Lytt og abonner

M&A-risiko: Det urealiserte potensialet ved medarbeidere i avtaleverdiskaping

M&A-transaksjoner er økende ettersom virksomheter gjennomgår endringer for å tilpasse seg en post-pandemiverden. Hvordan er medarbeiderrisiko en faktor i avtaleprosessen din?

Av all kapital og ressurser et selskap har, forblir medarbeidere den viktigste ressursen. Fremveksten av nye arbeidsøkosystemer som støtter en mobil og desentralisert arbeidsstyrke, understreker hvor viktig en smidig og motstandsdyktig arbeidsstyrke er for de fleste bunnlinjene. Medarbeideres viktighet er også sant når det gjelder avtaler.

Avtaleskaperes viktigste prioriteringer er skreddersydd verdiskaping, operasjonell stabilitet og kundebevaring. Disse kan ikke oppnås uten proaktivt å forutse og ta tak i medarbeideroppkjøpsrisikoer, som ledereffektivitet, organisasjonskulturtilpasning og bevaring og tiltrekning av nøkkeltalenter.

Se hvordan selskaper utnytter M&A-er til å transformere virksomhet og fokusere på medarbeiderrelaterte oppkjøpsrisikoer gjennom hele livssyklusen for å drive frem suksess.

47 %

av mislykkede avtaler er et resultat av dårlig strategisk personalrisikoplanlegging.

57 %

av respondentene i undersøkelsen indikerer en økende appetitt for M&A-er i løpet av de neste 12 til 24 månedene. 

Lytt til vår Delivering the Deal-intervjuserie

    Relaterte løsninger
      Relatert innsikt