Personalrisiko i fusjoner og oppkjøp 

Risikoer for fusjoner og oppkjøp: Det urealiserte potensialet ved medarbeidere i avtaleverdiskaping

M&A-transaksjoner er økende ettersom virksomheter gjennomgår endringer for å tilpasse seg en post-pandemiverden. Hvordan er medarbeiderrisiko en faktor i avtaleprosessen din?

Av all kapital og ressurser et selskap har, forblir medarbeidere den viktigste ressursen. Fremveksten av nye arbeidsøkosystemer som støtter en mobil og desentralisert arbeidsstyrke, understreker hvor viktig en smidig og motstandsdyktig arbeidsstyrke er for de fleste bunnlinjene. Medarbeideres viktighet er også sant når det gjelder avtaler.

Avtaleskaperes viktigste prioriteringer er skreddersydd verdiskaping, operasjonell stabilitet og kundebevaring. Disse kan ikke oppnås uten proaktivt å forutse og ta tak i medarbeideroppkjøpsrisikoer, som ledereffektivitet, organisasjonskulturtilpasning og bevaring og tiltrekning av nøkkeltalenter.

Se hvordan selskaper utnytter M&A-er til å transformere virksomhet og fokusere på medarbeiderrelaterte oppkjøpsrisikoer gjennom hele livssyklusen for å drive frem suksess.

Avtaleinnsikt

47 %

av mislykkede avtaler er et resultat av dårlig strategisk personalrisikoplanlegging.

57 %

av respondentene i undersøkelsen indikerer en økende appetitt for fusjoner og oppkjøp i løpet av de neste 12 til 24 månedene. 

Fusjons- og oppkjøpsløsninger 

Mercer tilbyr en rekke konsulenttjenester og verktøy for å bidra til å frigjøre avtaleverdi på tvers av alle transaksjonstyper gjennom hele livssyklusen til avtalen.
 • Fusjoner og oppkjøp

  For de beste resultatene, invester i selskaper med utviklingspotensial og ta sikte på å heve avkastningsstrømmene i forhold til offentlige aksjemarkeder. Dette kan legge til nye kilder til alfa og åpne opp for et mye større univers av investeringer.
 • Avhendinger

  Avhendinger er avgjørende for enhver organisasjon som streber etter å vokse og innovere. Å følge nøye med på risikoer for arbeidsstyrkeanskaffelse kan maksimere salgsprisen, øke salgshastigheten og forsterke lønnsomheten.
 • Omstrukturering og snuoperasjon

  Det nåværende raske markedet krever hurtig beslutningstaking og akselererte strategier for å håndtere uventede risikoer innen fusjoner og oppkjøp. Å håndtere både de daglige utfordringene og de langsiktige økonomiske og driftsmessige risikoene kan være skremmende.
 • Fellesforetak og strategiske allianser

  Å akselerere vekst gjennom fellesforetak kan virke som et raskere alternativ til avtaler. Likevel vil det å oppnå strategiske mål kreve grundig forhåndsplanlegging for å drive frem bedre prestasjoner.

Delivering the Deal

Det urealiserte potensialet til mennesker når det gjelder å skape avtaleverdi.
Relaterte løsninger
  Relevant innsikt