Fremtidige ferdigheter og fremtidige jobber 

Black mother holding waist of daughter wearing roller skates

Få tilgang til våre to forretningsfokuserte rapporter og oppdag fremtidens ferdigheter som selskaper forventer vil være viktigst for dem i løpet av de neste tre årene, samt de mest overbevisende jobbene i fremtiden.

Undersøkelsesrapport om fremtidige ferdigheter

Oppdag hvilke ferdigheter selskaper forventer vil være viktigst for dem i løpet av de neste tre årene.

Etter hvert som «Den store oppsigelsen» fortsetter i full kraft og organisasjoner overalt sliter med å rekruttere og beholde talentene de trenger, er det avgjørende at selskaper forstår hvilke ferdigheter som vil gi størst kommersiell verdi både på kort og på lang sikt. Å forstå hvilke ferdigheter som vil drive organisasjonen fremover kan hjelpe deg med å velge riktig talent. Det vil også gjøre det mulig for deg å utvikle ferdigheter i din nåværende arbeidsstyrke på en målrettet og effektiv måte.

Mange bedrifter opplever for øyeblikket betydelige forstyrrelser når de transformerer seg selv for å møte de nye utfordringene som ligger foran oss. Disse endringene drives ofte av teknologi og digitalisering. Som et resultat av dette verdsetter arbeidsgivere ikke-tekniske ferdigheter, som samarbeid og personalutvikling. Mange arbeidsgivere er imidlertid ikke sikre på sin evne til å utvikle ferdighetene de verdsetter mest.

I Mercers undersøkelsesrapport om fremtidige ferdigheter vil du få bred markedskunnskap som vil hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om ferdighetsvurdering, karriereutvikling og transformasjon av arbeidsstyrken.

  Nesten 200 selskaper fra ulike bransjer deltok i Mercers Future Skills Survey, utført i samarbeid med Crunchr. Ferdigheter ble vurdert i en rekke kategorier, inkludert teknologi, innovasjon, kommersialitet, personlighet og samarbeid.

  Rapporten gir detaljert informasjon om følgende:

  • Ferdighetene som deltakende selskaper verdsetter mest
  • Ferdighetene som organisasjoner forventer vil være de viktigste i løpet av de neste tre årene
  • Hvor sikre selskaper er på at de vil være i stand til å oppfylle sine ferdighetsbehov i løpet av de neste tre årene
  • Arbeidsgivers perspektiv på ferdigheter som er utsatt for automatisering

  Rapport fra undersøkelsen om fremtidige jobber

  Oppdag hvilke jobber bedrifter forventer vil være viktigst for dem i løpet av de neste tre årene, og få detaljert informasjon om hvordan arbeid forventes å endres for hver jobbfamilie.

  Mer enn 100 selskaper i et bredt spekter av bransjer deltok i Mercers Future Skills Survey, utført i samarbeid med Crunchr. Forskningen vurderte jobber i ulike kategorier, inkludert kommersialitet, bedrift, administrasjon, data og teknologi.

  Undersøkelsen viste at jobber knyttet til data og teknologi forventes å være et avgjørende fokus for bedrifter i løpet av de neste tre årene.

  Undersøkelsesrapporten fremhever jobbene bedrifter tror vil være viktigst, og de som de tror de vil ha størst vanskeligheter med å rekruttere til i løpet av de neste tre årene. Den identifiserer også jobbene som utvikler seg i raskest tempo, og de med høyest risiko for å bli påvirket av automatisering.

  De viktigste stillingene de neste tre årene

   Basert på våre undersøkelsesfunn, gir undersøkelsesrapporten om fremtidige jobber informasjon om følgende:

   • Jobbkategoriene selskaper verdsetter høyest
   • Stillingene arbeidsgivere forventer å være mest – og minst – etterspurt i løpet av de neste tre årene
   • Hvor sikre selskaper er på at de vil oppfylle deres forventede behov i løpet av de neste tre årene gjennom arbeidsstyrkeplanlegging
   • Forventninger til transformasjon av arbeid og arbeidsstyrker på tvers av jobbfamilier
   • Jobbfamiliene som utvikler seg raskest og de som har størst risiko for å bli automatisert
   • Stillinger som kanskje må rekrutteres eksternt på grunn av begrensede interne talentgrupper 

   Ferdighetsrelaterte talentpraksiser

    Relaterte løsninger
     Relatert innsikt