Çalışan değer önermenizin (EVP) değişen dünyayla birlikte gelişmesi gerekiyor

Çalışanların işle ilgili temel beklentileri değişiyor. Artık birçoğu, iş-yaşam dengesi ve kariyer yolları sağlarken zihinsel ve fiziksel sağlıklarına öncelik veren ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapan özenli bir kurumsal kültür arıyor.

Yeteneği çekmek ve elde tutmak için EVP’nizin değişen dünyayı yansıtmasını sağlamak kritik önem taşır. 

Çalışan değer önermenizi (EVP) ilgili tutmanın önemi

Bir çalışan değer önermesinin etkili olabilmesi için çalışanlarınızın gerçek dünya deneyimlerini karşılaması gerekir. Dünyamız kısmen geri dönülemez bir şekilde değişmiştir, bu nedenle gerçekten ikna edici olmak için EVP’nizin bu değişiklikleri yansıtması ve karşılaması gerekir.

EVP, işveren-çalışan ilişkisini tanımlayan örtük bir psikolojik anlaşmaya dayanan, toplam çalışan yan hakları ve ödülleri stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yirminci yüzyılın büyük bir bölümünde değişime sunulan “emtia”, çalışanların ömür boyu bağlılıkları karşılığında verilen ücret, yan haklar ve iş güvenliğiydi. “Sadakat sözleşmesi” yaygındı.

Artık işler farklı. Pandemi, çalışanların önceliklerini temelden değiştirdi, artık dış motivasyondan ve finansal teşviklerden daha fazlasını istiyorlar. Çalışan değer önerinizin ilgili kalması -yetenekleri çekmesi ve elde tutması- için EVP’nizin “değer” kısmının çalışanlarınızın değer verdiği konulara göre gelişmesi ve bunları yansıtması gerekir.

İnsani değerlerdeki köklü değişim, iş gücü piyasasındaki yapısal değişimin temelini oluşturuyor. Kuruluşlar artık pandemi sırasında geliştirilen empati araçlarını toplamak ve daha ilişkilendirilebilir ve nihayetinde daha sürdürülebilir yeni bir ortaklık yolu oluşturmak için çok büyük bir fırsata sahip.
Kate Bravery

Danışmanlık Çözümleri ve İçgörüler Küresel Lideri, Mercer

Çalışanların işle ilgili ihtiyaçları ve istekleri şunlara bağlı olarak değişir:

 • Cinsiyet
 • Nesil 
 • İş seviyesi 
 • Bakmakla yükümlü olduğu kişiler

Çalışanlarınız 2023’te neye değer veriyor? Ve EVP'nizi gözden geçirmeye ve geliştirmeye nasıl başlarsınız?

Çalışan değer önermesinin olmazsa olmazları

Mercer’inkiler de dahil olmak üzere araştırmaların büyük bir kısmı, ücret ve yan haklar önemli olsa da, çalışanların artık aşağıdaki özelliklere sahip işler istediklerini göstermektedir:

 • Esneklik, iş-yaşam dengesi ve seçtikleri yaşam tarzına olanak sağlayan
 • Fiziksel ve zihinsel  sağlıklarına öncelik vermek
 • İçsel olarak motive eden
 • Anlam ve amaç duygusu sağlayan
 • Bir toplulukla bağ kurmalarını sağlayan
 • İlerleme ve gelişim için kariyer yollarına ve fırsatlarına sahip olan

Çalışanlar artık “yaşam tarzı sözleşmesi” istiyor. 

Çalışan değer önermenizi geleceğe hazır hale getirin

İş merkezlilik, çalışanların temel değerleri değiştikçe düşüşe geçti, bu nedenle kuruluşların şu anda içinde yaşadığımız dünyaya karşı çalışanlarının deneyimlerini, EVP’lerini, toplam ödül stratejilerini ve yan hak paketlerini değerlendirmesi gerekiyor.

Mevcut çalışan değer önermenizin çekiciliğini değerlendirmek ve iş gücünüzün gelecekteki ihtiyaçlarını belirlemek için dört adım:

Çalkantılı zamanlarda çalışanlarınızın kişisel deneyimlerini öğrenmek önemlidir. Bunu, özellikle uzaktan çalışanlarla etkili bir şekilde yapmanın en iyi yollarından biri, çevrimiçi odak grupları gerçekleştirmektir.

Çalışanların düşüncelerini paylaşmalarına olanak tanıyan açık uçlu sorular, güçlü ve beklenmedik içgörüler getirir. Çalışan deneyimlerine ait zengin açıklamaları geliştirmek için, doğal dil işleme gibi gelişmiş kalitatif yöntemler kullanılmalıdır.

Etkili EVP’ler olmadığında çalışanların dikkati dağılır, sıkıntıya girer ve başka fırsatlar aramaya başlarlar.

İş gücünüzün kritik ihtiyaçlarını değerlendirirken, çalışanların iş içinde ve dışında taşıdıkları çok çeşitli yaşam kaygılarını göz önünde bulundurarak “bütünsel kişi” bakış açısına sahip olmak önemlidir. Çalışanların dört kritik yaşam alanındaki en acil endişelerini belirlemelerine yardımcı olmak için bütünsel ihtiyaç değerlendirmesi kullanırız:

 • İş yaşamı,
 • Kişisel yaşam,
 • Finansal yaşam ve
 • Sağlık ve refah.

Ardından, çeşitli istatistiksel teknikler kullanarak çalışanların şimdi ve gelecekte neye ihtiyacı olduğu hakkında kanıta dayalı içgörüler geliştiririz.

İdeal bir dünyada, kuruluşlar her çalışanın ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ancak pratikte, kuruluşların ödün vermeleri ve gerçekçi ve uygun maliyetli ödül paketleri tasarlamaları gerekir. Birleşik araştırma, bu ödünleri belirlemenin en etkili yollarından biridir.

Mercer bir birleşik çalışma yürüttüğünde, kuruluşlardan çalışanlarına sunmayı düşündükleri belirli EVP unsurlarını tanımlamalarını isteyerek başlarız. Daha sonra bu unsurları alır ve genellikle üç veya dört unsurdan oluşan bir dizi dengeli tasarım karşılaştırma setinde düzenleriz. Daha sonra araştırma katılımcılarından en çok ve en az değer verdikleri unsuru seçmeleri istenir.

Sonuçta ortaya çıkan analiz, her bir unsur için, çalışanların her bir çalışan değer önermesine verdiği değeri yansıtan sıralı bir puan oluşturur. Kuruluşunuz çalışanlara en iyi şekilde nasıl yatırım yapacağınız konusunda netlik arayışındaysa kanıta dayalı seçimler yapmak için ihtiyacınız olan bilgi budur.

Tek tip artık herkese uymuyor. Gittikçe daha fazla insan kendi çalışma deneyimlerini özelleştirmek ve işverenleriyle kendilerine özgü iş sözleşmeleri, düzenlemeleri veya kişiselleştirilmiş anlaşmalar yapmak istiyor. Pandemi, bu eğilimi hızlandırarak çalışanların kariyer aşamasına, kişisel yaşamına ve gelecekteki isteklerine göre değişen bir dizi zorluğu ortaya çıkardı. EVP’nizi yeniden tasarlarken, çalışan deneyimlerinin ve tercihlerinin, çalışan popülasyonları arasında ne ölçüde farklılık gösterdiğini belirlemek kritik önem taşır.

Tercih modellerini belirlemek ve belirli bir iş gücü segmentinin ihtiyaçlarını karşılamak için EVP tekliflerinin ne ölçüde esnemesi gerektiğini belirlemek amacıyla küme analizi, profil analizi ve kişilikler dahil olmak üzere bir dizi araştırma tekniği kullanırız. Araştırmamıza dayanarak, çalışanların işle ilgili ihtiyaç ve isteklerinin şunlara bağlı olarak değiştiğini görüyoruz:  

 • Cinsiyet,
 • Nesil,
 • İş seviyesi ve
 • Bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

EVP’ler iş gücü ödül ve teşvik çözümlerinin önemli bir parçasıdır

Kuruluş, rekabet edebilmek için doğru ödülleri, yan hakları ve çalışan deneyimini sunmalıdır.

İş stratejilerine uygun rekabetçi ücret yapıları ve politikaları tasarlamak, kuruluşların en iyi yetenekleri elde tutmasına ve markalarını pazara yerleştirmesine olanak tanır. Etkili bir yan hak programı, çalışan deneyimini iyileştirmede çok faydalıdır ve yeteneği elde etmek için girilen savaşta farklılaştırıcı bir unsur olarak görülebilir. Yeni, sanal yollarla çalışmaya devam ettikçe ve birçok kuruluştaki iş pozisyonları gelişmeye devam ettikçe, performansı artıracak pazar lideri toplam ödül stratejileri keşfetmek için yepyeni bir fırsat var.

TAAP+

Talent All Access Portal

Çeşitli seçeneklerde sunulan bu ürün, kuruluşunuzu başarıya doğru yönlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz verilere, araçlara ve içgörülere kolayca erişin.
Satın alınacak ilgili ürünler
  İlgili çözümler
   İlgili içgörüler