İK Hedef Etkileşim Modeli: Çalışan deneyiminin kilidini açmak  

31 Ağustos 2022

İnsan merkezli bir İK operasyon modeli, kuruluşunuzu dönüştürebilir ve iş gücünüzün katılımını sağlayabilir. 

Dünya çapındaki trendler, işgücünü memnun etmenin önemini artırdı. Pandemi, yeni teknolojilerin ve esnek çalışma yöntemlerinin benimsenmesini hızlandırdı. Yetenek eksikliği, yeniden beceri kazanmak için bir yarışa yön verir. Çalışanlar, iş/yaşam dengesi ve boş zaman ile fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için destek beklemektedir. Artan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık sonuçları içim çağrılar da dahil olmak üzere sosyal sürdürülebilirliğe yeni bir prim getirildi. 

Tüm bunlar, bir proje olarak hizmet vermek üzere bir Hedef Etkileşim Modeli oluşturarak, işlevi çalışan deneyimi etrafında yoğunlaştıran cesur bir İK dönüşümü gerektirir. 

Yeni iş ortamı yeni bir İK modeli gerektiriyor

İK, çalışan deneyimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir, bu nedenle insanların ihtiyaçlarını daha iyi ele almak için işlevi iyileştirmek mantıklıdır. 

İK, onlarca yıldır kendisini iş verimlilikleri ve maliyet tasarrufları etrafında modelleyerek, İK iş ortaklarından, mükemmellik merkezlerinden ve paylaşılan hizmetlerden oluşan bir üçlüden yararlanmıştır. Bu, İK hizmetlerini kolaylaştırdı ve dışarıdan temin etti, ancak amaçlanan maliyet avantajını sağlayamadı ve çalışanları olumsuz etkiledi. Bu geleneksel standart hedef operasyon modeli, çalışan yaşam döngüsü boyunca ihtiyaçları yeterince karşılayamadı ve süreçlerdeki boşlukları veya engelleri tanımlayamadı. O zaman etkili değildi ve şimdi her zamankinden daha modası geçmiş durumda. 

İnsanları ve ihtiyaçlarını insan kaynaklarının merkezine yerleştirmek, hedef operasyon modelini tasarlamadan önce İK dönüşümünün bir Hedef Etkileşim Modeli (Target Interaction Model, TIM) tarafından yönlendirilmesini gerektirir. İK, TIM'de insanların etrafında dönüşüme uğrar; ilgili hizmetlere odaklanır ve ölçülebilir çalışan memnuniyeti sağlayan olağanüstü etkileşimler sağlar. 

TIM temel bir felsefeye ve ortak tasarım modellerine dayansa da, her kuruluş için ihtiyaçlarına, kültürüne ve insan bağımlılığına göre özelleştirilmiştir. Popülasyonu ve tercihlerini anlamak önemlidir: Örneğin, belirli bir iş gücü kişisel dokunuşa diğerinden daha fazla değer verebilirken, diğer kullanım durumları tam otomasyonu her şeyin üzerinde tutar. 

Her ne olursa olsun, TIM odaklı İK dönüşümünün önemli bir bileşeni, işi desteklemenin ve çalışan deneyimini geliştirmenin bazen takdir görmeyen ancak kritik bir yolu olan dijitalleşmedir. İnsanlar iş yerinde, tıpkı kişisel yaşamlarında olduğu gibi basit, kullanıcı dostu dijital deneyimler beklerler. 

En iyi teknolojiye yatırım yapmak ve bir TIM tasarlamak, her şeyden önce olağanüstü bir çalışan deneyimi yaratmaya odaklanmak, iş sonuçlarını iyileştirir. Şirketler insan merkezli hale geldiklerinde, artan ilgi, elde tutma ve bağlılık; müşteriler için daha iyi bir deneyim; kuruluşa daha fazla güven ve daha yüksek üretkenlik ile ödüllendirilirler.

Örnek niteliğindeki hedef etkileşim modeli

Örnek niteliğinde bir hedef etkileşim modeli, etkileşimlere odaklanan bir modeldir

İlk sütunda, adaylar, dış iş gücü, çalışanlar, çalışan liderleri ve üst yönetim dahil olmak üzere İK müşterileriniz var. İkinci sütun, insan operasyonları platformlarını (bir self servis aracı gibi) kullanma fırsatlarıdır. Üçüncü sütunda, insanların kişisel desteğe ihtiyaç duyacakları alanlarınız vardır. Bunlar arasında çalışan operasyonları, danışmanlık ve yönetim, liderlik ortakları ve çalışan stratejisi danışmanları yer alır. Ardından İK, son sütunda belirtildiği gibi işlevsel uzmanlığa sahip alanları kapsamak için çevik bir İK havuzu ile kendini organize edebilir. İki ana kategori vardır: Yetenek kazanımı ve yetenek geliştirme için İK müşterileriyle yüz yüze gelen topluluklar ve proje portföyü yönetimi, ücret ve yan haklar, Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ve İK analizleri dahil olmak üzere kurumsal hizmet veren topluluklar. Bu tam hedef etkileşim modeli bir HRIS platformu tarafından desteklenir.

Müşteri başarı hikayesi: PVH'de İnsan Merkezli İK dönüşümü

PVH, 9,7 milyar $ gelire ve 30.000 çalışana sahip bir perakende (moda) kuruluşudur — iş, konum ve iş gücünde son derece çeşitliliğe sahiptir.

PVH, Workday uygulamasına sıcak bakıyordu ve oldukça çeşitli işleri, bölgeleri ve iş gücü için çevik bir İK modeli oluşturmak istiyordu. Üç yılda çalışan sayısını en az %40 artırmayı amaçlayan iddialı büyüme planları vardı.

İşletme, İK'nın sağladığı hizmetlerden memnuniyetleri hakkında karışık değerlendirmeler yaptı ve özellikle de iş gerçekliğine yakın olmadığını belirtti. Öte yandan, İK, iş miktarı ve 100'den fazla devam eden proje ile “son sürat çalıştığını” rapor veriyordu.

Mercer ile istişarenin ardından PVH, İK'yı işletmeyi stratejik bir ortak olarak destekleyen ve şu şekilde işlerine hizmet eden müşteri merkezli bir insan işlevi olarak yeniden tasarlamaya karar verdi:

 • Yeni roller ve İK müşterileri için tasarlanmış bir etkileşim modeli dahil olmak üzere yeni bir İK stratejisi ve hizmet portföyü geliştirmek
 • Yetenek kazanımı ve yönetimi gibi temel süreçleri yeniden tasarlamak, çalışan yaşam döngüsü boyunca önemli anları iyileştirmek, stratejik olarak İK iş ortaklarından ve dijital sistemlerden yararlanmak
 • Global şablonla uyumlu olmasını sağlayarak Workday entegrasyonunun fizibilitesini sürekli olarak kontrol edin

Mercer, İK Dönüşümü için bir TIM yaklaşımı kullanarak şu adımları izledi:

 • İşe koyulun: Gelecekteki bir vizyon ve stratejik öncelikler konusunda uyum sağlayın, iş birliğine dayalı bir proje temeli oluşturun 
 • Keşfedin: Yeniden tasavvur etmek için ilgili yönlere odaklanarak mevcut durumu, sorunlu noktaları ve olgunluğu hızlı bir şekilde değerlendirin. 
 • Şekillendirin: TIM, gelecekteki rol tanımları ve İK hizmetleri ile gerçek müşteri ihtiyaçları ve kullanıcı deneyimlerine göre gelecekteki durumu tasarlayın
 • Yönlendirin: Çok boyutlu ve önceliklendirilmiş bir yol haritası geliştirin ve değişiklik uygulamasını başlatın 

PVH, yeni oluşturulan bazı roller de dahil olmak üzere tamamen dönüştürülmüş bir İK organizasyonu uyguladı. Yalnızca Workday uygulamalarını başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamakla kalmadılar, aynı zamanda güçlendirilmiş Yetenek Edinme işlevi ve son teknoloji içerik ve süreçlerle iddialı büyüme planlarını da gerçekleştirdiler. Çevik bir proje havuzuyla, çevik çalışma yöntemlerini tanıttılar ve projeleri önceliklendirip yönettiler. Mercer, bugüne kadar onlar için bir fikir tartışması partneri oldu ve çeşitli diğer anlaşmalarda birlikte çalıştık.

Bir TIM benimsemenin beş adımı

Operasyonel bir perspektiften etkileşime dayalı bir bakış açısına geçiş, İK'nın insan odaklı yaklaşımı ve iş değeri katkısını ve ayrıca önemli değişiklik yönetimini benimseyen bir zihniyeti gerçekten benimsemesini gerektirir.
 1. İK hakkında kapsamlı ve dürüst bir değerlendirme yapın
  Mülakatlar, anketler, çalıştaylar ve verilerden oluşan bir kombinasyonla mevcut İK hizmet portföyünün bütünsel bir görünümünü oluşturun.
 2. Temel bir kullanıcı deneyimi oluşturun
  Farklı kişilik grupları için çalışan deneyimini göz önünde bulundurun ve İK deneyimini onların gözünden tasavvur edin.
 3. Hizmet portföyünü sunacak etkileşimleri göz önünde bulundurun
  Bazıları otomatikleştirilmelidir; bazıları kişisel ve yüksek dokunuşlu olmalıdır.
 4. Hedef etkileşim modelini oluşturun
  İnsanları iş stratejisine ulaşmaları için güçlendiren yeni bir İK modeli oluşturun.
 5. TIM hizmet portföyünü kuruluş genelinde bütünsel olarak sunun
  Başarılı dönüşümler, görevleri basitleştirmek ve sonuçları iyileştirmek için teknolojiden yararlanan strateji ve içeriği, süreçleri, organizasyonu ve sistemleri yeniden gözden geçirir.

TIM İPUÇLARI

 • Kişiselleştirilmiş, tamamen dijital bir deneyim sunun
  İK temel olarak işlemsel ve içe odaklı olduğunda, insan kaynakları bilgi hizmetleri yetenek süreçlerini modernize edilmiş olandan daha kaotik hale getirme eğilimindedir. Birbiriyle iletişimde olmayan farklı sistemlerin sayısını azaltmak da dahil olmak üzere, insanların deneyimlerinin nasıl çalıştığına dikkat ederek basitleştirin. Değişim yönetimi, eğitim ve iletişim ile birlikte yeni sistemlerin tanıtılması, başarılı bir şekilde benimsenmeyi artırır.
 • Geleneksel zihniyetleri değiştirin 
  İşletmenin farklı düşünmesini sağlayarak, çalışanların İK etkileşimlerinin iş deneyimlerini geliştirip geliştirmediğine yatırım yaparak, çalışan dostu bir TIM'in önünü açın. Fonksiyonun gelişen rolüne ve sağladığı değere ışık tutarak İK algılarını geliştirin.
 • Teknolojiyi olumlu bir çalışan deneyimi haline getirin
  Birbirinden bağlantısız birden çok insan sermayesi yönetimi, üretkenlik ve iş birliği araçları ve uygulamaları kullanmak ters etki yaratarak stres yaratabilir. Teknolojiyi sağduyulu bir şekilde uygulayın ve insanların çalışma şekli ile uyumlu hale getirin. Örneğin, entegre bir deneyim sunun, mobil dostu hale getirin ve işlevler arasında sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun.

Kuruluşunuz hakkında sorulacak 10 İK dönüşüm sorusu

Bir TIM oluşturmak ve tanıtmak her kuruluş için farklıdır. Kendinize meydan okuyun:
 1. Kuruluşun genel iş stratejisi nedir?
 2. Çalışan liderleriniz nasıl bir rol oynayacak?
 3. Herhangi bir liderin yeni TIM'i desteklemek için zihniyetlerini değiştirmesi veya rollerini değiştirmesi gerekecek mi?
 4. Hangi etkileşimler kişisel ve yüksek temaslı olmalıdır? 
 5. Hizmet portföyünü sunmak için hangi önemli roller gereklidir?
 6. Çalışanlarınız hangi iletişim kanallarını tercih ediyor?
 7. Farklı popülasyonlar farklı türde etkileşimler gerektiriyor mu?
 8. İş stratejisini uygulamak için hangi çalışan stratejisi gereklidir?
 9. Çalışan stratejisini uygulamak için gelecekteki işgücü yapısının nasıl görünmesi gerekiyor?
 10. Çalışanlar, çalışan stratejisine dahil edilmesi gereken hangi yeni iş beklentilerine sahip?
İnsanlar, kuruluşun kalbi ve ruhudur; haklı olarak kritik varlıklar olarak kabul edilirler ve kuruluşların onlara bakması, ihtiyaçlarını öğrenmesi ve karşılaması önemlidir. Hedef Etkileşim Modeli tarafından beslenen bir dönüşümle oraya ulaşabilirler.

Üst düzey yöneticiler, organizasyonun dönüşümü desteklemedeki en büyük zorluklarının insanlarla ilgili olduğunu söylüyor.

 

Mercer Global Talent Trends 2022 Raporu

Yeni ve geliştirilmiş İK

TIM, İK fonksiyonunu yeniden tasarlar. İK rollerini, süreçlerini ve teknolojisini işgücünün ihtiyaç ve isteklerine göre değerlendirir. Çeşitli projeler için yararlanılabilecek olan işlev genelinde siloları azaltarak ve kaynakları birleştirerek çevikliği artırır. Çalışanları memnun ettiği, iş sonuçları elde ettiği ve İK'nın insanlarla önemli şekillerde etkileşim kurmasını sağladığı kanıtlanmış bir şekilde hizmet sunmak için açık, modern ve etkili bir yol haritası oluşturur. 

Bir TIM etrafında yeniden yapılandıktan sonra İK, idari yükünün yaklaşık %30'unu boşaltır ve profesyonellere kuruluşa daha yüksek bir rolde hizmet etmeleri için daha fazla zaman verir. Günümüzün İK liderleri üst düzey yöneticilerle masada oturarak hem iş gücünü hem de işi destekleyen modern bir insan stratejisi oluşturmaya yardımcı oluyor — daha dijital olarak gelişmiş kuruluşlarda İK'nın stratejik iş planlamasına önemli bir katkı sağlayıcı olarak görülme olasılığı dört kat daha fazla. İK iş ortakları evrim geçiriyor – gereksiz idari görevlerin yükünden kurtulmuş olarak, stratejik danışman, veriye dayalı problem çözücü, etkili hikaye anlatıcısı, güvenilir koç ve bağımsız ses gibi etkili rollerde fark yaratarak daha anlamlı işler üstlenmekte serbesttirler.

%4

oranında İK ekibi, örnek bir çalışan deneyimi sunduklarına inanıyor

%13

oranında kuruluş, çalışanların iş belgelerine uzaktan erişmesine, İK istatistiklerini sezgisel olarak yürütmesine ve iş arkadaşlarıyla iş birliği ve yenilik yapmasına olanak tanıyan tamamen dijital bir iş deneyimi sunar

3'te 1

oranında çalışan, basit İK görevlerini tamamlamanın bir saatten fazla sürdüğünü söylüyor

Satın alınacak ilgili ürünler

  İlgili Konular

  İlgili çözümler
   İlgili içgörüler
    İlgili vaka çalışmaları