Innlem bærekraft med et ESG-scorekort 

Business people using digital tablet in lobby

Nå som organisasjoner streber etter å bli bærekraftige i sin kjernevirksomhet, kan ESG-scorekort skape ansvar og resultater.

Etter hvert som bærekraft innen miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG) utvikler seg fra en god løsning til en kritisk del av virksomheten din, husk at det som blir målt, blir gjort. Et ESG-scorekort kan innlemme metrikk for bærekraft på tvers av organisasjonen og oversette strategiske mål til individuelle ansvarsområder. 

Dette er avgjørende fordi bærekraft er alles ansvar i virksomheten – men få organisasjoner forplikter seg til å følge opp dette ansvaret utenfor ledergruppen. Vi tror at bare når selskaper er bærekraftige i kjernen, vil de være rustet til å nå målene interessenter forventer. Dette betyr å innlemme ESG i scorekortet og engasjere folk på alle nivåer.

I økende grad er bærekraft drivkraften bak kundekjøp, ansatte ser etter organisasjoner med sterke ESG-mål, tilsynsmyndigheter krever større offentlig åpenhet, og investorer og proxy-rådgivere presser selskaper til å gjøre mer.

Interessenter er fornøyde når man går utover bærekraft, og det er det rette å gjøre for både planeten og mennesker. Dessuten kan det øke salg, redusere kostnader og forbedre tiltrekning og retensjon av ansatte – en kritisk fordel når det er mangel på talenter.

Hva er ESG?

Miljømessig bærekraft måler hvordan en organisasjon presterer som en naturforvalter, inkludert strømbruk, forurensning, avfall, naturressursbevaring og behandling av dyr.
Samfunnsansvarlig bærekraft måler hvordan en organisasjon styrer relasjoner med ansatte, leverandører, kunder og lokalsamfunn.
Styringsrelatert bærekraft måler rettigheter og ansvar, samt forventninger mellom interessenter innen selskapsstyring.

ESG-trender

Mercers Global Talent Trends 2022 fant at organisasjoner i økende grad investerer i å oppnå bærekraftsrelaterte mål. 
97 %

av ledere fokuserer på ESG i organisasjonen sin. 

64 %

bekymrer seg for at innlemming av disse målene i transformasjonsplaner vil påvirke forpliktelsene til bærekraftsrelaterte mål.

Én av tre

ledere sier at ESG-/bærekraftsrelaterte mål påvirker selskapenes treårige planer.

50 %

av HR-ledere sier at de fokuserer mer på ESG, bærekraft og interessentbasert kapitalisme på grunn av pandemien.

45 %

av HR-ledere sørger for at ledere har forpliktelser når det gjelder ESG-/bærekraftsrelatert metrikk.

Seks av ti

selskaper deler ESG-risikoer og -belønninger på tvers av alle interessenter.

Handlinger henger etter intensjoner

Til tross for fordelene med å omfavne ESG, er det enighet om at organisasjoner ikke gjør positive endringer raskt nok. I dag sier bare 25 % av lederne at selskapene deres har tatt initiativer for ESG/bærekraft.* De fleste organisasjoner gjør bare det som er obligatorisk, og sikrer at de overholder ESG-forskriftene, men en liten, men voksende gruppe selskaper ønsker å gjøre en større innvirkning i stedet for å bare fullføre nødvendige kompensasjons gjennomsiktighetsøvelser, jobber de aktivt for å oppnå intern lønnskapital og forbedre mangfold, egenkapital og inkludering (DEI) programmer og tiltak.

Det kan være vanskelig å skape de riktige målene og insentivene for bærekraft. Selv om mer enn 80 % av organisasjonene sier at de fokuserer på å forbedre DEI, en kritisk del av samfunnsansvarlig bærekraft, har bare halvparten satt formelle, kvantitative DEI-mål og målsetninger. Selv om ESGs sosiale aspekt bygger på det tidligere dominerende miljøfokuset, har bare omtrent en tredjedel av ledere i C-suiten mål på sine personlige scorekort relatert til gode arbeidsstandarder (37 %) og DEI (36 %).

* Mercers Global Talent Trends 2022.

ESG-scorekort baner veien

For organisasjoner på alle stadier av ESG-engasjementet kan et scorekort levere resultater og veilede ledere til å ta mer bevisste bærekraftsdrevne beslutninger om interessentengasjement, fokusområder, struktur, styring, ressursstyring, metrikk og finansiering. Fokus på disse transformasjonskomponentene kan bidra til å legge bærekraft inn i lederskap, personalpraksis og drift.

Et scorekort kan også løse opp tradisjonelle insentiver drevet av lønnsomhet og individuelle prestasjoner, og skape budsjetter basert på et bredere spekter av faktorer, inkludert organisasjonens evne til å oppnå ESG-mål. På grunn av dette har ESG-mål også begynt å bevege ned på lederstigen, noe som påvirker ledere og ansatte som vanligvis ikke er berørt av disse målene. 

Innlem bærekraft i organisasjonens DNA 

Å bli bærekraftig i kjernevirksomheten er en transformativ øvelse. Prosessen med å overføre verdier til forpliktelser og standarder til praksiser starter på toppen og strekker seg gjennom alle nivåer i organisasjonen. Vurder å ta disse trinnene: 

Før noe annet kan styremedlemmer og ledere forplikte seg til å bli bærekraftige i kjernen. Denne forpliktelsen er eksplisitt og kaskadet ned gjennom organisasjonen. HR kan støtte denne øvelsen fra begynnelsen.

Gjør bærekraft til en del av organisasjonens formål og identitet, forankret i forretningsstrategien din og modellen for måldrift. Strebe etter å sikre at den justerer produkter og tjenester, prosesser og mennesker. 

En bærekraftindeks eller risikovurdering kan måle organisasjonens ESG-prestasjoner. Du kan bruke rammeverket til å ta bedre informerte beslutninger for å øke bærekraften. 

Opprett et program som innlemmer bærekraft og ansvar gjennom hele hierarkiet. Vurder å knytte lederes kompensasjon, inkludert kortsiktige og langsiktige insentiver, til oppnåelse av ESG-beregninger - en juridisk forpliktelse for børsnoterte selskaper i noen jurisdiksjoner og en god ide for alle andre. Gjør ledere og ansatte mer opptatte av å levere når det gjelder ESG-strategien, og belønn dem for å bidra til selskapets «grønne» og sosiale fotavtrykk. Overvåk fremdrift, mål resultater på en kvantifiserbar måte og juster etter behov.

Forklar selskapets posisjon når det gjelder ESG – begrunnelsen, strategien og hvordan alle drar nytte av den – til ansatte på tvers av organisasjonen. Alle kan føle at de er en del av løsningen og forstå hvordan ytelsen deres gjør en forskjell. 

Utstyr dine ansatte med riktig kompetanse, slik at de kan levere og utføre prosessene og målene. Lær opp arbeidsstyrken din der det trengs. 

Reflekter over og forsterk ønsket atferd. Sørg for at daglige beslutninger reflekterer prinsippene for bærekraft – en endring som krever en kulturell og atferdsmessig endring i organisasjonen. 

Sirkulær økonomi, sirkulære ansvarsområder

For organisasjoner som fokuserer på en sirkulær økonomi – en som reduserer bruken av materialer, utformer produkter for å bruke færre ressurser og resirkulerer brukte produkter for å produsere nye materialer og produkter – kan resultater for prestasjoner og godtgjørelse knyttes til ESG-metrikk for ulike ansattgrupper.

 • Ledere kan begynne med å opprette og kommunisere strategien og begrunnelsen: En sirkulær økonomi er en viktig del av ESG for miljøet, men også for organisasjonen fordi den skaper kostnadsbesparelser, gleder kundene og tiltrekker talenter.
 • Gjennomføringen av strategien strekker seg til produktledere, som har som oppgave å skape produkter som er utformet for resirkulering og godt tilpasset sirkulære økonomimål.
 • Salg av bærekraftige produkter kan stimuleres ved hjelp av attraktive godtgjørelsesordninger for å kontinuerlig øke andelen av slike produkter i selskapets inntekter. 
 • Serviceansatte spiller også en rolle når de kommuniserer med kunder for å hente inn og resirkulere brukte produkter. 

Utfordre deg selv: ti spørsmål om innlemming av ESG i organisasjonen din

 1. Har du identifisert organisasjonens mest presserende ESG-problemer?
 2. I hvilken grad er det organisatoriske formålet og kulturen i tråd med ESG?
 3. Hvor tilpasset er insentivplanene dine til ESG-mål? Fungerer de? Har du insentiver for ESG utenom godtgjørelse?
 4. Hvordan tar du med folk på reisen? Hvor mye tenker folk på ESG i det daglige arbeidet på tvers av organisasjonen?
 5. Har du identifisert jobbene i organisasjonen som har størst innvirkning på ESG-prestasjonen? Utvikles de for å levere?
 6. Har du innlemmet ESG i dine talentstyringsprogrammer?
 7. Hvordan har ESG-forventningene dine påvirket produkt- og tjenestetilbudene dine?
 8. Holder du deg i forkant av nye forskrifter og krav til rapportering?
 9. Hvordan vurderer, sammenligner og administrerer du ESG-fremgangen din?
 10. Har du fastsatt tidsbundne forpliktelser for å forbli ansvarlig?

Gjør gode ting for å lykkes

Progressive organisasjoner tilbakestiller formålet sitt for bærekraft og engasjerer hele arbeidsstyrken i transformasjonen. For å sikre målbare resultater har de insentiver for handlinger som gir et konkurransefortrinn samtidig som de tar bedriftsansvar for å hjelpe mennesker og samfunn ikke bare med å overleve, men å trives, i mange generasjoner fremover.
Om forfatteren(e)
Kai Anderson

International Workforce & Organization Leader, Mercer

Bjoern Hinderlich

Partner, Executive Rewards Solution Leader Central, Mercer

Relaterte produkter som kan kjøpes
  Relaterte løsninger
   Relatert innsikt