Çalışan sosyal hakları ve teknoloji trendleri raporu 

Young Black woman in pink shirt wearing headphones using a smart phone at night with neon lights around her

Temel çalışan sosyal haklarının teknoloji trendleri

Çalışan sosyal hak programları ve bunları sunan, yöneten ve raporlayan ekipler, üst düzey yöneticilerin de artan ilgisi ile ön plana çıkarılmıştır. Küresel olarak tutarlı bir çalışan deneyimi sağlamanın önemi de küresel salgınla hızlı bir şekilde katlanarak arttı. Refah, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, destek ve finansman açısından kilit bir odak noktasıydı ve çalışanlara sağlanan sosyal haklar ile teknolojiye yapılan yatırım genel olarak arttı. Bununla birlikte, veri ve analitik kullanımlarını en üst düzeye çıkarmak söz konusu olduğunda kuruluşların hala yapacak önemli işleri var.

Kuruluşlar bu türden yıldan yıla değişiklikleri daha önce hiç bildirmedi

  • %85’i pandemiye yanıt olarak sosyal haklar tekliflerinde değişiklikler yapıyor
  • %80'i çalışanlarının kullandığı sosyal haklarda bir değişiklik olduğunu bildiriyor
  • %72’si çalışan başına sosyal haklara daha fazla harcama yapıyor
  • %60’ı, çalışanların refahına yapılan yatırımı artırıyor
COVID-19 pandemisi, kuruluşların %67’si için İK’yı merkezileştirme planlarını hızlandırdı.

Çalışan sosyal hakları ve teknoloji trendleri

Ekibinizi bir arada, angaje olmuş ve desteklenmiş halde tuttunuz mu? Teknoloji trendleri içeriğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin:

Tam rapor

En son İK, avantajlar ve teknoloji trendlerine derinlemesine bir bakış edinin.

Yönetici özeti

Anlaşılabilir özetimizdeki trendlerin anlık görüntüsünü alın.

İnfografik

Bu yılki araştırmadan elde edilen temel bulgulara kısa bir genel bakış.

İK ekipleri, veri analizi yeteneklerine odaklanacaktır

Çoğu kuruluş, pandemiye yanıt olarak sosyal haklarda değişiklikler yaptı ve her 10 kuruluştan 7'sinden fazlası genel olarak harcamalarını artırdı. Ancak bu artan maliyetle birlikte daha fazla inceleme gerekiyor; İK ve sosyal haklar ekiplerinin %88'i üst düzey yöneticilerin daha fazla katılım sağladığını gördü. Bulgularımız, işverenlerin yaptıkları değişikliklerin çalışanları nasıl etkilediğini kanıtlamak için verileri kullanmakta zorlandığını göstermektedir. Kuruluşların beşte biri raporlamalarında çalışan verilerini hiç kullanmıyor. Aşağıdakiler birkaç temel engelle karşı karşıya olanlar:
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
Çalışan verilerinin saklanması ve kullanılması, çok fazla veri kaynağı ve İK ekibinde zaman eksikliği dahil olmak üzere, çalışanlara sağlanan sosyal hakları raporlamak için çalışan verilerini kullanma söz konusu olduğunda işverenlerin en çok karşılaştığı engelleri gösteren bir çubuk grafik.
İlgili çözümler
    İlgili içgörüler