Olağanüstü bir karma deneyim sunmak için İK'yı dönüştürmek 

Küçük bir ekip toplantısında ayakta duran ve sunum yapan kişi

Esneklik-dayanıklılık paradoksu

COVID-19 salgını, İK ile ilgili beklentilerimizi ve ilişkilerimizi yeniden oluşturmadan önce, Mercer'in araştırması, yöneticilerin %83'ünün bu tipik idari işlevi, kuruluşları üzerinde gerçek bir stratejik etki yaratan bir işleve dönüştürmek istediğini belirlemişti. Şirketlerin %58'i kuruluşlarını daha fazla insan merkezli yapmak ve dijital hale getirmek için pandemi öncesi dönüştürmeye başlamıştı. Buna karşın, İK ekiplerinin sadece %4'ü örnek bir çalışan deneyimi sunduklarına inanıyordu. Mercer bu anlayışla, şirketlerin daha çevik, verimli ve stratejik bir İK işlevi oluşturmalarına yardımcı olmak için çalışan merkezli ve çok boyutlu bir yaklaşım olan HR Accelerator’ı geliştirdi. 

2020’ye girerken ve pandeminin gerçekleri netleşirken, şirketler yeni çalışma, işbirliği ve etkileşim yolları bulmak için hızlı bir şekilde test ve öğrenme stratejileri benimsemek zorunda kaldı. Bu dönem, işverenler ve çalışanlar için önemli bir öğrenimle sonuçlandı ve Mercer’in çalışan deneyimleri ve iş öncelikleri etrafında İK oluşturma yaklaşımını daha da güçlendirdi.

İki yıl sonra, şirketler bu benzersiz ve sürekli değişen ortamda daha iyi rekabet etmenin yollarını hiç olmadığı kadar yeniden hayal ediyor. İK, geleneksel yönetim uygulamalarından çevik liderliğe geçişte ve organizasyon için esneklik ve çalışan için esneklik yaratmak için yeni çalışma yöntemleri oluşturmada liderlik etme konusunda olağanüstü bir fırsata sahiptir.

Kuruluşunuzun başarılı bir karma çalışma ortamını nasıl geliştirebileceğini ortaya çıkarmak için makalenin tamamını indirin.

Kuruluşların %93'ü etkisini artırmak için bu yıl, İK işlevlerinde değişiklikler planlıyor veya uyguluyor.
Mercer Global Talent Trends
Esneklik-dayanıklılık paradoksu
Podcast serisi

Yeni çalışma biçimi

COVID-19’un yarattığı zorlukları ve belirsizlikleri ele alırken ve gelecek için daha çevik bir iş gücüne geçişe odaklanırken bize katılın.
İlgili çözümler
    İlgili içgörüler