Egen pensjonskonto i innskuddspensjon – alt på et sted 

happy mother embracing her daughter on seashore

22 januar 2023

Egen pensjonskonto i innskuddspensjon gjør sparing til pensjon enklere og mer oversiktlig

Innføringen av egen pensjonskonto tok effekt fra 1. januar 2021, og dette var en viktig reform innen det norske pensjonssystemet som har gjort pensjonsopptjening enklere for arbeidstakere.

Egen pensjonskonto innebærer flere fordeler for ansatte med innskuddspensjon – ordningen sørger for at all pensjonsopptjening samles på et sted, og gjør det lettere for enkeltpersoner å ha oversikt over pensjonssparingen sin.

I det norske pensjonssystemet har det vært utfordringer som har gjort pensjonsplanlegging unødvendig komplisert:

 • Ansvaret la på den individuelle arbeidstakeren å bestemme hvordan pensjonskapitalbevis (PKB) forvaltes, men få ansatte har engasjerert seg i pensjonsplanlegging og tatt aktive valg når det gjelder investering av sine pensjonsmidler
 • Innehavere av PKB kunne flytte disse til den ønskede pensjonsleverandøren og slå sammen separate pensjonskontoer, men få tok initiativ til flytting til ønsket leverandør og samling av PKB
 • Når et PKB utstedes og den ansatte selv må dekke kostnader ved administrasjon og forvaltning, øker kostnadene betydelig i forhold til prisen arbeidsgivere ville betalt for de samme sparemidlene – hvilket resulterer i en lavere fremtidig pensjon

Lovendringene som ble innført i begynnelsen av 2021 angående innskuddspensjon gjør det enklere, billigere og mer oversiktlig å spare til pensjon. Gjennom den nye ordningen, samles alle pensjonskapitalbevis på én egen pensjonskonto innen arbeidsgiverens pensjonsordning.

Planlegg pensjonsfremtiden med egen pensjonskonto i innskuddspensjon

Etableringen av egen pensjonskonto i innskuddspensjon har bidratt at norske ansatte får bedre oversikt over pensjonssparingen sin og mer eierskap når det gjelder å planlegge for fremtiden.

Flere pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere og eventuell individuell pensjonssparing kan alle samles på én pensjonskonto i arbeidsgiverens pensjonsordning eller hos en pensjonsleverandør den ansatte selv velger.

Det er flere viktige fordeler med denne ordningen:

 • Pensjonssparingen blir mindre komplisert og gjør det lettere for ansatte å ha oversikt over oppbygging av pensjonskapital
 • Siden alle pensjonsmidlene er samlet på én konto, sparer den ansatte penger på administrasjon og forvaltning av flere mindre PKB – hvilket fører til en større pensjonsutbetaling
 • Arbeidstakere får mer eierskap til egen sparing, og blir mer bevisst valgene de tar med tanke på pensjon
 • Den nye loven inneholder regler om at ansatte skal få viktig informasjon slik at de kan ta informerte valg angående opptjening av pensjon

I videoen nedenfor gir Tor Olsen, seniorkonsulent i Mercer Marsh Benefits,  et overblikk over innføringen av egen pensjonskonto innen innskuddspensjon og hva dette innebærer for den enkelte arbeidstaker.

3 viktige spørsmål og svar om innføringen av egen pensjonskonto i innskuddspensjon

For å hjelpe deg som har innskuddspensjon og som er usikker på hva innføringen av egen pensjonskonto innebærer, har vi produsert en brosjyre der vi svarer på de mest vanlige spørsmålene som kan komme opp.

Her presenterer vi tre av de viktigste spørsmålene med svar.

Hva inkluderes i egen pensjonskonto?

 • Sparing fra innskuddspensjonsordning du er medlem av i dag.
 • Pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold med innskuddspensjon (PKB).

Hva er formålet med lovendringene?

 • Høyere fremtidig alderspensjon fra innskuddspensjon gjennom lavere kostnader og dermed økt pensjonssparing
 • Bedre oversikt og kontroll over egen pensjonsopptjening
 • Større valgfrihet når det gjelder forvaltning av egne pensjonsmidler

Hva bør jeg være oppmerksom på?

 • Sett deg godt inn i hvilke investeringsalternativer du har tilgang til i arbeidsgivers ordning, samt hos selvvalgt leverandør dersom du vurderer dette.
 • Du bør nøye overveie kostnadene ved de ulike alternativene du vurderer.

Last ned den fulle brosjyren nedenfor hvis du vil få bedre innsikt i hva etableringen av egen pensjonskonto for arbeidstakere med innskuddskonto betyr for deg.

Det å få kontroll over pensjonsmidlene på egen konto og se sparingen i sammenheng, vil skape et økt fokus på sparepengene den enkelte har tilgjengelig.
Tor Olsen

Seniorkonsulent, Mercer Marsh Benefits

Her kan du laste ned vår brosjyre der vi svarer på de vanligste spørsmålene om innføringen av egen pensjonskonto og hva dette innebærer for deg som har innskuddspensjon.
Om forfatteren(e)
Tor Olsen
Relevante løsninger
  Relevante innsikt
   Relevante kundecaser