Özünde sürdürülebilir - Parlak geleceğin tohumlarını atmak 

Odunsu bir alanda yürüyen kadın

11 Eylül 2022

Paydaş kapitalizmi, sağlıklı toplumların, ekonomilerin ve çevrenin net karşılıklı bağımlılığı göz önüne alındığında kolektif bir öncelik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kuruluşların dörtte biri, sürdürülebilirliği ve çevre, sosyal ve yönetişimi (ESG) dönüşüm yolculuklarının merkezine koymakta ve harika ilerlemeler kaydettiklerini bildirmektedir. Ve her üç yöneticiden biri kendi performans derecelendirmelerine bağlı olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa (ÇEK) sahiptir. Yine de, kuruluşlar kendilerini yoğun bir şekilde yeniden şekillendirdiklerinde karşılanmamış ihtiyaçları öngörmeleri ve karşılamaları gerektiği açıktır; küresel anlamda, örneğin, iş gücünün %24’ü ailelerinin sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılayabileceklerinden emin değildir.

Kuruluşlar, sürdürülebilirliğin, şirket amacı, çalışma standartları ve yatırım stratejilerinden döngüsel ekonomi amaçlarına, çevresel etki ve tedarik zinciri standartlarına kadar iş dönüşümünün merkezinde olmasını istiyor ve bunu sağlamaları gerekiyor.

Buradaki zorluk, kuruluşların yeni çalışma standartları konusunda verdikleri sözleri yerine getirmeleridir. Nasıl mı? Bu ifadelerin özünde sürdürülebilir hale gelmeye yönelik bir yolculuğun başlangıcı olmasını sağlayarak -diğer bir deyişle, işletmenin her alanını sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hale getirmek için dönüştürerek. Bunun için kuruluşların şunları yapması gerekir:

 • Sürdürülebilirliği amaçlarına ve kültürlerine dahil etmek
 • Sürdürülebilirlik için dönüşmek
 • ESG’nin “sosyal” kısmı olarak çalışan sürdürülebilirliğini kurmak
 • Sürdürülebilir yatırımlarla kendilerini farklılaştırmak

Sürdürülebilir iş artık tek bir sorumluluk alanı değil, çok paydaşlı bir gündem ve kolektif bir sosyal ve çevresel ekosistemin parçasıdır.

Her yönden ESG’de ilerleme kaydetme ve sosyal bilinci ortaklaşma baskısı geliyor; bu gündemin bir numaralı itici gücü, müşteri talebine cevaben büyüme fırsatlarıdır. Ayrıca 2022’de şirketlerin sürdürülebilirlik gündemlerini sırasıyla %27 çalışan duyarlılığı ve %22 yatırımcı baskısı yönlendiriyordu.
Global Talent Trends

Çok paydaşlı bir sürdürülebilirlik gündeminin unsurları

Çok paydaşlı empati dört alandan kaynaklanır

İş sürdürülebilirliği, 

ESG performansı,

Aşağıdakileri içeren dış faktörler

 • Müşteriler: etik ürünlere ve uygulamalara dayalı seçimler yapmak
 • Aktivistler/Medya: özellikle iklim değişikliği ile ilgili olarak eylemsizliği vurgulamak
 • Düzenleyiciler ve derecelendirme kurumları: ESG ilerlemesi ve eylemleri hakkında raporlama yapmak
 • Yatırımcılar: sürdürülebilirlik yatırımı ve ESG ile ilgili niyetlerini dile getirmek

Aşağıdakileri içeren iç faktörler

 • Çalışanlar: kurumsal uygulamalara ve etik davranışlara özen gösterme
 • CHRO’lar: ESG ilerlemesi ve sonuçları için sorumluluk üstlenmek
 • Yöneticiler: ESG ve sürdürülebilirlik hedeflerini giderek daha fazla belirlemek
 • Yönetim Kurulları: ESG metriklerinde rapor edilen ilerlemelerine göre sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü değerlendirmek

Tüm bunlar bir araya geldiğinde amaç odaklı bir kuruluşa yol açar

Satın alınacak ilgili ürünler
  İlgili çözümler
   İlgili içgörüler