İnsan merkezli İK dönüşümü, çalışan deneyimini ortaya çıkarır 

İnsanları yaptığınız her şeyin merkezine yerleştirerek çalışan deneyimini geliştirmeye çaba harcayan kuruluşlar dalgasına katıldığınızda İK dönüşümü, işletme ve çalışan gündemini yönlendirmek amacıyla güçleri birleştirerek bu fonksiyonu üst yöneticiler için gerçek bir iş ortağına dönüştürebilir. Mercer’in yenilikçi İK planlama stratejisi, kuruluşa odaklanan geleneksel hedef işletim modelinin (TOM [Target Operating Model]) yerine, fonksiyonu çalışanların ihtiyaçları etrafında oluşturan yeni bir Hedef Etkileşim Modeli (TIM [Target Interaction Model]) kullanır.  
%4

oranında İK ekibi örnek bir çalışan deneyimi sunduklarına inanıyor.

%68

oranında İK lideri aday odaklı bir pazarda olduğumuzu söylüyor.

%39

oranında yönetici, İK’de çevikliğe yatırım yapıyor ancak bunu sürdürmekte zorlanıyor.

%96

oranında kuruluş, 2022’de daha fazla etki için İK fonksiyonlarını yeniden tasarlamayı planlıyor.

%65

oranında yönetici, otomatik İK süreçlerinin İK ve işletme arasında birbağlantı kopukluğu yarattığına inanıyor.

İK stratejisi zorlukları

Mercer şu durumlarda size yardımcı olabilir: 
 • İK fonksiyonunuz, iş stratejinizle doğrudan uyumlu değilse. 
 • İK fonksiyonunuz adaylara, çalışanlara, liderlere ve yönetim kurulunuza gerçek değer sağlıyor gibi algılanmıyorsa
 • Kuruluşunuz İK temas noktalarını ve uygulamalarını geliştirmekte zorlanıyorsa.

Çalışmanın geleceğinde TIM zamanı 

Geçtiğimiz yirmi otuz yıldır baskın İK modeli, İK organizasyonunun perspektifi ve algıları etrafında tasarlanmıştı ve birincil amacı liderlerin iş verimliliği ve maliyet tasarrufuna olan keskin odağına hitap etmekti. Bu felsefeden, İK iş ortakları, mükemmellik merkezleri ve paylaşılan hizmetler üçlüsü ortaya çıktı. Ancak bu yaygın üç ayaklı İK işletim modeli sadece istenen maliyet avantajını elde edememekle kalmadı aynı zamanda kırgın bir aday ve çalışan deneyimi yarattı.

Günümüzün çalışma ortamında -ve çevik olmak ve çalışmanın geleceğine uyum sağlamaya hazırlıklı olmak için- kuruluşların, hedef işletim modelini (TOM) tasarlamadan önce bir Hedef Etkileşim Modeli (TIM) yaklaşımı seçerek İK dönüşümlerini etkileşimler üzerine yeniden odaklamaları gerekiyor. TIM yaklaşımımız, İK fonksiyonuna her zamankinden daha fazla sorumluluk veren çok boyutlu ve insan merkezli bir İK dönüşüm felsefesi ve metodolojisi kullanır ve onu, kuruluşun çalışan stratejisini oluşturmak için üst yönetimle masaya oturtur. 

Başarılı İK stratejisi, organizasyon şemalarını değil, çalışanları merkez alır

İK’nın, kuruluşunuzun işletme ve çalışan stratejileriyle doğrudan uyumlu ve bunları destekleyen ilgili tavsiye ve hizmetler sağlayarak çalışmanın geleceğini şekillendirme zamanı geldi. Doğru İK dönüşümü, kurumsal stratejiyi ve çalışan önceliklerini yönlendirir ve gerçek işletme değerine katkıda bulunur.

Mercer’in İK dönüşümü yaklaşımı, geleceğin organizasyonunu çalışan deneyimi ve işletme stratejisi etrafında kurmak için TIM modelini kullanır ve İK’yı gerçek bir çalışan merkezli fonksiyona dönüştürür. TIM, temel başarı ölçütünü çalışan memnuniyeti olarak kabul eder ve olağanüstü kişisel ve dijital temas noktalarına büyük önem verir. 

İK’nın geleceğe hazır tasarımı, son kullanıcı (üst yönetim dahil) ihtiyaçlarını temel alan çalışan deneyimini vurgulayarak tüm kuruluşa fayda sağlayabilir, daha iyi bir çalışma yöntemi sunabilir ve çalışan bağlılığını artırabilir. 

Hedef Etkileşim Modeli (örnek)

TIM - Hedef etkileşim modeli İK müşterileri ile başlayarak HRIS platformunun dört farklı bölümüne bakar ( Adaylar, dış iş gücü, çalışanlar, çalışan lideri ve üst yönetim. Ardından, çalışan deneyimi ve İK ve ötesini sıralamak için çalışan operasyonları platformunu kullanıyor gibi görünüyor. Ardından, çalışan operasyonları, danışmanlık ve yönetim, liderlik ve ortak ve çalışan danışmanı yoluyla kişisel destek sağlar. Bu, ister İK müşterisiyle yüz yüze gelen topluluklar (Yetenek kazanımı ve yetenek geliştirme) ister Kurumsal hizmet toplulukları (proje portföyü yönetimi, ücret ve yan haklar, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık veya İK An Analytics) olsun, işlevsel deneyime yol açan çevik yetenek havuzu haline gelir

İK Dönüşümü

Neden Hedef Etkileşim Modeli (TIM) Çalışan Deneyimini Ortaya Çıkarmanın Anahtarıdır? 

Başarılı İK dönüşümünün dört boyutu 

Kuruluşunuz, İK fonksiyonunu yeniden düşünerek ve dört temel boyutun -strateji ile içerik, süreçler, organizasyon ve sistemler- tasarımını doğru anlayarak İK’nın doğasını, etkinliğini ve algısını dönüştürebilir.

Gelecek için İK stratejilerini şekillendirme

İK dönüşümünü hızlandırmak için çevik yaklaşımımız hakkında bilgi edinin.

İK Hızlandırıcı

İK dönüşümünüzü hızlandırmak ve etkililiğini artırmak için Mercer’in yenilikçi Hedef Etkileşim Modelini kullanmaya ek olarak İK Hızlandırıcı şunları sağlar:
 • İK vizyonu ve strateji yol haritası

  İK içeriğinizi, süreçlerinizi, kuruluşunuzu ve teknolojinizi dönüştürebilecek İK stratejinizi tanımlamak ve yürütmek için net bir gelecek vizyonu oluşturun
 • İK süreci (yeniden) tasarım, otomasyon ve radikal basitleştirme

  Çalışanların İK’dan beklentilerini ve İK ile etkileşimlerini dikkatlice inceleyerek ve süreçleri düzene sokup basitleştirerek önemli anlarda olağanüstü bir çalışan deneyimi yaratın

İK rolleri: Çalışan deneyimine yönelik eğilim

İnsan merkezli bir İK organizasyonuna dönüşmek için Hedef Etkileşim Modelinin kullanılması, İK rollerindeki eğilimlerle desteklenir. 

 • İK strateji danışmanları, iş gücünün işletme stratejisini nasıl desteklediği konusunda üst düzey yöneticilere içgörü sağlar.
 • İş birliği uzmanları, çalışanların değişime uyum sağlamasına yardımcı olarak iş gücü popülasyonları arasında bilgi, beceri ve yetenek akışını kolaylaştırır.
 • Çalışan deneyimi tasarımcıları, genellikle yeni işe alınanlar veya iş/fonksiyon grupları gibi belirli kişilikler için sezgisel temas noktaları ve kullanıcı yolculukları oluşturur. 

 • Mükemmellik merkezi uzmanları, üst yönetim ile iş birliği içinde küresel yetenek felsefesini tasarlar.
 • Yetkinlik merkezi uzmanları, yetenek kazanımı veya hareketliliği gibi İK süreçlerini coğrafyalar veya iş kolları ile uyumlu olarak yürütür.

 • İK iş ortakları, önemli bir çalışan liderinin İK operasyonu ihtiyaçlarını desteklemek için bir mikro ortamda faaliyet gösterir.
 • İK paylaşımlı hizmet danışmanları, dijital ve otomatize imkanların ötesine geçen istisnai durumları ve özel talepleri ele alır. 

İK dönüşüm yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız?

Mercer’in dijital etkinliğe sahip danışmanlık çözümü olan İK Hızlandırıcı, İK dönüşüm hedeflerinize daha hızlı ve daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir, işlem hacmini azaltırken verimliliği %25’e kadar artırabilir ve bu da fonksiyonu, çalışmanın geleceği için İK’yı yeniden oluşturması için özgürleştirir.

Mercer’in İK dönüşüm çerçevesi

 • İşe girişin

  • Bakış açısı ve hipotez ile liderlik edin.
  • Geleceğin durumuna ilişkin bir vizyon üzerinde anlaşın.
 • Keşfedin

  • İçgörüler ve karşılaştırmalar yoluyla dönüşüm için bir temel sağlayın.
  • Değişim yönetimi yolculuğunu açıkça ifade edin.
 • Şekillendirin

  • Geleceğin durumuna ilişkin vizyona yönelik ölçülebilir sonuçlarla cesur çözümler oluşturun.
 • Yön verin

  • Sürdürülebilir değer sunun 
  • İK dönüşümünü kuruluşun dokusuna yedirin.
Satın alınacak ilgili ürünler
  İlgili çözümler
   İlgili içgörüler