Bærekraftig i kjernen – nære lyse fremtider 

Kvinne som går gjennom et skogsområde

11 september 2022

Interessenterkapitalisme er på vei opp som en kollektiv prioritet, gitt den klare avhengigheten av sunne samfunn, økonomier og miljøet. 

En fjerdedel av organisasjonene setter bærekraft og miljø, sosialt og styring (environmental, social, and governance, ESG) i hjertet av transformasjonsreisen sin og rapporterer at de gjør store fremskritt. Og én av tre ledere har mangfold, likhet og inkludering DEI knyttet til sine egne prestasjonsvurderinger. Likevel, siden organisasjoner oppfinner seg selv på en ny måte, er det tydelig at de må forutse og oppfylle udekkede behov; globalt er 24 % av arbeidsstyrken for eksempel ikke sikker på at de har råd til helseomsorgen familien deres trenger.

Organisasjoner ønsker og trenger å sikre at bærekraft er kjernen i forretningstransformasjon – fra selskapets formål, arbeidsstandarder og investeringsstrategier til sirkulære økonomiambisjoner, miljøpåvirkning og forsyningskjedestandarder.

Utfordringen er for organisasjoner å leve etter sine forpliktelser i henhold til nye arbeidsstandarder. Hvordan? Ved å sikre at disse uttalelsene er starten på en reise mot å bli bærekraftig i kjernen – med andre ord, transformere for å levere alle områder av virksomheten i tråd med bærekrafts prinsipper. For å gjøre dette må organisasjonene:

 • Innlemme bærekraft i deres formål og kultur
 • Transformere for bærekraft
 • Etablere medarbeiderbærekraft som det «sosiale» i ESG
 • Skille seg ut gjennom bærekraftige investeringer

Bærekraftig virksomhet er ikke lenger en isolert, enkelt ansvarssfære, men heller en agenda med flere interessenter og en del av et kollektivt sosialt og miljømessig økosystem.

Press for å ha fremgang av ESG og dele en sosial samvittighet kommer fra alle sider, med den fremste drivkraften for denne agendaen vekstmuligheter som svar på kundeetterspørsel, og der ansattes stemning og investorpress driver henholdsvis 27 % og 22 % av selskapenes bærekraftagendaer i 2022.
Global Talent Trends

Elementer fra en bærekraftagenda med flere interessenter

Empati fra flere interessenter drives av fire områder

Forretningsbærekraftighet, 

ESG-ytelse,

Eksterne faktorer inkludert

 • Kunder: ta valg basert på etiske produkter og praksis
 • Aktivister/medier: fremhever manglende aktivitet, spesielt med tanke på klimaendringer
 • Regulatoriske myndigheter og rangeringsbyråer: rapporterer om ESG-fremdrift og tiltak
 • Investorer: gir sin mening om bærekraftinvesteringer og ESG

Interne faktorer inkludert

 • Ansatte: å bry seg om organisatorisk praksis og etisk atferd
 • Ledere for personalavdeling: skalering av ansvar for ESG-fremdrift og utfall
 • Ledere: setter i økende grand ESG- og bærekraftmål
 • Styrer: vurderer bærekraft og konkurranseevne etter deres rapporterte fremgang på ESG-metrikk

Kombinert fører alt dette til en formålsdrevet organisasjon

Relaterte produkter som kan kjøpes
  Relaterte løsninger
   Relevant innsikt