Saken om likelønn og lønnsgjennomsiktighet i Europa 

Vårt synspunkt på EUs direktiv om lik lønn og lønn

Arbeidsplasskulturen har blitt mer åpen, inkluderende og rettferdig ettersom arbeidsgivere og myndigheter har omfavnet mangfold, likestilling og inkludering. I desember 2022 inngikk Europaparlamentet og EU-rådet en politisk avtale om tiltak i direktivet om lik lønn og lønnsgjennomsiktighet.

Forretningssaken for likelønns- og lønnsgjennomsiktighet dekker tre forskjellige områder:

  1. Juridisk samsvar
    Kjønnslønnsrapportering av en eller annen form er et juridisk krav i et økende antall land i Europa og over hele verden, og lønnsgjennomsiktighet er også et økende krav.
  2. Ansattopplevelse
    En kultur av åpenhet – gjort riktig – gir bedre resultater for arbeidsstyrken.
  3. Lønnslikhet
    Betal gjennomsiktighet, når det kombineres med robuste analyser, kan støtte rettferdigere lønns- og karrierelikestillingsutfall.
EU går nå inn i en ny epoke med åpenhet om lønn og egenkapital. Vår erfaring med å jobbe med selskaper på deres lønn gjennomsiktighet reiser på steder som USA har gitt oss en bredde og dybde av kunnskap som vi ser frem til å distribuere for våre europeiske kunder. Last ned papiret vårt for å få detaljert innsikt om dette emnet og ta kontakt.