When Women Thrive 2020-rapporten 

office-group-writing-ideas-on-whiteboard

When Women Thrive tilbyr en evidensbasert tilnærming til mangfold og inkludering. I vår 2020 globale rapport undersøkte vi mer enn 1150 selskaper i 54 land, som representerte over 7 millioner ansatte verden over.

When Women Thrive 2020-rapporten, Let’s Get Real About Equality, bygger videre på vår forskning fra 2014 og 2016 og drøfter resultatene som er gjort hittil, samt hva vi fremdeles har til gode å undersøke. Erfaringene fra denne forskningen vil hjelpe organisasjoner ved å guide dem gjennom stegene de må ta for å lykkes med å innarbeide mangfold og inkludering i deres praksiser og programmer som vil bidra til å sikre like muligheter, erfaring og lønn - og til syvende og sist skape en inkluderende kultur. Se rapportens høydepunkter.

Hva er nytt i 2020?

Positive funn som viser fremskritt med et potensiale for varig påvirkning. Et eksempel: endelig er statistikk innenfor ansettelser, forfremmelser og det hvor mange kvinnelige ansatte beholdes over tid sammenlignbar med menn, på tvers av alle karrierenivåer. I denne rapporten kan du lese om de områdene der vi har gjort fremskritt og hvor vi fremdeles trenger å bli bedre:
 • Representasjon og talentflyt av kjønn og karrierenivå
 • Representasjon av rase/etnisitet og karrierenivå
 • Mangfold og inkluderingsstrategi, ansvar og åpenhet
 • Seniorledelse og lederengasjement
 • Likelønnsforpliktelser og analyser
 • Karriereutvikling
 • Fleksibilitet i arbeid
 • Helse og økonomisk velvære
 • Teknologi for å styrke arbeidet med mangfold og inkludering
Relaterte løsninger
  Relatert innsikt