadde ambisiøse vekstplaner og planla å øke antall ansatte med minst 40 % over tre år.

Virksomheten ga blandede vurderinger om hvor fornøyde de var med tjenestene HR tilbydde, og nevnte spesielt mangel på nærhet til forretningsrealiteten. På den andre siden rapporterte HR at de var overbelastet med arbeid og mer enn 100 pågående prosjekter.

Etter konsultasjon med Mercer bestemte PVH seg for å omskape HR som en kundefokusert funksjon som støtter virksomheten som en strategisk partner og betjener virksomheten deres ved å:

 • Utvikle en ny HR-strategi og tjenesteportefølje, inkludert nye roller og en interaksjonsmodell utformet for HR-kunder
 • Omforme kjerneprosesser som talentanskaffelse og ledelse, som forbedrer øyeblikkene som betyr noe langs de ansattes livssyklus ved å strategisk benytte seg av HR-forretningspartnere og digitale systemer
 • Kontrollere gjennomførbarheten av Workday-integrering på kontinuerlig basis og sørge for at den samsvarer med den globale malen

Ved å bruke en TIM-tilnærming for HR-transformasjonen, fulgte Mercer disse trinnene:

 • Start: Gjør tilpasninger basert på en fremtidig visjon og strategiske prioriteringer, og etabler et samarbeidende prosjektgrunnlag 
 • Oppdag: Vurder den nåværende tilstanden, smertepunkter og modenhet på en rask måte, med fokus på de relevante aspektene for en ny idé 
 • Form: Utform den fremtidige tilstanden med en TIM, fremtidige rollebeskrivelser og HR-tjenester basert på faktiske kundebehov og brukerreiser
 • Driv: Utvikle et flerdimensjonalt og prioritert veikart, og start implementeringen av endringen 

PVH implementerte en fullstendig transformert HR-organisasjon, inkludert noen nylig etablerte roller. Ikke bare fullførte de sin Workday-implementering på en vellykket og smidig måte, men de oppnådde også sine ambisiøse vekstplaner med en styrket funksjon for talentanskaffelse og toppmoderne innhold og prosesser. De introduserte fleksible måter å jobbe på samt prioritere og administrere prosjekter med et fleksibelt prosjektutvalg. Mercer er en sparringspartner for dem i dag, og vi jobbet sammen om en rekke andre engasjementer.

Fem trinn for å innføre en TIM

For å kunne utvikle seg fra et operasjonelt til et interaksjonsbasert perspektiv, kreves det at HR virkelig tar i bruk et tankesett som omfavner fokus på mennesker og forretningsverdibidrag, samt betydelig endringsstyring.
 1. Gjennomfør en grundig, ærlig vurdering av HR
  Skap en helhetlig oversikt over den nåværende HR-tjenesteporteføljen med en kombinasjon av intervjuer, spørreskjemaer, seminarer og data.
 2. Etabler en grunnleggende brukeropplevelse
  Vurder ansattopplevelsen for ulike personalgrupper og se for deg HR-opplevelsen fra deres perspektiv.
 3. Vurder interaksjonene som vil levere tjenesteporteføljen
  Noen bør være automatiserte, og noen bør være personlige med en høy grad av menneskelig kontakt.
 4. Etabler Target Interaction Modelen
  Lag en ny HR-modell som hjelper folk med å oppnå forretningsstrategien.
 5. Lever TIM-tjenesteporteføljen på en helhetlig måte på tvers av organisasjonen
  Vellykkede transformasjoner revurderer strategi, innhold, prosesser, organisering og systemer som utnytter teknologi for å forenkle oppgaver og forbedre resultater.

TIM-TIPS

 • Tilby en tilpasset og fullstendig digital opplevelse
  Når HR primært er transaksjonsmessig og fokusert innad, har HR-informasjonstjenester en tendens til å gjøre talentprosesser mer kaotiske enn strømlinjeformede. Forenkle ved å være oppmerksom på hvordan personalopplevelser fungerer, inkludert å redusere antall ulike systemer som ikke snakker med hverandre. Det å introdusere nye systemer i tråd med endringsstyring, opplæring og kommunikasjon øker sjansen for en vellykket innføring.
 • Endre tradisjonelle tankesett 
  Legg til rette for en ansattvennlig TIM ved å få virksomheten til å tenke annerledes, og bli investert i om de ansatte sier at HR-interaksjoner forbedrer arbeidsopplevelsen deres. Forbedre oppfatningen av HR ved å belyse funksjonens utviklende rolle og verdien den leverer.
 • Gjør teknologi til en positiv ansattopplevelse
  Å introdusere flere separate verktøy og apper for å håndtere menneskelig kapital, produktivitet og samarbeid kan ha motsatt effekt og skape stress. Bruk teknologi på en fornuftig måte og tilpass den i tråd med måten folk jobber på. Du kan for eksempel levere en integrert opplevelse, gjøre den mobilvennlig og sikre at den fungerer sømløst på tvers av ulike funksjoner.

10 spørsmål om HR-transformasjon du kan stille om organisasjonen din

Etableringen og introduksjonen av en TIM er unik for hver organisasjon. Utfordre deg selv:
 1. Hva er organisasjonens overordnede forretningsstrategi?
 2. Hvilken rolle vil personallederne dine ha?
 3. Vil noen ledere måtte skifte tankesett eller endre rollene sine for å støtte den nye TIM?
 4. Hvilke interaksjoner bør være personlige og ha en høy grad av menneskelig kontakt? 
 5. Hvilke nøkkelroller trengs for å levere tjenesteporteføljen?
 6. Hvilke kommunikasjonskanaler foretrekker dine ansatte?
 7. Krever ulike ansattgrupper ulike typer interaksjoner?
 8. Hva slags strategi er nødvendig for å utføre forretningsstrategien?
 9. Hvordan må den fremtidige arbeidsstyrkestrukturen se ut for å gjennomføre personalstrategien?
 10. Hvilke nye arbeidsforventninger har de ansatte som bør tas med i personalstrategien?
Mennesker er organisasjonens hjerte og sjel, rettmessig anerkjent som kritiske ressurser, og det er viktig at organisasjoner tar vare på dem, lærer om deres behov og oppfyller disse. De kan komme seg dit gjennom en transformasjon drevet av Target Interaction Modelen.

C-suiten sier at organisasjonens største utfordringer med å drive transformasjon er menneskerelatert.

 

Mercer Global Talent Trends-rapport for 2022

Ny og forbedret HR

TIM omdefinerer HR-funksjonen. Den evaluerer HR-roller, prosesser og teknologi mot arbeidsstyrkens behov og ønsker. Den øker fleksibiliteten ved å redusere siloer og samler ressurser fra tvers av funksjonen som kan benyttes for en rekke prosjekter. Den etablerer et tydelig, strømlinjeformet og effektivt veikart for å levere tjenester på en måte som bevist gleder ansatte, oppnår forretningsresultater og sikrer at HR samhandler med folk på en betydningsfull måte. 

Etter en omorganisering rundt en TIM, frigjør HR vanligvis ca. 30 % av den administrative belastningen, noe som gir fagfolk mer tid til å betjene organisasjonen i en forhøyet rolle. Dagens HR-ledere sitter ved bordet med C-suiten og bidrar til å skape en moderne strategi som støtter både arbeidsstyrken og virksomheten, og HR i mer digitalt avanserte organisasjoner er fire ganger mer tilbøyelig til å bli sett på som en betydelig bidragsyter til strategisk forretningsplanlegging. HR-ledere utvikler seg – når de ikke er belastet med unødvendige administrative plikter, står de fritt til å påta seg mer meningsfullt arbeid og utgjøre en forskjell i virkningsfulle roller som strategisk rådgiver, datadreven problemløser, innflytelsesrik historieforteller, pålitelig coach og uavhengig stemme.

4 %

av HR-teamene tror at de leverer en eksemplarisk ansattopplevelse

13 %

av organisasjonene tilbyr en fullstendig digital opplevelse på jobb som gjør det mulig for ansatte å få tilgang til arbeidsdokumenter eksternt, utføre HR-statistikk på en intuitiv måte og samarbeide og innovere med kollegaer

Én av tre

ansatte sier at det tar mer enn én time å fullføre ukompliserte HR-oppgaver

Relaterte løsninger
  Relatert innsikt
   Relaterte kasusstudier