People Risk-rapporten 

restricted-people-risk-mmb-banner-1535x1535

Utforsk de 25 største risikoene som rangert av over 4575 HR- og risikofagfolk.

HR- og risikofagfolk på tvers av 26 markeder delte de viktigste risikoene som påvirker de ansattes helse og velvære.

Den People Risk rapporten er din veiledning for en proaktiv, prediktiv og disiplinert tilnærming til risikostyring for mennesker. Den skisserer viktige trusler mot arbeidsgivere over hele verden organisert under fem pilarer av risiko, virkningen de kan ha på organisasjonen din, og praktiske tilnærminger til å håndtere kritiske risikoer i dag og i morgen.

Bruk denne rapporten til å identifisere, prioritere og håndtere de mest kritiske risikoene knyttet til ansatte i hele organisasjonen:

 • Oppdag de viktigste risikoene knyttet til mennesker som står overfor virksomheter globalt
 • Lær strategier for å proaktivt håndtere dine medarbeiderrisiko
 • Forstå hvordan man identifiserer og overvinner barrierer for å redusere risko knyttet til din arbeidsstyrke
 • Fastslå innovative og samarbeidende tiltak du kan iverksette for å effektivt håndtere risikoer og planlegge fremover

Er du klar til å utforske de største risikoene og strategier for å redusere dem?

People Risk-rapporten

Last ned People Risk-rapporten, for å lære mer om å tilbakestille prioriteringer for å håndtere risikoer for arbeidsstyrken og bedriftens motstandsdyktighet. For innsikt om de største ansattrisikoene organisasjoner står overfor i dag, og hvordan å redusere disse for å skape en mer bærekraftig virksomhet.

Når HR- og risikofagfolk samarbeider og tenker innovativt, kan dine ansatte og din virksomhet trives. Invester i dine ansatte, beskytt virksomheten din.

Klikk for å lære mer om hver av de fem risikopilarene

 • Gapet i arbeidsstyrken for datasikkerhet har nådd et rekordhøyt nivå, med 4 millioner fagfolk som trengs for å sikre digitale eiendeler på en tilstrekkelig måte.
 • 1 av 2 ledere mener at AI fundamentalt vil endre sin forretningsmodell, men feilstyring av AI er bare rangert på 18. plass.

Teknologi skaper nye jobber, leveringskanaler og produkter, men det introduserer også nye risikoer og utfordrer eksisterende risikoer. 

Å håndtere disse risikoene betyr å skape en kultur som er robust nok til å beskytte organisasjonen mot cybertrusler, databrudd og tyveri av immaterielle rettigheter, og i tillegg adresserer AI og andre forstyrrende teknologier både som en mulighet og en trussel.

 • 70 % av selskapene rapporterer at de ikke har et effektivt verdiforslag for ansatte på plass i dag.
 • 1 av 3 HR/Risk-fagfolk er bekymret for toppledelsens mangel på kompetanse innen krisehåndtering.

Organisasjoner kan bare forbli konkurransedyktige hvis de kan rekruttere og utvikle de riktige ferdighetene, talentene og lederskapet. Like viktig er å sikre at de ansattes behov oppfylles for å fremme fremgang og produktivitet.

Lederskap må kunne gjenkjenne ansattes behov, inspirere engasjement og lojalitet og iverksette tiltak for å støtte sine ansatte gjennom kritiske øyeblikk i deres liv og i øyeblikk av bedriftskriser. Disse handlingene skaper tillit og er avgjørende for å støtte en kultur for risikostyring.

 • 1 av 2 Risiko-/HR-fagfolk er opptatt av produktivitetstap knyttet til at ansatte bruker tid og energi på innkjøp, navigering og/eller reiser for helsetjenester.
 • 46 % av ansatte sa at de ville gi opp en 10 % lønnsøkning for flere  velværefordeler, en økning fra 32 % i 2022.

Ansattes helse og sikkerhet er grunnlaget for enhver risikoagenda, men organisasjoner må utvide omfanget av hvordan de definerer trivsel på jobben.

Som selvmord, konflikt og utbrenthet trender i feil retning, psykologisk helse og følelsesmessig velvære krever nå lik anerkjennelse med fysisk sikkerhet når det gjelder risikoreduksjon.

Arbeidsgivere har en unik mulighet til å fremme helsestøtte for sine ansatte og fylle hull i tradisjonelle helsesystemer.

 • Økende kostnader knyttet til helse og goder er den høyeste rangerte risikoen, drevet av den høye sannsynligheten.
 • Endring av lovgivning og økt granskning har hoppet fra den 12. til 5. mest rangerte risikoen på grunn av en eksplosjon i regulering som påvirker belønninger for investeringer i bruk av AI.

Etter hvert som inflasjonspresset på kostnader til goder vedvarer, må organisasjoner planlegge for endringer i fordelsprogrammene sine nå. Å håndtere underliggende risikoer og holde fokus på å sikre at ansatte holder seg godt, kan bidra til å håndtere kravkostnader.

Ettersom dette knyttes opp mot medarbeiderrisiko i det store bildet - økende interessentgransking, rettssaker og lovgivende aktivitet på tvers av ulike regioner betyr at det er avgjørende å identifisere og komme i forkant av nye styringshull. 

 • 38 % av HR/risikofagfolk er bekymret for mangel på fordeler for å dekke klimarelaterte helsetilstander.
 • Virkningen av de stigende levekostnadene påvirker de ansatte, ved de bruker 6 arbeidstimer i måneden til bekyrmringer relatert til penger. Å sikre at folk kan leve anstendig er kritisk med bare 35% av ledere som rapporterer en levende lønn for alle arbeidstakere.

Miljørisiko har tradisjonelt blitt tolket som relatert til eiendom, men den potensielt katastrofale effekten av ekstreme værforhold og naturkatastrofer på helsen og trivselen til ansatte og deres familier er en overhengende trussel.

Problemer som levekostnadene har forverret vanskeligheter for mange ansatte i løpet av dette tiåret. Utvidelse av forskjeller mellom leder- og arbeidstakerbelønninger i tillegg til  verdier har nå innvirkning på arbeidsplassdynamikken samt arbeidsforholdene.

People Risk 2024 report

Bruk denne rapporten som din veiledning for å håndtere de beste medarbeiderrisikoene og forretningsrelaterte risikoene. Data og innsikt fra over 4575 HR- og risikofagfolk.

Gjennomgå nøkkelstatistikk

En oversikt over de viktigste funnene fra vår forskning.

Ofte stilte spørsmål om rapporten

Den People Risk rapporten er en kritisk ressurs for risikofagfolk, inkludert alle som er involvert i en HR-funksjon i organisasjonen og med ansvar for å håndtere forretnings- og personrelaterte risikoer.  Det er en viktig ressurs for de som er involvert i veksten og suksessen til virksomheten, og bidrar til å informere beslutningstaking når de prioriterer og reduserer arbeidsstyrkerelaterte risikoer. 

Den People Risk rapporten er en ressurs for HR- og risikofagfolk med ansvar for å håndtere forretnings- og ansattrelaterte risikoer. Det er en viktig ressurs for de som er involvert i veksten og suksessen til virksomheten, og bidrar til å informere beslutningstaking når de prioriterer og reduserer arbeidsstyrkerelaterte risikoer. 

Denne rapporten utstyrer HR- og risikofunksjoner med handlingsrettet innsikt som er nødvendig for å navigere nåværende og fremtidige usikkerheter for ulike bransjer på tvers av regioner og markeder. Les kundecasestudier og finn ut hvordan vi hjelper andre organisasjoner, erfaringer de lærer og verdien vi leverer.

Den People Risk rapporten gir HR- og risikofagfolk, og de som jobber med deg, innovative strategier for å prioritere og effektivt håndtere arbeidsstyrkerelaterte risikoer i organisasjonen din. Etter hvert som forventningene til interessentene øker, kan du samarbeide bedre for å hjelpe virksomheten din og dens ansatte med å trives. 

Du kan laste den ned her.
Relaterte løsninger
  Relevant innsikt