Handle i tråd med sine ord om netto null-mål 

Solar and wind farm at sunrise
Before sunrise solar power plants
22. april 2023

Aktivaeiere må fokusere på å oppnå dekarbonisering i den virkelige verden i stedet for bare å fokusere på tall og mål som bare overfladisk kan dekarbonisere porteføljer.

Mange aktivaeiere rundt om i verden setter langsiktige netto null-mål og prøver å dekarbonisere sine porteføljer jevnt over de neste tiårene, og selskapene de investerer i følger etter.

Likevel bør aktiveeiere med gode intensjoner unngå å fokusere for mye på å bare treffe kvantitative mål da dette gir risiko for å undergrave det komplekse klimanettet av vurderinger som ingen angivelig sett med metrikk kan hevde å fange opp. I stedet bør de bruke disse vitenskapsbaserte målene til å veilede en mer helhetlig vurdering av porteføljens muligheter for klimaovergang og utvikling med intensjon om å bidra til en meningsfull, reell dekarbonisering over hele økonomien.

I en fler-aktiva diversifisert portefølje varierer evnen til forskjellige aktivaklasser til å bidra til dekarbonisering, og hver av dem har et forskjellig utgangspunkt, så oppgaven er ikke enkel.

Når vi snakker om netto null og implementeringen fra et porteføljeperspektiv, er intensjonen vår å holde fokus på å oppnå virkelig økonomisk dekarbonisering og tilpasning til Parisavtalen. Vår netto null-forpliktelse er på det totale porteføljenivået og er ikke begrenset til noen spesifikke aktivaklasser. Vi ser på hvordan alle de ulike sektorene og aktivaklassene kollektivt tilsvarer netto null gjennom kvantitative og kvalitative vurderinger som også forventes å utvikle seg videre.

Utover porteføljedekarbonisering

Selv om investorer kan oppnå porteføljedekarbonisering ved å selge eller screene høyutslippsaktiva, kan dette alene ikke bidra til reell økonomisk dekarbonisering. Videre er det oppnåelig å optimalisere porteføljer for redusert karboneksponering – 20 til 45 % mindre karbonintensivt enn referanseverdi – samtidig som risikoavkastningsegenskapene bevares som en vinner for å være på rett spor etter mål.

Disse er i stor grad utslippsbaserte omvektinger som straffer selskaper med høyutslippsprofil og kan effektivt bidra til dekarbonisering av porteføljen. Løsning for reell økonomisk dekarbonisering og en ordnet overgang gjennom forvaltede diversifiserte porteføljer, krever imidlertid en nøye designet tilnærming som er i stand til å se utover å redusere utslippene kvantitativt for å nå netto null-mål.

Vi samarbeider tett med investeringsforvalterne våre for å konstruktivt utfordre og utforske klimarisikostyringsstrategier og nye muligheter. Vi er åpne for å se nøye på eksempler der selskaper med høye utslipp i dag også kan vise et sterkt grunnlag for investeringer når vi ser videre ut i fremtiden gjennom en klimalinse, ved kvalitativ gjennomgang av deres overgangsberedskap.

Fossilt brensel blir ofte satt opp likt tobakk til vi forstår at mange fossilt brensel-intensive selskaper faktisk er i stand til å bringe reell økonomisk dekarbonisering samt porteføljedekarbonisering. Aktivaeiere spiller en privilegert rolle i investeringsverdikjeden for å påvirke innflytelse som kan være meningsfull for reell økonomi-dekarbonisering gjennom verktøy som beslutningspåvirkning, engasjement og stemmegivning.

Vi bruker mye tid på å sette oss ned med ledelsen for å forstå slike aktivaspesifikke dekarboniseringsbaner. Kompliserte karbonberegninger er kun mulig gjennom engasjement med ledere og firmastyrer. Vi bruker denne informasjonen til å hjelpe kundene våre med investeringsbeslutningene deres.

Lære fra fortiden

Ikke alle klimaetiketter er bærekraftige, de må gå gjennom den samme ESG due diligence. Vindgårder er for eksempel flotte for dekarbonisering, men det må også utvises forsiktighet slik at de ikke støter på flybanen til trekkfugler som er kritiske for det omkringliggende økosystemet. Vi må unngå å skape et annet problem mens vi løser det første. Klimaanalyse bør utvikle seg til å systematisk inkludere biologiske mangfoldsfaktorer samt de sosiale konsekvensene av fysiske risikoer og overgangsrisikoer.

Vi bør også lære fra tidligere økologiske katastrofer. For eksempel ble førte bruddet på Fundao avfallsdammen i 2015 (avfall fra jernmalm) i en by i Brasil til ødeleggende menneskelige tap, forurensede elver og skadet jordbruk. Karbonhåndtering og -lagring er nye klimaløsninger som vi må sikre for sikkerhet mot lekkasje før ferske katastrofer utfolder seg.

Hvis vi oppnår Paris-tilpasning, har vi en bedre sjanse til å beskytte porteføljer og bidra til å oppnå bedre risikojusterte avkastninger. Aktivaeiere kan føre an kjedereaksjonen ved å stille de riktige spørsmålene langs sin investeringsverdikjede som vil fremme reell økonomisk dekarbonisering. I stedet for bare å fokusere på tall og mål rundt netto null, er det på tide å handle i tråd med sine ord hvis investorer ønsker å drive frem reell endring.

Bidragsyter(e)
Komal Jalan
Relaterte løsninger
    Relatert innsikt