İyi çalışma çerçevesi 

05 Ekim 2022

Çalışmanın niteliği teknolojik değişiklikler, demografik ve sosyal değişimler, iklim değişikliği ve COVID-19 pandemisinden etkilenmiştir.

Şirketler bu eğilimleri takip ettikçe ve alınan dersleri değerlendirdikçe, iş gücünün geleceğini tasarım anlamında daha insan merkezli, sürdürülebilir ve dayanıklı bir şekilde yeniden oluşturma fırsatı vardır.

Şirketler, operasyonlarında kasıtlı olarak iyi çalışmayı yaygınlaştırmak için çalışan süreçlerini ve iş uygulamalarını yeniden tasarlıyor. İlintili kuruluşlar, savundukları konularda sessizliklerini bozuyor ve tüm paydaşlarının değerlerini yansıtan “iyi çalışma” standartları belirliyor.

İyi çalışmanın geleceği burada

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile iş birliği içinde, yeni raporumuz İyi Çalışma Çerçevesi: Çalışmanın geleceğine yönelik yeni bir iş gündemi, iyi çalışmayı mümkün kılan bir Çerçeveye ilişkin içgörüleri paylaşıyor -eğilimlerden ortaya çıkan çalışan sorunlarını ele almak için ilgili hedeflere sahip beş temeli oluşturuyor.
Yatırımcıların %96’sı şirketlerinin bir sürdürülebilirlik gündeminin peşine düşmesini bekliyor. Marka ve itibar, çalışanların kuruluşlarına katılmalarında 2 numaralı nedendir.
Global Talent Trends Çalışması

İyi çalışma çerçevesi

İyi çalışma için yeni bir vizyon - ESG, İyi çalışma için piramidin en üstünde yer alır. İyi çalışma şu anlama gelir: Tüm çalışanlar (çalışanlar, geçici işçiler ve tedarik zincirleri) için yüz yüze, karma ve sanal çalışmalarda temel haklara saygı gösteren sağlıklı, eşitlikçi, dayanıklı ve çalışan merkezli bir çalışma geleceği. Kuruluşları şunları yapmaya teşvik eder: Adil ücret ve sosyal adaleti teşvik etme, dayanıklılık ve koruma sağlama, Sağlık ve refah sunma, Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etme, İstihdam edilebilirliği ve öğrenme kültürünü güçlendirme.
İlgili çözümler
    İlgili içgörüler