Den nye arbeidsformen: Omdefiner fleksibelt arbeid 

Kvinne som jobber på sin bærbare PC hjemme ved siden av et barn som gjør lekser

Ta i bruk fleksible arbeidsordninger for alle

Covid-19 har testet mange menneskers evne til å være fleksible når det gjelder hvordan og hvor de jobber. Den neste utfordringen for arbeidsgivere er å hjelpe alle med å bevege seg fremover ved å utvikle og implementere fleksible arbeidsstrategier som er inkluderende. Slike strategier bør omfavne alle ansatte i alle livsstadier og utnytte de mange ulike formene fleksibilitet kan ha.  

Mange arbeidsgivere sier at de vil tilby fleksible arbeidsordninger i større skala enn før koronapandemien. Håpet er at dette vil gi reell forretningsverdi, inkludert vedvarende engasjement, økt produktivitet og bedre tilgang til utvidede talentgrupper. Nesten alle selskaper (98 %) iverksetter tiltak for å skape en sunn hybrid arbeidskultur. Dette har en positiv effekt. Siden pandemien har 83 % av engasjerte ansatte tillit til at organisasjonen deres vil la dem jobbe fleksibelt. Det å engasjere en blandet arbeidsstyrke der ansatte har en rekke ulike arbeidsopplevelser, vil imidlertid være utfordrende for både ledere og team. Det vil påvirke alt fra ansettelse og læring til forretningsutvikling og prestasjonsstyring.

Ledende selskaper kombinerer det beste av tiden før covid (personliggjøring, global rekkevidde og resultatledede tiltak) med de eksterne, fleksible og digitale modellene som omdefinerer dagens arbeid. De revurderer hvordan ulike jobber kan tilpasses og hvordan man gir ansatte mer fleksibilitet, uansett hvilket livsstadium de har nådd. De innoverer og skaper løsninger som anerkjenner folks økonomiske, helsemessige og karrieremessige ambisjoner. «Fleksibilitet for alle» er den nye arbeidsformen. Bruk vår ekspertise til å utforske hva som er mulig, ønskelig og bærekraftig. 

88 % av ansatte som trives sier at kollegene deres støtter folk med fleksible arbeidsordninger.
Global Talent Trends

Tre metoder for å komme i gang med fleksibelt arbeid

Test organisasjonens fleksibilitet

Bruk vårt gratisverktøy for å vurdere hvor organisasjonen din står for øyeblikket når det gjelder å levere fleksibilitet for arbeidsstyrken din. 

Ta vurderingen

Fleksibelt arbeid

Mercer har bevist erfaring med å hjelpe organisasjoner med å skape fleksible arbeidsstrategier for å få en overgang fra faste til hybride strukturer. 

Finn ut mer

Skjerp din fleksible arbeidsstrategi

Utform og implementer en strategisk tilnærming til fleksibelt arbeid som gir langsiktig verdi for både de ansatte og virksomheten.

Kontakt oss

Utforsk mer

    Relaterte løsninger
      Relevant innsikt