Innsikt i Global Talent Trends i bransjen 

Nærbilde av et kontorbygg

Mercers Global Talent Trends-studie tar et dypere dykk inn i 12 bransjer og deres innsats for å møte medarbeideragendaen.

Bransjerapporter utforsker virkningen av talenttrender

Etter hvert som selskaper søker bedre måter å engasjere og beholde talenter på, gransker ansatte verdien de skaper gjennom arbeidet sitt. Begge anerkjenner at 2022 vil være et år der man gjør ting annerledes – finne ut hvordan man jobber, lærer og ler sammen. I en tid med økt ansvarlighet og ansvar innledet av den akselererte digitaliseringen og forstyrrelsen i 2021, er det kritisk å utføre denne overgangen.

Mens vår Global Talent Trends-studie gir en samlet oversikt over hvordan de nyeste trendene påvirker arbeid, arbeidsstyrken og arbeidet generelt, har effekten av disse trendene variert på tvers av bransjer. Denne serien av ledsagende artikler ser på virkningen av disse trendene i 12 bransjer og hvordan de kan endre sine medarbeideragendaer for å håndtere dem. 

Relaterte løsninger
    Relevant innsikt