Modern bir kariyer çerçevesi 

Group of multi-tasking creative people working on a meeting in the office. The view is through glass.

Geleceğe hazır, modern bir kariyer çerçevesi ile yeteneği optimize edin

Modern bir kariyer çerçevesi, İK süreçlerini kapsamlı bir resme bağlayarak ve iş gücünüzü bir sonraki adıma hazırlayarak kuruluşunuzun başarısı için bir plan görevi görür. 

Trendlerin yakınsaması, yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışan kuruluşlar için zorluklar yaratıyor. Yeni teknolojinin piyasaya sürülmesi, yeni coğrafyalara genişleme ve İK dönüşümü gibi beklenen değişiklikler hızla devam etti. Büyük İstifa, beceri eksiklikleri, pandeminin hızlandırdığı artan mobilite ve ücret ve cinsiyet eşitliği gibi gelişmiş sosyal sürdürülebilirlik beklentileri gibi öngörülemeyen trendler de işin tanımını etkiledi.

Günümüzün hızla değişen ve rekabetçi ortamında, önde gelen kuruluşlar bu riskleri azaltmak ve iş başarısına giden yolu açmak için bir kariyer çerçevesi benimsiyor. Modern kariyer çerçeveleri, liderlerin iş gücünü optimize edebilecekleri, maliyetleri düşürebilecekleri, ücret rekabet gücünü geliştirebilecekleri ve gelecekteki yetenek ihtiyaçları hakkında içgörü kazanabilecekleri bir yapı sağlar. İşin geleceğiyle uyumlu bir kariyer felsefesini ifade ederek ve bunu destekleyecek iş ailelerini, rolleri ve becerileri belirleyerek, kuruluşlar İK ve yetenek potansiyelini ortaya çıkarmak için güçlendirilir.

Modern bir kariyer çerçevesi oluşturmak zaman ve para gerektirir, ancak iş sonuçları açısından bu yatırımın uzun vadeli getirisi buna değebilir. 

İşlere değil, insanlara ve becerilere odaklanın

Hiyerarşik bir görünüme sahip işlere odaklanan geleneksel iş mimarileri, ilk olarak iş değerlendirmelerini ve ödül programlarını desteklemek için oluşturulmuştur. İnsanları birçok geleneksel sınıfa ayrılmış işlere bölme eğilimindeydiler. Bazı durumlarda, derece sayısının çok fazla olması, mevcut rollerinde performans göstermeye odaklanmak yerine unvan ve terfilerin peşinden koşan çalışanlar gibi istenmeyen davranışlara yol açmıştır.

Artık kuruluşlar, yalnızca mevcut çalışma ortamını ele almakla kalmayıp, pazar trendleri ve kritik beceriler değiştikçe esneyebilen modernleştirilmiş bir kariyer çerçevesini benimseyebilir ve bu da yetenekler için rekabette önemli bir avantaj sağlar. Daha yeni kariyer çerçeveleri, gerekli beceri ve davranışları tanımlamak, analitiklerden değer elde etmek ve çalışan yeteneklerini ve organizasyonel çevikliği güçlendirmek için geliştirilmiştir.

Örneğin, bir iş için beceri gerekliliklerine odaklanmak potansiyel yetenek havuzunu genişletebilir ve liderlerin aksi takdirde gizli kalacak becerilere sahip yetenekler elde etmesini sağlayabilir. Örneğin, günümüzün kariyer çerçeveleri, çalışanların üzerinde çalıştıkları projeleri ve edindikleri becerileri belgeleyerek bitişik, kritik rollerde kullanılabilecek yetenekleri ortaya çıkarabilir.

Kuruluşlar, iş unvanlarını açık, ilgili ve kritik beceri ve sorumluluklarla ilişkilendirerek çalışanlara adil, daha doğru bir şekilde ödeme yapabilir, performanslarını ölçebilir ve işten ayrılırlarsa daha akıcı bir şekilde değiştirebilir. Ancak çalışanlar şirket içinde geniş bir fırsat yelpazesine açık yollar gördüklerinde personel değişimi olasılığı daha düşüktür. Bunun nedeni, daha geniş kariyer seviyelerinin insanlara daha içsel ve yanal kariyer gelişimi sağlamasıdır. Örneğin, yetenekli bireysel katılımcılar, bir ekip yöneticisi olmayı gerektirmeyen kariyerlerini ilerletmek için bir yol görebilirler. Kariyer seçeneklerinde daha fazla netlik, çekiciliği ve elde tutmayı destekleyerek yeni birini işe almanın zamanını ve masrafını azaltır.

Günümüzün zorluklarını çözün

Birçok kuruluş, günümüzün trendlerine yanıt olarak veya acil bir sorunu çözmek için yeni kariyer çerçeveleri oluşturuyor veya mevcut çerçeveleri modernleştiriyor. Örneğin, ücret şeffaflığının önemi giderek artmaktadır: dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, kuruluşlara ücret eşitliği için çaba göstermeleri yönünde baskı yapmaktadır ve Mercer’in araştırması, kuruluşların %85’inin ücret stratejilerine ücret eşitliğini dahil ettiğini göstermektedir. Ancak, işi net bir şekilde tanımlayamadığınızda aynı iş için aynı maaşı ödediğinizi söylemek zordur. Bu nedenle, birçok ileri görüşlü kuruluş, iş aileleri ve kariyer seviyeleri halinde iş organize etmekte ve iş unvanlarına çok yakından bakmaktadır.

Bazı kuruluşlar, tutarlılığı değerli içgörüler kattığı ve merkezi bir süreci bilgilendirdiği için yeni bir HRIS'e geçiş yaparken veya İK dönüşümünden geçerken kariyer çerçevesini değerli buluyor. Diğerleri, birleşme ve satın alma (merger and acquisition, M&A) veya organizasyonel bölünmeler nedeniyle yetenek yapılarını bir araya getirmek veya revize etmek için kariyer çerçevelerini kullanır.

Her durumda, bir kariyer çerçevesi oluşturmak için doğru yaklaşım, kuruluş tarafından belirlenen en büyük ihtiyaç alanıyla başlamaktır; onu genel bir yapıya zorla yerleştirmemek veya basmakalıp bir yaklaşım kullanmamaktır. En başarılı kariyer çerçeveleri, beceri değerlendirme araçları, kıyaslama ve ücret bakış açıları dahil olmak üzere sağlam İK süreçleri ve danışmanlık ile birlikte kullanılır. 

Kuruluşunuzun geleceğe hazır olması

Modern bir kariyer çerçevesi sadece günümüzün artan sorunlarını ele almakla kalmaz, aynı zamanda liderlerin aşağıdakileri yaparak geleceğe hazırlanmasına da yardımcı olur:

 • Bugün başarı için gereken işleri anlamak ve iş stratejisini destekleyecek ve gelecekteki büyümeyi sağlayacak iş ve becerileri proaktif olarak planlamak.
 • Çalışanların mevcut işlerinde gerçekleştirmeleri gereken yetkinliklerin, becerilerin ve deneyimin bir kombinasyonuna odaklanmak ve ardından bu merceği iş içinde öğrenerek ve büyüyerek gelecekteki ihtiyaçları karşılama kapasitelerine ve potansiyellerine bakmak için genişletmek.
 • Sabit roller yerine ayrı projelere dayalı iş atamak için teknolojiden yararlanmak ve kuruluşu serbest çalışanlar ve geçici çalışanlar gibi geleneksel olmayan yetenek havuzlarını kullanmaya hazırlayan değişken personel alma modellerinden yararlanmak.
 • Yetkinliği geliştirerek veya satın alarak kariyer yapılarındaki değişiklikleri ele almak ve yetkinlikler ve roller eklemek için çerçevede çeviklik oluşturmak

Kariyer çerçevesi tam olarak  nedir ?

 Kariyer çerçevesi, mimari geliştirme, içerik oluşturma ve teknoloji kullanımı gibi temel faaliyetleri destekler ve ödüller, performans yönetimi, seçim ve elde tutma, haleflik yönetimi, iş gücü planlaması ve kariyer yönetimi dahil olmak üzere hayati İK süreçlerini birbirine bağlar. 

Kariyer çerçevesi, iş gücü analizleri, seçim ve elde tutma, performans yönetimi, haleflik yönetimi, ödüller, kariyer yönetimi ve gelişimi dahil olmak üzere hayati İK süreçlerini birbirine bağlayan tek ve dinamik bir platformdur. Aynı altyapıyı paylaşarak ve ortak bir dil oluşturarak süreçler bir araya gelerek net ve kapsamlı bir tablo oluşturuyor. Modern kariyer çerçevelerinin esnek doğası, kuruluşların pazardaki değişikliklere ve zorluklara çeviklikle yanıt vermelerine olanak tanır. 

Kariyer çerçevesinin temeli olan iş mimarisi, işlerin iç organizasyonunu (yani roller, kariyer akışları, iş aileleri ve alt aileler ve unvanlar) tanımlar ve zaman içinde iş gelişimini destekler. İş mimarileri genellikle maaş yapıları için iskele görevi görür. 

Rol profilleri, performans yönetimi ve kariyer gelişimini yönlendiren şirket genelindeki sorumlulukları ve yetenekleri tanımlar. İşin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını kaydeder, çalışanlara bir sonraki seviyede nelerin gerekli olduğunu açıkça gösterir ve işverenlerin yetenek ihtiyaçlarını değerlendirmelerine yardımcı olurlar.

Kariyer çerçevelerine işaret eden trendler

%96

oranında yönetici, önümüzdeki iki yıl içinde kurumsal bir yeniden tasarım yapmayı planlıyor.

%43

oranında kuruluş, teknik disiplinler yerine yetenek popülasyonları etrafında yeniden yapılandırmayı planlıyor.

%36

oranında üst düzey yönetici, pandeminin işyerinde hangi becerilere sahip olduklarını bilmenin çevikliklerini artırdığını söylediğini söylüyor.

Kariyer çerçevesine yatırım yapmak için sekiz neden

İyi hazırlanmış bir stratejik kariyer çerçevesi, kuruluşunuz ve çalışanlarınız için somut faydalar sağlar. 

Çalışanlar, daha geniş bir kariyer fırsatları yelpazesinde görünürlük elde eder, kariyer yönlerini etkileme konusunda yetkilendirilmiş hissederler, rol gerekliliklerini ve ilerleme kriterlerini anlarlar ve kritik becerileri geliştirmek için ihtiyaç duydukları eğitime erişebilirler - bu da elde tutmayı ve motivasyonu artırır. 

Çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini daha iyi anladıkça, finansal kaldıraçlarla bağlantılı becerilere ve davranışlara odaklanırlar.

Gelişim kaynaklarını kritik yetkinlikleri ve becerileri geliştirmeye yönelik olarak hedefleyin ve ardından iş sonuçları üzerindeki etkiyi ölçün. 

Müşteriler için temel memnuniyet ve elde tutma önlemlerini, bunları sağlayan çalışan yetenekleriyle ilişkilendirin. 

Bugün, değişim zamanlarında ve işin geleceği için ihtiyaç duyulan rolleri, sorumlulukları, becerileri ve davranışları tanımlayarak stratejinizi gerçekleştirmek için yeteneği donatın. 

Pazar değişimlerine verilen yanıtları iyileştirin, yeni fırsatlardan yararlanın ve çalışanları, stratejiyi ve operasyonları etkili bir şekilde ilişkilendirerek rekabet avantajını koruyun veya geliştirin.

Daha fazla elde tutma, işe alım maliyetlerinden tasarruf sağlar ve rollerdeki ve yapılardaki fazlalıkları belirlemek, operasyonel maliyetleri düşürürken üretkenliği ve verimliliği artırır. 

İK ve çalışanlara yetenek havuzu hakkında net bir görüş açısı sağlayın ve en iyi performans gösterenleri yedekleme planlamasıyla destekleyin.

En önemli beş iş etkeni

Bir kariyer çerçevesine yatırım yapmak için en yaygın iş etkenleri şunları içerir:
 • Çözümler

  Hizmet olarak yazılım (software as a service, SaaS) İK teknolojisi çözümlerine göre değere ulaşma hızını artırma
 • Teslimat

  Entegre bir İK hizmetinin etkili bir şekilde sunulması için ortak bir platform oluşturma
 • Strateji

  Küresel ve yerel iş stratejilerini gerçekleştirmek için işlevsel yetenek ve yetenek kapasitesi oluşturma
 • Büyüme

  Kariyer gelişimi fırsatlarını tanımlama ve üretkenliği artırma
 • Ödüller

  Global toplam ödül sisteminin etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak için bir altyapı oluşturma
Dünyanın dört bir yanındaki önde gelen şirketler, hızlı ve etkili İK dönüşümü sağlamak, iş stratejisini gerçekleştirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak, iş başarısını hızlandırmak için yetenek yönetimi modellerini uygulamak ve bilinmeyen bir gelecek için inşa etmek üzere stratejik kariyer çerçeveleri oluşturuyor.
Katkıda bulunan(lar)
Vlad Gogish

Kariyer işinde CT ofisi olan Mercer’s Norwalk’ta Kıdemli Müdürdür ve insan sermayesi konularında danışmanlık yapar. Bunlar arasında ödüller (hem yönetici hem de geniş tabanlı), yetenek stratejisi (beceriler, performans ve gelişim) ve dönüşüm (kuruluşlar ve insan kaynakları departmanları için) yer alır. Vlad, diğerlerinin yanı sıra finansal hizmetler, üretim, inşaat ve teknoloji sektörlerindeki müşterilerle deneyime sahiptir. Geçmiş ve mevcut projeler arasında kâr amacı gütmeyen kuruluşların yanı sıra işletmeler de yer almaktadır.

İlgili çözümler
  İlgili içgörüler